Danh mục

Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.624 văn bản: Lao động-Tiền lương
4821

Công văn 4013/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương

Ban hành: 24/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
4822

Công văn 3977/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ký quỹ hoạt động giới thiệu việc làm

Ban hành: 23/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
4823

Công văn 3974/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách đối với người lao động

Ban hành: 22/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
4824

Công văn 3963/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện nghị định số 19/2005/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Thông tư số 20/2005-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định

Ban hành: 22/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
4825

Công văn 3934/BLĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ban hành: 17/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
4826

Công văn 3898/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tính lương tối thiểu đối với người lao động dôi dư trong doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hoá thực hiện cơ cấu lại trong vòng 12 tháng

Ban hành: 16/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
4827

Công văn 3845/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ nhiệm GĐ, PGĐ, KTT trong công ty nhà nước

Ban hành: 14/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
4828

Công văn 3859/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thoả thuận xếp lương đối với một số chức danh làm việc trong các công ty nhà nước thuộc lĩnh vực văn hoá nghệ thuật

Ban hành: 14/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
4829

Công văn 3864/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc đối với người lao động ký nhiều HĐLĐ kế tiếp nhau

Ban hành: 14/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4830

Thông tư 99/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài

Ban hành: 14/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
4831

Nghị định 141/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài

Ban hành: 11/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
4832

Công văn 3824/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thoả thuận chuyển xếp lương và phục cấp chức vụ

Ban hành: 10/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
4833

Thông tư 118/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tính trợ cấp thôi việc đối với người thôi việc do tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 và Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP ngày 28/7/2003 của Chính phủ

Ban hành: 09/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
4834

Quyết định 289/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương thuộc Công an nhân dân chuyển ngành

Ban hành: 08/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
4835

Công văn 3785/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động

Ban hành: 08/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
4836

Công văn 3801/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương chuyên viên chính trong công ty nhà nước

Ban hành: 08/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
4837

Công văn 3787/LDTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp lương công ty nhà nước

Ban hành: 08/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
4838

Công văn 3767/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cơ sở sản xuất, kinh doanh của người tàn tật vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm

Ban hành: 07/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
4839

Công văn 3762/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thời gian làm cơ sở tinh nâng bậc lương

Ban hành: 04/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
4840

Công văn 3707/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp

Ban hành: 03/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
Vui lòng đợi