Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.389 văn bản: Lao động-Tiền lương
61

Công điện 1170/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
62

Quyết định 2320/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương Tải về
63

Thông tư 13/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thuộc phạm vi quản lý theo ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại chính quyền địa phương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
64

Thông báo 289/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
65

Quyết định 4431/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
66

Quyết định 2401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
67

​Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm việc tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
68

Công văn 7954/BCT-TKNL của Bộ Công Thương về việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
69

Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị làm việc tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
70

Thông tư 26/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
71

Quyết định 3393/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
72
73

Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Lao động-Tiền lương Tải về
74

Nghị quyết 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức và người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
75

Nghị quyết 26/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Lao động-Tiền lương Tải về
76

Nghị quyết 32/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định mức hỗ trợ đối với Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
77

Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định cơ cấu tổ chức, chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo cho công an xã, thị trấn bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, tổ dân phòng tự quản; mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cơ cấu tổ chức Tải về
78
79
80

Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Lao động-Tiền lương Tải về