Tăng giảm font chữ:

Các loại hợp đồng lao động mới nhất và cách phân biệt

Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2021) đã thay đổi quy định đối với các loại hợp đồng lao động. Bài viết này sẽ cung cấp toàn bộ thông tin về các loại hợp đồng lao động theo quy định mới mà người lao động cần biết.

1. Các loại hợp đồng lao động

Tại Điều 20 Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 quy định, có 02 loại hợp đồng lao động (HĐLĐ) là HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ xác định thời hạn. Cụ thể:

- HĐLĐ không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

- HĐLĐ xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Lưu ý: Khi HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng hết hạn, hai bên phải ký HĐLĐ mới; trong thời gian chưa ký kết HĐLĐ mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

- Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hết hạn mà hai bên không ký kết HĐLĐ mới thì HĐLĐ xác định thời hạn đã giao kết trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn;

- Trường hợp hai bên ký kết HĐLĐ mới là HĐLĐ xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn, trừ các trường hợp sau:

  • HĐLĐ đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước;
  • HĐLĐ đối với người lao động cao tuổi;
  • HĐLĐ đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Giấy phép lao động;
  • Trường hợp phải gia hạn HĐLĐ đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn HĐLĐ.

Trước đây, BLLĐ 2012 quy định, có 03 loại HĐLĐ là: HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Quy định mới tại BLLĐ năm 2019 đã không còn loại hợp đồng lao lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng như trước.

cac loai hop dong lao dong

Các loại hợp đồng lao động từ năm 2021 (Ảnh minh họa)
 

2. Sự khác nhau giữa các loại hợp đồng lao động

 

Loại hợp đồng

HĐLĐ xác định thời hạn

HĐLĐ không xác định thời hạn

Thời gian

Không quá 36 tháng kể từ thời điểm HĐLĐ có hiệu lực.

Không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực.

Thời gian báo trước khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Trong cả 02 trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ (Điều 35 BLLĐ 2019) và người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ (Điều 36) thì bên yêu cầu đều phải báo trước:

- Ít nhất 30 ngày đổi với HĐLĐ có thời hạn từ 12 đến 36 tháng;

- Ít nhất  03 ngày đối với HĐLĐ có thời hạn dưới 12 tháng.

Người lao động hoặc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ đều phải báo trước ít nhất 45 ngày.

Chấm dứt HĐLĐ

- Hết thời hạn HĐLĐ, hai bên chấm dứt hợp đồng;

- Nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì:

+ Phải ký HĐLĐ mới trong thời hạn 30 ngày;

+ Nếu không ký tiếp thì HĐLĐ cũ sẽ trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.

Không có thời hạn kết thúc HĐLĐ.

 

 

Tái ký hợp đồng

- Chỉ được ký thêm 01 lần HĐLĐ xác định thời hạn khi hai bên ký HĐLĐ mới;

- Sau đó, nếu HĐLĐ hết thời hạn mà người lao động vẫn làm việc tiếp thì ký HĐLĐ không xác định thời hạn

Không quy định.

Hoàng Kim AnhHoàng Kim Anh

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Bộ luật Lao động 2019