Công văn 1818/LĐTBXH-KHTC năm 2018 Tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, thực hiện chính sách ưu đãi người có công

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1818/LĐTBXH-KHTC

Công văn 1818/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, chấn chỉnh khắc phục tồn tại trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1818/LĐTBXH-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành:14/05/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

Số: 1818/LĐTBXH-KHTC
V/v: Văng cường kỷ luật tài chính- ngân sách, chấn chỉnh khắc phục tồn tại trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

Kính gửi:

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Qua công tác thẩm định quyết toán hàng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và kết quả kiểm toán ngân sách năm 2017 của Kiểm toán nhà nước cho thấy công tác quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng của các địa phương cơ bản đã sử dụng đúng Mục đích, nội dung, tuân thủ theo các quy định của nhà nước, bảo đảm kinh phí chi thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, tăng cường chi đầu tư cơ sở, vật chất phục vụ nuôi dưỡng, Điều dưỡng và các công trình ghi công liệt sỹ... đã góp Phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của toàn ngành. Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn còn có tồn tại như:

- Triển khai thực hiện chế độ, chính sách còn chậm, chi trả chế độ trợ cấp muộn vào cuối tháng. Công tác quản lý đối tượng chưa chặt chẽ, cán bộ xã chưa kịp thời báo giảm đối tượng đã chết, di chuyển địa phương khác; lập dự toán và Điều hành dự toán chưa sát với nhu cầu chi thực tế là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới dự toán dư cuối năm lớn và phải hủy dự toán cuối năm lớn.

- Công tác tự kiểm tra, giám sát ở cấp xã, cấp huyện ít được thực hiện; vẫn còn đề nghị Bộ quyết toán các Khoản chi chưa đúng quy định như: Chi vượt dự toán hoặc sai đối tượng được hưởng trợ cấp, không đúng niên hạn Điều dưỡng; chi mua bảo hiểm y tế trùng đối tượng; chi cả cho nhiệm vụ chi thuộc ngân sách địa phương hoặc hồ sơ chứng từ kế toán chưa bảo đảm quy định...

- Phân bổ kinh phí thực hiện công tác mộ - nghĩa trang liệt sĩ còn dàn trải, chậm triển khai, có một số địa phương đến quý III mới thực hiện hoặc chậm phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành từ 2 đến 3 năm, số nợ phải thu hồi nộp trả ngân sách còn nhiều...

- Công tác đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, đấu thầu thực hiện các dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp các công trình chưa thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục.

Đ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Giám đốc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ sau:

1. Rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các sai sót, vi phạm trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng nêu trên; đồng chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, các tồn tại đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát hiện và có văn bản hướng dẫn chấn chỉnh, kiến nghị xử lý tại Thông báo số liệu thẩm định quyết toán ngân sách hàng năm nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.

2. Quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và luật pháp của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lao động, người có công và xã hội.

3. Tăng cường công tác quản lý đối tượng; đặc biệt cần đẩy nhanh tiếp độ giải quyết hồ sơ tồn đọng để hoàn thành trong năm 2018 và kiểm tra, rà soát lại số đối tượng hiện đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, đối tượng hưởng chế độ Điều dưỡng, trợ cấp ưu đãi giáo dục, BHYT, quà lễ tết; thực hiện xác minh trực tiếp tại xã phường nơi đối tượng cư trú đối với hồ sơ tăng mới hoặc hồ sơ chuyển từ cơ quan khác đến (hồ sơ thương binh, hồ sơ hưởng trợ cấp chất độc hóa học...) để lập dự toán sát với nhu cầu chi thực tế, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp thiếu hồ sơ, giấy tờ hoặc có dấu hiệu tẩy xóa, giả mạo, khai man hoặc không báo giảm đối tượng...

4. Siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ chi ngay từ đầu năm, tránh tập trung vào cuối năm, nhất là chi trả chế độ trợ cấp, mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình mộ - nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; đồng thời sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, trong phạm vi dự toán được giao, gắn với kết quả đầu ra thực hiện nhiệm vụ và chấp hành nghiêm việc công khai tài chính, tài sản và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Thực hiện chi trả chế độ trợ cấp “Đúng kỳ - đủ số tiền - đến tận tay đối tượng hưởng chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng” trước ngày 5 hàng tháng; cập nhật chính xác, kịp thời đối tượng tăng, giảm; trước khi duyệt chi phải kiểm soát chặt chẽ hồ sơ đối tượng tăng, giảm, chứng từ kế toán, chế độ, tiêu chuẩn, định mức và đối tượng thụ hưởng; thanh quyết toán, thu hồi tiền dư tạm ứng, không được để dư tiền tạm ứng tại cấp xã.

6. Nâng cao chất lượng công tác lập, phân bổ, giao dự toán sát với nhu cầu chi thực tế và theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thường xuyên rà soát tình hình chấp hành dự toán của các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ sở nuôi dưỡng, Điều dưỡng người có công, Văn phòng Sở để kịp thời Điều chỉnh, bổ sung dự toán, bảo đảm tổng dự toán giao cho các đơn vị dự toán cấp dưới không vượt tổng dự toán năm được Bộ giao cho toàn tỉnh; sử dụng kinh phí theo đúng niên độ, không để dư kinh phí hoặc hủy dự toán tại Kho bạc Nhà nước.

7. Tăng cường công tác tự kiểm tra tài chính, hướng dẫn các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tham gia trực tiếp công tác chi trả tại 100% đơn vị cấp xã, phường (ít nhất 1 lần/năm đối với một xã, phường); chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu, thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng, cải tạo sửa chữa, công tác kế toán, quyết toán dự án hoàn thành, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, đối chiếu xác nhận nợ, đôn đốc thu hồi nợ, nộp trả ngân sách nhà nước và xử lý kinh phí cuối năm...

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thuộc Sở, huyện, xã. Rà soát, sửa đổi bổ sung và trình UBND tỉnh ban hành “Quy chế quản lý kinh phí thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công” để quy định rõ quy trình quản lý, phân công, phân cấp trách nhiệm của UBND các cấp huyện, xã và các cơ quan chuyên môn có liên quan ở cấp tỉnh, huyện, xã trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại địa phương.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm các nhiệm vụ nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 30/6/2018./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT, Vụ KHTC
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi