Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.208 văn bản: Lao động-Tiền lương
41

Công văn 1184/LĐLĐ-CSPL của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo tình hình quan hệ lao động trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
42

Thông tư 14/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
43

Quyết định 1988/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
44

Hướng dẫn 285/HD-UBND-LĐLĐ của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2023

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
45

Công văn 4337/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phân cấp và quy trình, thủ tục bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, khoa và tương đương của đơn vị sự nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
46

Quyết định 2247/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm công chức Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
47

Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
48

Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
49

Quyết định 1485/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cở sở Cai nghiện ma túy tỉnh trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cơ cấu tổ chức Tải về
50

Quyết định 1484/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cơ cấu tổ chức Tải về
51

Kế hoạch 266/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
52

Thông tư 07/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
53

Kế hoạch 577/KH-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc sơ kết thí điểm Quy chế tạm thời đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động trong Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
54

Thông tư 12/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
55

Công văn 4198/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
56

Quyết định 1268/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030"

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
57

Nghị định 83/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
58

Kế hoạch 196/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hỗ trợ phát triển thị trường lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
59
60

Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc bãi bỏ các văn bản quy pham pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về