Khu công nghiệp

Lọc bài viết theo:

Hiểu đúng về khu công nghiệp, khu chế xuất và cách phân biệt  23/04/2021

Khu công nghiệp, khu chế xuất là những khu vực sản xuất kinh doanh đặc biệt. Doanh nghiệp có trụ sở tại những khu vực này sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi so với các khu vực khác.