Công văn 1172/LĐTBXH-LĐTL 2016 chế độ trợ cấp với chuyên gia giúp Lào Cam pu chia

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
----------
Số: 1172/LĐTBXH-LĐTL
V/v:Chế độ trợ cấp đối với chuyên gia giúp Lào, Căm-pu-chi-a
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016

 
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
 
Ngày 04 tháng 12 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a. Tại Điều 1 Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg quy định chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia tại Lào đến hết ngày 31 tháng 12 năm 1988 và tại Căm-pu-chi-a đến hết ngày 31 tháng 8 năm 1989 (bao gồm cả những người được cử làm chuyên gia giúp bạn trước tháng 5 năm 1975).
Theo phản ánh của một số địa phương có một số đối tượng đã có quyết định hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg nhưng có thời gian công tác tại Lào và Căm-pu-chi-a trước tháng 5 năm 1975 chưa được tính thời gian để hưởng trợ cấp một lần. Để đảm bảo chế độ trợ cấp một lần đối với những người được cử làm chuyên gia giúp bạn theo quy định tại Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:
1. Rà soát những trường hợp đã xét hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 57/2013/QĐ-TTg để xác định những đối tượng có thời gian được cử làm chuyên gia trước tháng 5 năm 1975 nhưng chưa được tính thời gian để hưởng trợ cấp một lần.
2. Đối với những trường hợp được cử làm chuyên gia có thời gian công tác tại Lào, Căm-pu-chi-a trước tháng 5 năm 1975 chưa được tính thời gian để hưởng trợ cấp một lần thì được điều chỉnh, bổ sung như sau:
a) Xác định lại mức trợ cấp một lần cho tổng thời gian công tác tại Lào, Căm- pu-chi-a (kể cả thời gian công tác trước tháng 5 năm 1975) theo mức trợ cấp quy định tại Điều 3 Quyết định 57/2013/QĐ-TTg.
b) Xác định mức trợ cấp một lần bổ sung trên cơ sở mức trợ cấp một lần được xác định lại nêu trên trừ đi mức trợ cấp một lần đã xét hưởng.
c) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hưởng trợ cấp một lần bổ sung (nếu có).
Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

Thuộc tính văn bản
Công văn 1172/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ trợ cấp đối với chuyên gia giúp Lào, Cam-pu-chia
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1172/LĐTBXH-LĐTL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 11/04/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!