Infographic: 5 điểm mới nổi bật của Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi

Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi được công bố bản mới nhất vào ngày 11/8/2019. Có rất nhiều nội dung mới đáng chú ý được thể hiện trong dự thảo lần này. 


 
Trên đây là thông tin về 5 điểm mới của Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi. Để tìm hiểu thêm các quy định của pháp luật dưới dạng Infographic của LuatVietnam, vui lòng truy cập tại đây. 

LuatVietnam
Tư vấn hỏi đáp
Chủ đề: Dự thảo Bộ luật Lao động

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm