Công văn 1511/BLĐTBXH-CATLĐ đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1511/BLĐTBXH-CATLĐ

Công văn 1511/BLĐTBXH-CATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1511/BLĐTBXH-CATLĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Văn Thanh
Ngày ban hành:11/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

_____________

Số: 1511/BLĐTBXH-CATLĐ

V/v đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được đề xuất về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4/2024) và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024. Sau khi nghiên cứu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

Để có cơ sở đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, ngày 04/4/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1385/BLĐTBXH-CATLĐ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 gửi lấy ý kiến 15 bộ, cơ quan liên quan. Đến nay, có 13 bộ, cơ quan có ý kiến tham gia1, 100% nhất trí với phương án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất (Bảng tổng hợp ý kiến kèm theo). Hầu hết các bộ, cơ quan đều cho rằng việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác vừa giúp đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có dịp nghỉ lễ hài hòa, trọn vẹn vừa giúp kích cầu du lịch, tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (qua lấy ý kiến người lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì tuyệt đại bộ phận người lao động ủng hộ đề xuất nêu trên).

Về căn cứ pháp lý: theo quy định tại khoản 3 Điều 112 Bộ luật Lao động, hằng năm căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh. Theo điểm b khoản 2 Điều 28 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ: “Chỉ đạo việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập”.

Trên cơ sở đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo với Thủ tướng Chính phủ phương án hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) và người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là người lao động) như sau:

1. Đối với công chức, viên chức

Hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (04/5/2024). Như vậy, dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 công chức, viên chức được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy 04/5/2024). Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với người lao động

Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 và giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo cho các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp, người lao động biết và thực hiện (dự thảo Thông báo kèm theo)./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, Cục ATLĐ (3).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Văn Thanh

_________________

1 Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Tư Pháp, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

_____________

Số:         /TB-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2024

DỰ THẢO

THÔNG BÁO

Về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4

và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức,

viên chức và người lao động của các quan hành chính nhà nước,

đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp

___________

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Công văn số .....ngày .... tháng.... năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là công chức, viên chức) được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (04/5/2024). Như vậy, dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 công chức, viên chức được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy 04/5/2024).

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

3. Khuyến khích người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp áp dụng thời gian lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân biết, tiện liên hệ công việc./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- Cổng TTĐT Chính phủ, Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;

- Lưu: VT, Cục ATLĐ (3).

BỘ TRƯỞNG

Đào Ngọc Dung

Phụ lục

LỊCH NGHỈ VÀO DỊP LỄ NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ NGÀY QUỐC

TẾ LAO ĐỘNG 01/5/ NĂM 2024

LỊCH THÁNG 4-5 NĂM 2024

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

CHỦ NHẬT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Nghỉ hằng tuần

28

Ngh hằng tuần

29

Nghỉ hoán đổi

30/4

Nghỉ ngày Chiến thắng

01/5

Nghỉ ngày quốc tế lao động

02/5

03/5

04/5

Làm bù ngày hoán đổi 29/4

BNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý

PHƯƠNG ÁN HOÁN ĐỔI NGÀY LÀM VIỆC SANG NGÀY KHÁC TRONG DỊP NGHỈ LỄ CHIẾN THẮNG VÀ

QUỐC TẾ LAO ĐỘNG NĂM 2024 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Kèm theo Công văn số: 1511/BLĐTBXH-CATLĐ ngày 11/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Số bộ, cơ quan gửi xin ý kiến: 151.

Số bộ, cơ quan có ý kiến góp ý: 13/152 (Cập nhật đến ngày 11/4/2024); trong đó, 100% thống nhất với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Một số ý kiến góp ý cụ thể như sau:

STT

Nội dung góp ý

Đơn vị góp ý

Quan điểm của cơ quan soạn thảo

1

Điểm b khoản 2 Điều 28 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ: “Chỉ đạo việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập”. Vì vậy, trong trường hợp này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về việc hoán đổi ngày làm việc (không phải ngày nghỉ lễ) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; đối với người lao động không thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thì đề nghị theo hướng khuyến khích các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động hoán đổi ngày làm việc cho người lao động theo phương án nêu trên (nếu có thể).

Bộ Tư pháp

Tiếp thu

2

Đề nghị xác định ngày làm việc bù cho ngày thứ Hai (29/4/2024) và hướng dẫn về tiền lương của ngày làm việc bù, nếu ngày làm việc bù thực hiện vào ngày nghỉ hằng tuần, để bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Tổng LĐLĐVN

Phạm vi nội dung trình là phương án hoán đổi ngày làm việc bình thường sang ngày làm việc khác cho cán bộ, công chức, viên chức (không bao hàm các nội dung khác). Nội dung về trả lương cho ngày làm việc bình thường hay ngày nghỉ hằng tuần... thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành.

_____________________

1 Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế

2 Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam.

BỘ TƯ PHÁP

_____________

Số: 1790/BTP-PLDSKT

V/v đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trả lời Công văn số 1385/LĐTBXH-CATLĐ ngày 04/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024, căn cứ theo thông tin được cung cấp và chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024. Bộ Tư pháp nhận thấy, việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất hoán đổi ngày làm việc, không phải là kéo dài hoặc tăng thêm, giảm đi ngày nghỉ lễ.

Khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết trong đó có: Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch), Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch). Khoản 3 Điều 112 Bộ luật này chỉ giao Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh.

Điểm b khoản 2 Điều 28 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ đạo việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập”. Vì vậy, trong trường hợp này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về việc hoán đổi ngày làm việc (không phải ngày nghỉ lễ) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; đối với người lao động không thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thì đề nghị theo hướng khuyến khích các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động hoán đổi ngày làm việc cho người lao động theo phương án nêu trên (nếu có thể).

Trên đây là ý kiến của Bộ Tư pháp về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024, xin gửi Bộ Lao động - Thương binh hội để tham khảo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Trần Tiến Dũng (để b/c);

- PVT Cao Đăng Vinh (để biết);

- Lưu: VT, vụ PLDSKT (LĐ&AXH (Tùng)).

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP LUẬT DÂN SỰ-KINH TẾ

Nguyễn Thanh Tú

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

VĂN PHÒNG

*

Số: 2832-CV/VPTW/nb

V/v hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ
ngày 30/4 và ngày 01/5 năm 2024

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Phúc đáp Công văn số 1385/BLĐTBXH-CATLĐ, ngày 04/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024. Văn phòng Trung ương Đảng nhất trí với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của các đồng chí.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Đồng chí Phó Chánh Văn phòng thường trực (để báo cáo),

- Vụ Tổ chức - Cán bộ,

- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/L CHÁNH VĂN PHÒNG

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC – CÁN BỘ

Vũ Lam Sơn

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_____________

Số: 1457/BVHTTDL-VP

V/v góp ý dự thảo đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1385/LĐTBXH-CATLĐ ngày 04/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc góp ý dự thảo đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Về nội dung:

Cơ bản nhất trí với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

“Hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4/2024) và làm bù sang ngày khác để dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 05 ngày liên tục ”.

2. Về hình thức:

Một số nội dung và lỗi kỹ thuật đã sửa trực tiếp vào dự thảo (gửi kèm theo).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, VP(HC), NTT.03.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Tạ Quang Đông

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số: 6376-CV/BTCTW

V/v hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày 30/4 và 01/5 năm 2024

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phúc đáp Công văn số 1385/BLĐTBXH-CATLĐ ngày 04/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị cho ý kiến vào dự thảo Công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024; Ban Tổ chức Trung ương có ý kiến như sau:

Đối chiếu với quy định về nghỉ lễ, tết (Tại Điều 112. Bộ Luật Lao động năm 2019); trên nguyên tắc không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc, đồng thời bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có các ngày nghỉ lễ được hài hòa, trọn vẹn và giúp kích cầu du lịch, tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Ban Tổ chức Trung ương thống nhất với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4/2024) và làm bù sang ngày khác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ban Tổ chức Trung ương trao đổi cùng các đồng chí./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Trưởng Ban (để báo cáo);

- Lưu: VP, Vụ CSCB

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Hoàng Đăng Quang

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

_____________

Số: 828/VPQH-TCCB

V/v tham gia ý kiến dự thảo công văn gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo, đề xuất việc hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Văn phòng Quốc hội nhận được văn bản số 1385/BLĐTBXH-CATLĐ ngày 04 4/2024 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Văn phòng Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo công văn gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo, đề xuất việc hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024. Về nội dung này, Văn phòng Quốc hội có ý kiến như sau:

Văn phòng Quốc hội nhất trí với dự thảo văn bản của Bộ Lao động, Thương binh Xã hội gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo đề xuất việc hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024.

Trên đây là ý kiến về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024. Văn phòng Quốc hội xin gửi Bộ Lao động, Thương binh Xã hội để tổng hợp báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- CNVPQH (để b/c);

- Lãnh đạo VPQH;

- Lưu: HC, TCCB.

Số e-PAS: 28963

KT. CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

Phạm Đình Toản

BỘ TÀI CHÍNH

_____________

Số: 3702/BTC-TCCB

V/v góp ý đối với Dự thảo công văn gửi Thủ tướng Chính phủ để đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trả lời công văn số 1385/BLĐTBXH-CATLĐ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc góp ý đối với Dự thảo công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 (dự thảo Công văn), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính thống nhất đối với nội dung dự thảo Công văn gửi Thủ tướng Chính phủ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Lưu: VT, TCCB (05 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Trường

BỘ NỘI VỤ

_____________

Số: 1855/BNV-VP

V/v góp ý văn bản đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Nội vụ nhận được Văn bản số 1385/BLĐTBXH-CATLĐ ngày 04/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024.

Về việc này, Bộ Nội Vụ nhất trí đề xuất việc hoán đổi ngày làm việc (nghỉ ngày 29/4/2024, làm bù sang 01 ngày khác) và thống nhất nội dung dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị.

