lao động nam

Lọc bài viết theo:

Chế độ thai sản năm 2021 cho nam khi vợ sinh con 25/02/2020

Trong chế độ thai sản không thể không nói đến chế độ thai sản cho nam khi vợ sinh con trong năm. Pháp luật hiện hành đang quy định như thế nào về điều này như thế nào?

Vợ sinh con, chồng được hưởng chế độ thai sản như thế nào? 12/02/2018

Không chỉ lao động nữ mới được hưởng chế độ thai sản, lao động nam có vợ sinh con cũng được hưởng chế độ thai sản. Theo đó, khi vợ sinh con, người chồng sẽ được nghỉ ít nhất 05 ngày; được hưởng trợ cấp một lần…