kinh doanh xăng dầu

Lọc bài viết theo:

Từ 02/01/2022, một tháng có 3 lần điều chỉnh giá xăng  01/11/2021

Ngày 02/01/2022 là thời điểm có hiệu lực của Nghị định 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng, dầu.

Từ 11/10, tăng mức phạt khi bán xăng dầu qua thùng, can, chai 03/09/2020

Nội dung đáng chú ý này được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

“Phá cùm” kinh doanh xăng dầu: Lợi người bán, tốt người mua 16/01/2018

Việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh xăng dầu sẽ giúp quyền tự do kinh doanh của các doanh nghiệp tăng lên, mở rộng quy mô sản xuất, tăng sức cạnh tranh, từ đó mang lại lợi ích cho người tiêu dùng.