Chỉ thị 28/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 28/2007/CT-UBND

Chỉ thị 28/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:28/2007/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành:04/12/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 


Số: 28 /2007/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2007

 

CHỈ THỊ

 

 

Về triển khai thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP

ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ

về chính sách tinh giản biên chế.

 

 


Để triển khai thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1.Thủ trưởng cácsở - ngànhthành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm rà soát lại tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của thành phố, đồng thời chủ động xây dựng đề án tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị mình, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2.Thủ trưởng cácsở - ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của chính sách tinh giản biên chế của Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ trong phạm vi cơ quan, đơn vị.

3.Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội thành phố triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng đề án hoặc kế hoạch tinh giản biên chế, trình Chủ tịchỦy ban nhân dân thành phốxem xét, phê duyệt đểtriển khaithực hiện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án và thẩm định danh sách, hồ sơ các đối tượng tinh giản biên chế, trình Chủ tịchỦy ban nhân dân thành phốphê duyệt.

4.Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí giải quyết chế độ, chính sáchthực hiệntinh giản biên chế; phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp số liệu báo cáo Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính theo quy định.

5.Thủ trưởng cácsở - ngànhthành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện phải báo cáo kết quả việc triển khai và tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ và Sở Tài chính.

6.Giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 12 hàng năm; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội thành phố giải quyết các vướng mắc, khiếu nại, tố cáo trong quá trình thực hiện chính sách tinh giản biên chế, tổ chức thanh tra, kiểm tra các nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Thủ trưởng cácsở - ngànhthành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịchỦy ban nhân dân các quận - huyệnchịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND thành phố;

- Thường trực UBND thành phố;

- Văn phòng và các Ban Thành ủy;

- Các sở - ngành thành phố;

- UBND các quận - huyện;

- Các Tổng Công ty; Công ty hoạt động theo mô hình Cty mẹ-con, Công ty độc lập;

- VPHĐ-UB: CPVP;

- Báo Sài Gòn Giải phóng;

- Các Phòng Chuyên viên;

- Trung tâm Công báo TP;

- Lưu:VT, (VX-Nh) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Hoàng Quân

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi