Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.368 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Công văn 438/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Công điện 1170/CĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
02

Quyết định 309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Công văn 51/UBND-VP5 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Xây dựng Tải về
04

Nghị quyết 06/NQ-ĐCT của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
05

Quyết định 92/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động - tiền lương, việc làm, quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
06

Quyết định 6696/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
07

Công văn 136/LĐTBXH-QLLÐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Công ty Cổ phần cung ứng và Xuất khẩu lao động Hàng Không nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Lao động-Tiền lương Tải về
08

Công văn 235/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ báo cáo về tình hình lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
09

Kế hoạch 18/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về an toàn lao động, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2023

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
10

Kế hoạch 21/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
11

Công văn 125/UBND-XD của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Xây dựng Tải về
12

Công văn 85/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác quản lý hành nghề y - dược tư nhân trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe Tải về
13

Nghị quyết 06/NQ-CP của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
14

Công văn 39/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
15

​Kế hoạch 46/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Chương trình An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021 - 2025​

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
16

Quyết định 52/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Chính sách Người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
17

Công văn 63/BXD-GD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Xây dựng Tải về
18

Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
19

Quyết định 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
20

Thông tư 18/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về