Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.257 văn bản: Lao động-Tiền lương
41

Kế hoạch 146/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2021
42

Quyết định 1645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm mới ban hành và được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2021
43

Công văn 2946/TLĐ-TC của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sửa đổi đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;COVID-19 Tải về
Ban hành: 26/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2021
44

Quyết định 1220/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 26/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
45

Thông tư 137/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-BQP ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 25/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
46

Kế hoạch 238/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 22/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
47

Công văn 3722/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch Covid-19

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 22/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2021
48

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho một số đối tượng theo quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 21/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2021
49

Báo cáo thẩm định 177/BCTĐ-BTP của Bộ Tư pháp về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Vi phạm hành chính;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
50

Quyết định 52/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định 68/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
51

Công văn 567/MT-LĐ của Cục Quản lý Môi trường Y tế về việc tổ chức công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
52

Thông tư 134/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành 03 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 16/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2021
53

Công văn 10890/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về kinh phí tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương cho người lao động của các đơn vị y tế điều chuyển về địa phương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
54

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc bãi bỏ Quyết định 1202/2008/QĐ-UBND ngày 14/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về chế độ tiền công, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ bồi thường tai nạn lao động, chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2021
55

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định số lượng, mức chi hỗ trợ cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
56

Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2021
57

Công văn 3224/BHXH-BCĐ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 13/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
58

Nghị quyết 38/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 và Điều 1 Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
59

Công văn 10690/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về nội dung báo cáo tổng hợp phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người lao động tháng 8/2021 của Ban IV

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp;COVID-19 Tải về
Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
60

Quyết định 1153/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
Vui lòng đợi