Quy định về kỷ luật lao động mới nhất

Lọc bài viết theo:

Gây thiệt hại cho công ty đến mức nào thì bị sa thải? 07/07/2018

Trong quá trình làm việc, người lao động không tránh khỏi những sai sót, song có những hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng cho công ty. Trường hợp này người lao động có thể bị sa thải “như chơi”.