Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.514 văn bản: Lao động-Tiền lương
41
42

Quyết định 181/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Iĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

43

Công điện 03/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

44

Công điện 01/CĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức triển khai chi trả trợ cấp an sinh xã hội đến đối tượng hưởng chính sách đã có tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và trong năm 2024

45

Kế hoạch 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

46

Công điện 01/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường hỗ trợ công dân mở tài khoản phục vụ chi trả ưu đãi an sinh xã hội không dùng tiền mặt

47
48
49

Quyết định 93/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

50

Quyết định 52/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Quyết định 1305/QĐ-TTg ngày 08/11/2023 phê duyệt Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030

51
52

Công văn 238/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về một số chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

53
54
55

Quyết định 59/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định giao chỉ tiêu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội năm 2024 cho các huyện, thị xã, thành phố

56

Quyết định 03/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh

57

Quyết định 03/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương bình và Xã hội

58
59
60