Thông báo 103/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao và Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 103/TB-VPCP

Thông báo 103/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao và Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:103/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành:21/03/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------
Số: 103/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP
 CÁC BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM QUỐC GIA,
CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO
VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
 
Ngày 09 tháng 3 năm 2012, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 (sau đây viết tắt là 03 Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp 03 Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.
Sau khi nghe báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình triển khai thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 và Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 (sau đây viết tắt là 03 Chương trình); ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:
Trong thời gian vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có nhiều cố gắng, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn quản lý và bước đầu triển khai thực hiện được một số nội dung nhiệm vụ của 03 Chương trình. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 Chương trình trong thời gian tới, các Bộ, ngành cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
1. Bộ Khoa học và Công nghệ:
- Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách, biện pháp hỗ trợ thực hiện 03 Chương trình; ban hành Khung tiêu chí hoạt động đổi mới công nghệ và quyết định thành lập bộ máy giúp việc 03 Ban Chỉ đạo trước ngày 31 tháng 3 năm 2012;
- Gửi danh mục 8 sản phẩm quốc gia dự kiến triển khai từ năm 2012 (gồm 05 sản phẩm, nhóm sản phẩm chính thức và 03 sản phẩm, nhóm sản phẩm dự phòng) kèm theo bản thuyết minh từng sản phẩm và các tài liệu cần thiết khác có liên quan để xin ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020. Trước ngày 31 tháng 3 năm 2012, tổng hợp ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt danh mục các sản phẩm quốc gia này;
- Áp dụng các quy định tài chính hiện hành đối với việc xây dựng và triển khai các nhiệm vụ do Nhà nước đặt hàng, nghiên cứu, đào tạo, thuê chuyên gia tư vấn, hợp tác quốc tế và đảm bảo hoạt động bộ máy quản lý của 03 Chương trình đến khi có hướng dẫn quản lý tài chính và sử dụng kinh phí của 03 Chương trình;
- Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia trong quý II năm 2012 để hỗ trợ hoạt động cho 03 Chương trình.
2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, ban hành hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí của 03 Chương trình để tạo điều kiện cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện những nội dung nhiệm vụ thuộc 03 Chương trình, hoàn thành trước 30 tháng 4 năm 2012.
3. Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các Chương trình thành phần thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 trên cơ sở rà soát các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác có liên quan đang được các Bộ triển khai nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, tránh trùng lặp; hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2012 để báo cáo Ban Chỉ đạo trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
4. Bộ Y tế làm việc với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có liên quan đến lĩnh vực y - dược trong các Chương trình thành phần thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.
5. Các Bộ, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ để triển khai các nhiệm vụ được giao tại 03 Chương trình; ưu tiên bố trí kinh phí và nhân lực để thực hiện các nội dung nhiệm vụ có liên quan thuộc 03 Chương trình.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&CN, CT, TC, GD&ĐT, KH&ĐT, NN&PTNT, TT&TT, XD, GTVT, YT, NV;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Viện KH&CN Việt Nam;
- Phòng TM&CN Việt Nam;
- Các thành viên BCĐ 03 Chương trình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, KTN, TCCV, TKBT, TH;
Lưu: VT, KGVX (5). TĐH 54
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi