Theo BLLĐ năm 2019, tiền lương làm thêm giờ có tăng hay không?

Bộ luật Lao động 2019 có nhiều thay đổi theo hướng có lợi hơn cho người lao động. Liệu trong số đó có quy định về tiền lương làm thêm giờ?

Tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày

Theo quy định tại khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

- Vào ngày thường: Ít nhất bằng 150%;

- Vào ngày nghỉ hàng tuần: Ít nhất bằng 200%;

- Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương: Ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Ví dụ:

Anh A làm việc tại Công ty X với đơn giá tiền lương 200.000 đồng/ngày. Do yêu cầu sản xuất kinh doanh, anh phải làm thêm giờ.

- Nếu làm thêm vào ngày thường, anh A được trả 150% x 200.000 đồng/ngày = 300.000 đồng/ngày;

- Nếu làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần, anh A được trả 200% x 200.000 đồng/ngày = 400.000 đồng/ngày;

- Nếu làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, anh A được trả 300% x 200.000 đồng/ngày = 600.000 đồng/ngày (chưa kể tiền lương của ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương).

Đối chiếu với quy định tại Bộ luật Lao động 2012, có thể thấy, tiền lương làm thêm vào ban ngày của người lao động trong năm tới không thay đổi.

Tiền lương làm thêm giờ có tăng không, theo BLLĐ 2019?

Tiền lương làm thêm giờ có tăng không, theo BLLĐ 2019? (Ảnh minh họa)

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Khoản 2 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ:

Nếu người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Với ví dụ trên, cũng là anh A, nếu anh A làm việc vào ban đêm thì mỗi ngày làm việc, anh A nhận được:

100% x 200.000 đồng/ngày + 30% x 200.000 đồng/ngày = 260.000 đồng/ngày.

Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm, khoản 3 Điều 98 Bộ luật này có nêu:

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo thời gian làm việc thực tế, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Do đó, tiền lương làm thêm vào ban đêm của anh A được tính như sau:

- Nếu làm thêm vào ngày thường, anh A được trả:

150% x 200.000 đồng/ngày + 30% x 200.000 đồng/ngày + 20% x (150% x 200.000 đồng/ngày) = 420.000 đồng/ngày;

- Nếu làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần, anh A được trả:

200% x 200.000 đồng/ngày + 30% x 200.000 đồng/ngày + 20% x (200% x 200.000 đồng/ngày) = 540.000 đồng/ngày;

- Nếu làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, anh A được trả:

300% x 200.000 đồng/ngày + 30% x 200.000 đồng/ngày + 20% x (300% x 200.000 đồng/ngày) = 780.000 đồng/ngày (chưa kể tiền lương của ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương).

Và như vậy, dù làm thêm giờ vào ban đêm thì tiền lương làm thêm của người lao động cũng không được tăng thêm so với trước.

>> 5 quy định mới về Lương - Thưởng tại Bộ luật Lao động 2019

Thùy Linh

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục