Kỷ luật - Nghỉ hưu

Lọc bài viết theo:

Giáo viên tự ý nghỉ dạy bị kỷ luật thế nào? 24/05/2021

Công chức khi tự ý nghỉ việc có thể bị buộc thôi việc vậy viên chức mà ở đây là giáo viên nếu tự ý nghỉ việc không có lý do thì bị kỷ luật thế nào?

Trong trường hợp nào viên chức bị buộc thôi việc? 11/11/2020

Cũng giống cán bộ, công chức, buộc thôi việc là một trong những hình thức xử lý kỷ luật viên chức. Vậy khi nào viên chức bị buộc thôi việc?

Viên chức rút lại đơn xin thôi việc có được không? 11/08/2020

Thực tế vì áp lực công việc, đồng nghiệp… viên chức đã đưa ra quyết định làm đơn xin thôi việc. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ cẩn thận lại muốn rút đơn. Trường hợp này, viên chức được rút lại đơn xin thôi việc đã nộp không?

Khi nào viên chức vi phạm kỷ luật bị tạm đình chỉ công tác? 07/08/2020

Cũng như công chức, khi đang trong thời hạn kỷ luật, nhiều trường hợp viên chức sẽ bị tạm đình chỉ công tác để thuận tiện hơn cho việc xem xét, kỷ luật. Vậy khi nào viên chức bị tạm đình chỉ công tác?

Bị kỷ luật, công chức có được làm đơn xin nghỉ việc không? 04/08/2020

Khi bị kỷ luật, nhiều công chức nhận ra sai phạm của mình nên muốn làm đơn xin nghỉ việc. Vậy trong trường hợp bị kỷ luật, công chức có được nghỉ việc theo nguyện vọng không?

Viên chức bị kỷ luật cảnh cáo có được nâng lương không? 31/07/2020

Để được nâng lương, viên chức phải trải qua quá trình phấn đầu, rèn luyện không ngừng. Tuy nhiên, nếu bị kỷ luật cảnh cáo thì viên chức có được nâng lương không?

3 tiêu chí phân biệt giáng chức và cách chức 24/07/2020

Giáng chức và cách chức là hai trong số những hình thức kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức hiện nay. Vậy làm sao để phân biệt cụ thể được hai hình thức này theo quy định.

Cán bộ bị kỷ luật vẫn được giải quyết nghỉ hưu từ 01/7/2020? 16/07/2020

So với trước đây, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức có thêm nhiều quy định mới liên quan đến đối tượng cán bộ. Một trong số đó là quy định mới về việc giải quyết nghỉ hưu của cán bộ bị kỷ luật.

Khi nào Đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng? 09/03/2020

Ngoài việc tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức... Đảng viên còn phải đóng Đảng phí đúng quy định và sinh hoạt Đảng.

Sắp tới, viên chức vẫn được nghỉ hưu khi đang bị kỷ luật 19/12/2019

Ngoài nội dung về chế độ hợp đồng với viên chức, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi số 52/2019/QH14 còn có nhiều quy định mới về việc giải quyết viên chức đang bị kỷ luật.

Đã nghỉ hưu, cán bộ, công chức vẫn bị kỷ luật? 24/09/2019

Lâu nay, tư tưởng thuận lợi nghỉ hưu là đã “hạ cánh an toàn” còn khá phổ biến trong xã hội. Tuy nhiên, liệu có thật sự như vậy không? Đã nghỉ hưu, liệu cán bộ, công chức có còn bị kỷ luật nữa không?

Đảng viên nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn bị xử lý kỷ luật 11/12/2017

Đảng viên vi phạm sẽ phải chịu một trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách; cảnh cáo; cách chức hoặc khai trừ. Đảng viên sau khi nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn có thể bị xem xét xử lý kỷ luật.