Tăng giảm font chữ:

Từ 2021, cần “thanh lý” ngày phép trước khi hết năm để không bị thiệt

Nhiều chính sách mới liên quan đến người lao động sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2021 theo Bộ luật Lao động 2019. Trong đó có quy định liên quan đến nghỉ phép năm của người lao động.

Năm 2020 - năm cuối cùng được thanh toán tiền nếu không nghỉ hết phép

Ngày 31/12/2020 là ngày cuối cùng áp dụng Bộ luật Lao động 2012. Khoản 1 Điều 144 của Bộ luật này quy định:

Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Như vậy, theo tinh thần của Bộ luật cũ, người lao động vì các lý do khác chưa nghỉ hết phép năm thì được thanh toán tiền cho những ngày chưa nghỉ.

Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2021 - áp dụng Bộ luật Lao động 2019 thì quy định nêu trên đã không còn nữa.

nghỉ hết phép trước khi hết năm

Từ 2021, cần nghỉ hết phép trước khi hết năm để không thiệt (Ảnh minh họa)


Từ 2021, chỉ còn 2 trường hợp được thanh toán tiền ngày phép chưa nghỉ

Khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc thanh toán tiền nếu chưa nghỉ hết ngày phép như sau:

Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Như vậy, Bộ luật mới đã bỏ trường hợp “vì lý do khác” mà chưa nghỉ hết số ngày phép trong năm thì được thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ, chỉ còn giữ lại 02 trường hợp:

- Do thôi việc;

- Do mất việc làm.

Nói tóm lại, từ năm 2021, chỉ khi nghỉ việc mà chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày phép thì người lao động mới được thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ. Còn trong các trường hợp khác, người lao động không được nhận khoản tiền này.

Đó là lý do mà người lao động cần lưu ý, từ năm 2021, nếu có nhu cầu thì cần nghỉ hết ngày phép của mình trước khi hết năm. Đây là một quyền lợi của người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

>> Từ 2021, mỗi người có bao nhiêu ngày nghỉ phép năm?

>> Từ 2021, có được nghỉ phép năm khi chưa làm đủ 12 tháng

Lan VũLan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: nghỉ phép