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện văn bản, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, bảo đảm sự chủ động trong tổ chức, sắp xếp công việc của Hệ thống chính trị, của các cơ quan, tổ chức liên quan và của người dân.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, VP (THTK).HTT

TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Đăng Minh

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

_____________

Số: 1262/BTTTT-TCCB

V/v góp ý đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phúc đáp công văn số 1385/BLĐTBXH-CATLĐ ngày 04/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) về việc tham gia ý kiến vào dự thảo công văn gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo, đề xuất việc hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông không có ý kiến gì khác với dự thảo công văn nêu trên.

Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, tổng hợp theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Bùi Hoàng Phương;

- Lưu: VT, TCCB, TTNH (03).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Hoàng Phương

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM

_____________

Số: 1032/TLĐ-CSPL

V/v cho ý kiến về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phúc đáp Công văn số 1385/BLĐTBXH-CATLĐ ngày 04/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5/2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Tổng Liên đoàn đã tiến hành lấy ý kiến qua mạng xã hội đối với 3.590 cán bộ công đoàn và người lao động, có 3.129 lượt bình chọn hoán đổi (87%); 302 lượt bình chọn phương án không hoán đổi (8%); còn lại là các đề xuất khác.

2. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến, Tổng Liên đoàn bày tỏ nhất trí với dự thảo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Chính ph đề xuất về việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4/2024) và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024. Việc bố trí hoán đổi ngày làm việc sẽ giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 04 đến 05 ngày liên tục, có điều kiện giải trí, nghỉ ngơi và tái tạo sức lao động để làm việc tốt hơn. Việc này cũng góp phần giúp kích cầu du lịch, tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

3. Đề nghị xác định ngày làm việc bù cho ngày thứ Hai (29/4/2024) và hướng dẫn về tiền lương của ngày làm việc bù, nếu ngày làm việc bù thực hiện vào ngày nghỉ hằng tuần, để bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trân trọng gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đồng chí Chủ tịch (để b/c);

- Lưu: VT, CSPL.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Ngọ Duy Hiểu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

_____________

Số: 3720/BGTVT-TCCB

V/v góp ý dự thảo Công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ giao thông vận tải nhận được Công văn số 1385/LĐTBXH-CATLĐ ngày 04/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024. Sau khi nghiên cứu, Bộ Giao thông vận tải thống nhất đối với dự thảo Công văn nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Giao thông vận tải đối với dự thảo Công văn, xin gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, TCCB (P. Thanh).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Sang

BỘ Y TẾ

_____________

Số: 1801/BYT-TCCB

V/v hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Y tế nhận được Công văn số 1385/BLĐTBXH-CATLĐ ngày 04/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xin ý kiến dự thảo Công văn đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5/2024.

Bộ Y tế nhất trí với dự thảo Công văn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4/2024) và làm bù sang ngày khác để dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 05 ngày liên tục.

Bộ Y tế gửi ý kiến để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên

LIÊN ĐOÀN THƯƠNG MẠI

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________

Số: 0580/LĐTM-SDLĐ

V/v đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Trả lời Công văn số 1385/BLĐTBXH-CATLĐ ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024, sau khi nghiên cứu, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có ý kiến như sau:

Về cơ bản, VCCI nhất trí với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4/2024) và làm bù sang ngày khác để dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 05 ngày liên tục.

VCCI đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm trình Thủ tướng Chính phủ và có thông tin kịp thời để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp điều chỉnh, bố trí kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, xin gửi để Quý Bộ tham khảo, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch (để b/c);

- Lưu VT, VPGSDLĐ;

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Quang Phòng

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
__________

Số: 1385/BLĐTBXH-CATLĐ
V/v đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp
nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày

Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

Kính gửi:……………………………………………..

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được đề xuất về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024. Trên cơ sở đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã dự thảo công văn gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo, đề xuất việc hoán đi thời gian làm việc nêu trên (dự thảo công văn kèm theo).

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, đề nghị quý Cơ quan cho ý kiến vào dự thảo Công văn nêu trên và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 08/4/20241 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự phối hp của quý Cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, ATLĐ (03 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Văn Thanh

_________________________

1 Chi tiết liên hệ: đ/c Bùi Doãn Trung, PTP Chính sách BHLĐ, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Điện thoại: 0243.9362954; 0983.980.333.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
__________

Số:     /BLĐTBXH-CATLĐ
V/v đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp
nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày
Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

(DỰ THẢO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày    tháng     năm 2024

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được đề xuất về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024. Sau khi nghiên cứu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo như sau:

Năm 2024, dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 có ngày 29/4/2024 (thứ Hai) nằm giữa ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ hằng tuần. Do đó, có ý kiến đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4/2024) và làm bù sang ngày khác để dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 05 ngày liên tục.

Theo quy định khoản 3 Điều 112 Bộ luật Lao động chỉ giao Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh, không giao Thủ tướng Chính phủ quyết định các ngày nghỉ lễ, tết khác. Tuy nhiên, việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4/2024) và làm bù sang ngày khác, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 05 ngày liên tục. Việc này giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Do đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc hoán đổi thời gian làm việc nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, Cục ATLĐ (3).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Văn Thanh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi