Công văn 1484/LĐTBXH-TCDN 2016 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1484/LĐTBXH-TCDN

Công văn 1484/LĐTBXH-TCDN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1484/LĐTBXH-TCDNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Huỳnh Văn Tí
Ngày ban hành:05/05/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương

tải Công văn 1484/LĐTBXH-TCDN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 1484/LĐTBXH-TCDN
V/v: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-----------
Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016
 
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009, Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 5383/LĐTBXH-TCDN ngày 30/12/2015 hướng dẫn nhiệm vụ và tổ chức thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó đề nghị các địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, báo cáo chỉ tiêu, nhiệm vụ và kết quả phân bổ kinh phí thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016. Tuy nhiên, đến nay một số địa phương chưa gửi báo cáo, hoặc báo cáo không đầy đủ, hoặc chưa phân b kinh phí năm 2016 để tổ chức triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hoặc đã phân bổ kinh phí nhưng quá thấp.
Đthực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 19/CT-TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009, Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 đã được phê duyệt, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:
1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016; bố trí kinh phí từ các nguồn (ngân sách Trung ương hỗ trợ trong kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; ngân sách địa phương và huy động các nguồn hợp pháp khác) để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ này.
2. Báo cáo chỉ tiêu kế hoạch và kết quả phân bổ kinh phí tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016 (theo Phụ lục gửi kèm).
3. Nêu những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân khi thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đề xuất giải pháp, cơ chế thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Báo cáo của địa phương đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/5/2016 (qua Tổng cục Dạy nghề, 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng Hà Nội, email Vudntx.tcdn@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Th
tướng Vũ Đức Đam (đ b/c);
- Bộ trư
ng (để b/c);
- Các đ/c thành viên BCĐTW (
để p/hp chỉ đạo);
-
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- T
Ư Hội Nông dân VN, Hội Cựu chiến binh VN;
- Tổ c
ông tác giúp việc BCĐTW;
- Sở LĐTBXH, Sở NN&PTNT, S
Nội v;
- Lưu: VT, TCDN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hu
ỳnh Văn Tí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đơn vị báo cáo:
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ PHÂN BỔ KINH PHÍ
ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2016
(Kèm theo Công văn số 1484/LĐTBXH-TCDN ngày 05 tháng 05 năm 2016
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
 
 

TT
Nội dung
Chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
Kinh phí thực hiện (triệu đồng)
Ghi chú
 
 
 
Đơn vị tính
Chtiêu, nhiệm vụ
Tng s
Trong đó
 
 
 
 
NSTW
NSĐP
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
9
 
 
 
 
Tổng s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Tuyên truyền, tư vấn học ngh và việc làm đối với lao động nông thôn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu đào tạo nghề
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Phát triển chương trình, tài liệu ging dạy
Chương trình/tài liệu
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Phát triển giáo viên, người dạy nghề, cán bộ qun lý giáo dục nghề nghiệp; giáo viên ging dạy kiến thức kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp cho lao động nông thôn
Người
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề
Người
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dạy nghề nông nghiệp
Người
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dy nghề phi nông nghiệp
Người
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Dự án
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
Tăng cường cơ sở vật cht, trang thiết bị dạy nghề đối với các CSDN công lập
Cơ sở
 
 
 
 
nếu có
 
 
 
7.1
Cơ sở dạy nghề A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2
Cơ sở dạy nghề B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi