Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.389 văn bản: Lao động-Tiền lương
5901

Thông tư 109/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý tài chính hoạt động Hội thi tay nghề.

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5902

Quyết định 247/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh nội dung dự toán chi ngân sách năm 2003 cho sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5903
5904

Nghị định 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Hành chính Tải về
5905

Thông tư 22/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động về người lao động Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5906

Nghị định 117/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
5907

Nghị định 114/2003/NĐ-CP của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
5908

Nghị định 115/2003/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ công chức dự bị

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
5909

Nghị định 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
5910

Thông tư liên tịch 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe Tải về
5911

Thông tư liên tịch 92/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với Dự án "Tăng cường năng lực đào tạo nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục - Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
5912

Quyết định 199/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền cho giám đốc sở Lao động thương binh và Xã hội phê duyệt phương án sắp xếp lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và báo cáo quyết toán, danh sách chi trả trợ cấp cho người lao động dôi dư

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5913

Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/Cp ngày 6/7/1995 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại NĐ 33/2003/NĐ-CP

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5914

Quyết định 189/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức và người lao động làm việc tại những vùng khó khăn và tại các cơ sở Xã hội, cơ sở chữa bệnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5915

Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5916

Thông tư 20/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5917

Quyết định 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5918

Nghị định 105/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5919

Quyết định 176/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động quận 5 trực thuộc uỷ ban nhân dân quận 5 chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
5920

Quyết định 159/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ở thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về