Thông tin kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Lọc bài viết theo:

Tháng 10/2020, ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 27/07/2020

Ngày 24/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1109/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Đang là cán bộ, công chức không được bổ nhiệm Hòa giải viên 15/07/2020

Ngày 16/6/2020, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14 đã được Quốc hội chính thức thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Rút ngắn thời gian thông báo tạm ngừng kinh doanh từ 01/01/2021 14/07/2020

Đây là nội dung mới quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 vừa được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020.

Từ 2021, đại biểu Quốc hội phải đáp ứng thêm điều kiện mới 14/07/2020

Ngày 19/6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội số 65/2020/QH14.

Tổng hợp điểm mới 10 Luật vừa được Quốc hội thông qua 09/07/2020

Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chính thức thông qua 10 Luật với nhiều điểm mới đáng chú ý. Dưới đây là tổng hợp của LuatVietnam về những điểm mới của 10 Luật này.

Đã có toàn văn 10 Luật vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 9 08/07/2020

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 20/5 - 19/6/2020 đã thông qua 10 Luật, 21 Nghị quyết. LuatVietnam đã cập nhật toàn văn 10 Luật vừa được thông qua dưới đây.

13 Nghị quyết quan trọng thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội XIV 02/07/2020

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV có đến 10 luật, 21 Nghị quyết được Quốc hội thông qua. Dưới đây, LuatVietnam cập nhật danh sách 13 Nghị quyết quan trọng được thông qua tại Kỳ họp này.

7 điểm nổi bật của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 18/06/2020

Để có khung pháp lý ổn định cho các hợp đồng PPP dài hạn, nhiều rủi ro, quy mô lớn, ngày 18/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội chính thức thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 với 92,75% đại biểu tán thành.

Chính thức thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 18/06/2020

Với 449/457 đại biểu tham gia - chiếm 92,96% tổng số đại biểu tán thành, sáng nay (18/6/2020), Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi: 4 điểm mới nổi bật 19/06/2020

Nhằm nâng cao giá trị của các văn bản pháp luật, ngày 18/6/2020, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 với nhiều nội dung đáng chú ý.

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư sửa đổi, "khai tử" dịch vụ đòi nợ thuê 17/06/2020

Chiều 17/6, có đến 92,34% số đại biểu Quốc hội bấm nút đồng ý thông qua Luật Đầu tư sửa đổi, trong đó đưa dịch vụ đòi nợ vào ngành nghề cấm kinh doanh.

Từ 01/01/2021, 6 thay đổi quan trọng của Luật Doanh nghiệp 2020 17/06/2020

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020. Dưới đây là tổng hợp 06 thay đổi quan trọng của Luật này từ ngày 01/01/2021.

Quốc hội chính thức thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi) 17/06/2020

Chiều ngày 17/6/2020, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng với tỷ lệ 92,96% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

4 điểm mới của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 17/06/2020

Như vậy, tại Kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Quốc hội nhất trí không đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp 17/06/2020

Với 90,68% đại biểu tán thành - tương đương 438 đại biểu nhất trí, Luật Doanh nghiệp số 59 năm 2020 đã chính thức được thông qua vào sáng ngày 17/6/2020.

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: 6 nội dung đáng chú ý nhất 17/06/2020

Với 436/455 đại biểu tán thành, chiều ngày 16/6/2020, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14 đã chính thức được Quốc hội thông qua với nhiều nội dung đáng chú ý như sau:

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án chính thức được thông qua 16/06/2020

Chiều ngày 16/6/2020, Quốc hội chính thức thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án với kết quả biểu quyết là 436/455 đại biểu tán thành (chiếm 90,27% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội chính thức thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi) 16/06/2020

Chiều ngày 16/6/2020, Quốc hội chính thức thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi) với 91,3% tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

3 điểm mới của Luật Tổ chức quốc hội sửa đổi, bổ sung 22/06/2020

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức quốc hội số 65/2020/QH13 đã chính thức được thông qua vào ngày 19/6/2020 với 422/451 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 87,37% tổng số đại biểu Quốc hội).

6 điểm mới nổi bật của Luật sửa đổi Luật Giám định tư pháp  11/06/2020

Luật sửa đổi Luật Giám định tư pháp số 56/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV chiều ngày 10/6/2020. Dưới đây là tổng hợp 06 điểm mới của Luật sửa đổi Luật Giám định tư pháp.