Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.205 văn bản: Lao động-Tiền lương
41

Hướng dẫn 285/HD-UBND-LĐLĐ của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2023

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
42

Quyết định 2247/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm công chức Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
43

Công văn 4337/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phân cấp và quy trình, thủ tục bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, khoa và tương đương của đơn vị sự nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
44

Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
45

Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
46

Quyết định 1485/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cở sở Cai nghiện ma túy tỉnh trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cơ cấu tổ chức Tải về
47

Quyết định 1484/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cơ cấu tổ chức Tải về
48

Kế hoạch 266/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
49

Thông tư 07/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
50

Kế hoạch 577/KH-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc sơ kết thí điểm Quy chế tạm thời đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động trong Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
51

Thông tư 12/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
52

Công văn 4198/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
53

Quyết định 1268/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030"

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
54

Nghị định 83/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
55

Kế hoạch 196/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hỗ trợ phát triển thị trường lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
56
57

Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc bãi bỏ các văn bản quy pham pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
58

Nghị quyết 73/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
59

Công văn 4138/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
60

Kế hoạch 267/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2030

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe Tải về