Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.389 văn bản: Lao động-Tiền lương
61

Công điện 1170/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động

62
63
64

Thông báo 289/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

65

Quyết định 4431/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025

66

Quyết định 2401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

67

​Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm việc tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương

68

Công văn 7954/BCT-TKNL của Bộ Công Thương về việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

69
70

Thông tư 26/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội

71

Quyết định 3393/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

72
73

Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang

74

Nghị quyết 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức và người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

75

Nghị quyết 26/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

76

Nghị quyết 32/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định mức hỗ trợ đối với Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

77
78
79
80

Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh