Danh mục

Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.608 văn bản: Lao động-Tiền lương
4841

Công văn 3597/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương trong công ty cổ phần

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 26/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4842

Công văn 3590/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện tính lương tối thiểu mới đối với người lao động dôi dư theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP.

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 26/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4843

Công văn 3572/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh quy chế trả lương trong doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 25/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4844

Công văn 3581/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 25/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4845

Công văn 1188/QLLĐNN-TTLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký hợp đồng lao động cá nhân đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 20/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4846

Công văn 3491/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thủ tục giải quyết cấp sổ BHXH cho người nghỉ chờ việc trước 01/01/1995

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 19/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4847

Thông tư 29/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 19/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2005
4848

Công văn 3482/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp lương theo hạng Tổng công ty và tương đương đối với viên chức quản lý NXB Giáo dục

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 18/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4849

Quyết định 189/2005/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở phường - xã, thị trấn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 18/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2010
4850

Công văn 3477/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc và bồi thường chi phí đào tạo

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 18/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4851

Công văn 3448/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị định 41/2002/NĐ-CP

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 17/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4852

Công văn 3432/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức quản lý khai thác hầm đường bộ đèo Hải vân

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 13/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4853

Thông tư 89/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2005, 2006

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 13/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2005
4854

Công văn 3378/BLĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc các quy định hiện hành và việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 11/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4855

Thông tư liên tịch 04/2005/TTLT-TANDTC-BNV-BTC của Toà án nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 171/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Thẩm phán, Thư ký tòa án và Thẩm tra viên ngành Tòa án

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2005
4856

Quyết định 244/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
4857

Công văn 3324/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động thương binh và Xã hội về việc chế độ trả lương trong công ty cổ phần

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 06/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4858

Thông tư 25/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 04/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2006
4859

Công văn 3281/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương đối với công ty TNHH NN một thành viên

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 04/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4860

Công văn 3295/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chỉ định cung ứng lao động cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 04/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
Vui lòng đợi