làm việc không trọn thời gian

Lọc bài viết theo:

Quy định về rút ngắn thời gian làm việc của người cao tuổi mới nhất 20/10/2020

Ngày 01/01/2021, khi Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 có hiệu lực, nhiều quy định liên quan đến người lao động cao tuổi sẽ có sự thay đổi.

Lao động cao tuổi có thể không được rút ngắn thời giờ làm việc 01/09/2020

Nội dung mới đáng chú ý này được Quốc hội thông qua tại Bộ luật Lao động số 45 năm 2019 ngày 20/11/2019, chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021.

Quyền lợi của người lao động làm không trọn thời gian 23/02/2019

Hiện nay, không ít người lao động lựa chọn cho mình hình thức làm không trọn thời gian. Vậy quyền lợi của những người lao động này khác gì so với người lao động làm việc trọn thời gian?