Tăng giảm font chữ:

Cách để biết mình nghỉ hưu năm bao nhiêu tuổi, từ 2021

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh tăng. Thế nhưng không phải ai cũng biết chính xác mình nghỉ hưu vào năm bao nhiêu tuổi.

Thay đổi quan trọng nhất, ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới đông đảo người lao động của Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2021) chính là tăng tuổi nghỉ hưu.

Theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật này:

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.Căn cứ quy định nêu trên, có thể tính được tuổi nghỉ hưu theo năm sinh của từng người dựa vào bảng dưới đây: 

Lao động nam

 

Lao động nữ

Năm sinh

Năm đủ tuổi nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

Năm sinh

Năm đủ tuổi nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

Từ tháng 01/1961 đến tháng 9/1961

2021

60 tuổi 3 tháng

Từ tháng 01/1966 đến tháng 8/1966

2021

55 tuổi 4 tháng

Từ tháng 10/1961 đến tháng 6/1962

2022

60 tuổi 6 tháng

Từ tháng 9/1966 đến tháng 4/1967

2022

55 tuổi 8 tháng

Từ tháng 7/1962 đến tháng 3/1963

2023

60 tuổi 9 tháng

Từ tháng 5/1967 đến tháng 12/1967

2023

56 tuổi

 

Từ tháng 4/1963 đến tháng 12/1963

2024

61 tuổi

Từ tháng 01/1968 đến tháng 8/1968

2024

56 tuổi 4 tháng

Từ tháng 01/1964 đến tháng 9/1964

2025

61 tuổi 3 tháng

Từ tháng 9/1968 đến tháng 5/1969

2025

56 tuổi 8 tháng

Từ tháng 10/1964 đến tháng 6/1965

2026

61 tuổi 6 tháng

Từ tháng 6/1969 đến tháng 12/1969

2026

57 tuổi

 

Từ tháng 7/1965 đến tháng 3/1966

2027

61 tuổi 9 tháng

Từ tháng 01/1970 đến tháng 8/1970

2027

57 tuổi 4 tháng

Từ tháng 4/1966 trở đi

2028

62 tuổi

Từ tháng 9/1970 đến tháng 4/1971

2028

57 tuổi 8 tháng

 

 

 

Từ tháng 5/1971 đến tháng 12/1971

2029

58 tuổi

 

 

 

 

Từ tháng 01/1972 đến tháng 8/1972

2030

58 tuổi 4 tháng

 

 

 

Từ tháng 9/1972 đến tháng 4/1973

2031

58 tuổi 8 tháng

 

 

 

Từ tháng 5/1973 đến tháng 12/1973

2032

59 tuổi

 

 

 

 

Từ tháng 01/1974 đến tháng 8/1974

2033

59 tuổi 4 tháng

 

 

 

Từ tháng 9/1974 đến tháng 4/1975

2034

59 tuổi 8 tháng

 

 

 

Từ tháng 5/1975 trở đi

2035

60 tuổi

 

 

Lưu ý: Trên đây chỉ là cách tính tuổi nghỉ hưu từ 2021 trong trường hợp người lao động làm việc trong điều kiện làm việc bình thường. Trong một số trường hợp khác, người lao động sẽ được nghỉ hưu sớm hơn hoặc muộn hơn, theo khoản 3 và khoản 4 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019.

>> Những người được nghỉ hưu sớm theo Bộ luật Lao động mới

Lan VũLan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: tuổi nghỉ hưu nghỉ hưu