Công văn 15288/SLĐTBXH-LĐ TP HCM hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 15288/SLĐTBXH-LĐ

Công văn 15288/SLĐTBXH-LĐ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Cơ quan ban hành: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:15288/SLĐTBXH-LĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Minh Tấn
Ngày ban hành:22/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------
---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 15288/SLĐTBXH-LĐ
V/v: Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện

 

Thực hiện Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất; Công văn số 6337/BTC-HCSN ngày 29/5/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hồ sơ xác nhận tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 3781/VP-VX ngày 09/5/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo Công văn số 992/BHXH-QLT ngày 08/5/2020 của Bảo hiểm xã hội thành phố về hướng dẫn thực hiện chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19; Công văn số 3359/STC-TCDN ngày 08/6/2020 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo hướng dẫn liên ngành việc tạm dừng đóng quỹ bảo hiểm xã hội (hưu trí và tử tuất);

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau:

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 9739/SLĐTBXH-LĐ ngày 01/4/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để giải quyết hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đối với trường hợp người sử dụng lao động không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

- Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

2. Đối với người sử dụng lao động thuộc đối tượng quy định tại Điểm c Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH, đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 01 năm 2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm 50% lao động tham gia BHXH trở lên1 tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01 năm 2020, đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện hướng dẫn người sử dụng lao động liên hệ cơ quan BHXH để nộp hồ sơ tạm dừng đóng theo hướng dẫn tại Công văn số 992/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội thành phố.

Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát điều kiện tạm dừng đóng nêu trên (trường hợp cần thiết thì trao đổi cơ quan bảo hiểm xã hội) để hướng dẫn, giải quyết đề nghị của đơn vị theo đúng quy định.

3. Đối với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản (không kể giá trị tài sản là đất), mà có đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu đơn vị sử dụng lao động thực hiện theo Công văn 6337/BTC-HCSN ngày 29/5/2020 của Bộ Tài chính.

(Nội dung Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Công văn số 992/BHXH-QLT ngày 08/5/2020 của Bảo hiểm xã hội thành phố; và Công văn 6337/BTC-HCSN ngày 29/5/2020 của Bộ Tài chính được đăng tải trên trang điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: http://sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn → Hướng dẫn thủ tục → Chính sách lao động, việc làm → Hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19)./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐTBXH; (để báo cáo)
- Thường trực UBNDTP; (để báo cáo)
- Sở Tài chính; Bảo hiểm xã hội thành phố;
- Liên đoàn Lao động thành phố;
- Ban Quản lý các KCX-KCN; Ban Quản lý KCNC;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- Phòng TM&CN Việt Nam (Chi nhánh TPHCM);
- Liên hiệp Hợp tác xã TPHCM;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VPS, PLĐTLBHXH (H.A).

GIÁM ĐỐC
Lê Minh Tấn

 

 

 

----------------------------

1 Số lao động tham gia BHXH tính giảm bao gồm:

- Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2020 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị;

- Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

- Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

- Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Số lao động nêu tại điểm này chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 21/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 21/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi