Quyết định 1221/2004/QĐ.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học - công nghệ thuộc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1221/2004/QĐ.UB

Quyết định 1221/2004/QĐ.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học - công nghệ thuộc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh LongSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1221/2004/QĐ.UBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Văn Đấu
Ngày ban hành:11/05/2004Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------
Số: 1221/2004/QĐ.UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
TX.Vĩnh long, ngày 11 tháng 5 năm 2004
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ THÔNG TIN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ THUỘC SỞ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH LONG
---------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
 
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2003/TTLT-BKHCN-BNV, ngày 15/07/2003, của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý Nhà nước về khoa học - công nghệ ở địa phương.
- Căn cứ Quyết định số 540/2004/QĐ.UB ngày 12/03/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long;
- Xét đề nghị của các ông: Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1.Nay Thành lập Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học - công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh long  
a/ Chức năng:
Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học - công nghệ là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ có chức năng thực hiện các hoạt động thông tin ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ cho các ngành kinh tế quốc dân trong tỉnh.
b/ Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.
- Tổ chức triển lãm các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh có thể ứng dụng tại địa phương, tổ chức hội thảo chuyên đề, chuyển giao kiến thức khoa học và công nghệ cho nhiều đối tượng khác nhau.
- Tổ chức kho dữ liệu khoa học, công nghệ dưới nhiều dạng vật mang tin phục vụ yêu cầu người dùng tin.
- Xuất bản các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.
- Thực hiện các dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu của mỗi đối tượng phục vụ nghiên cứu và sản xuất kinh doanh.
- Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn và các chương trình, dự án các văn bản quy phạm pháp luật về ứng dụng tin học trong ngành Khoa học và Công nghệ của tỉnh.
- Tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án và các văn bản quy phạm pháp luật về ứng dụng tin học theo chức năng, nhiệm vụ được Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.
- Xây dựng quản lý, kết nối, sử dụng mạng tin học của ngành Khoa học và Công nghệ trong tỉnh.
- Phổ cập, bồi dưỡng kiến thức ứng dụng công nghệ tin học cho cán bộ, công chức chuyên nghiệp của các đơn vị trong ngành.
- Tích hợp các cơ sở dữ liệu của ngành liên quan đến ngành Khoa học - Công nghệ trong tỉnh.
- Thực hiện nghiên cứu, áp dụng các đề tài về tin học phục vụ cho nhiệm vụ quản lý Nhà nước và phát triển ngành.
- Tư vấn cho các đơn vị trong ngành tiến hành triển khai công tác tin học theo qui định của pháp luật.
- Thực hiện các dịch vụ về tin học.
- Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, tài chính của Trung tâm theo qui định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.
c/ Cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm.
- Cơ cấu tổ chức, bộ máy Trung tâm do Giám đốc Trung tâm xây dựng bố trí cán bộ, công chức theo hướng tinh, gọn, hiệu quả, đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn, chức danh, trình độ chuyên môn Nhà nước quy định trên cơ sở có sự phê duyệt của Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ.
- Trung tâm là đơn vị sự nghiệp (thực hiện theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP, ngày 16/1/2002, của Chính phủ Về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu), có tư cách pháp nhân được mở tài khoản tại Kho Bạc Nhà nước và có con dấu riêng để quan hệ giao dịch công tác.
Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.
 

Nơi nhận :
- TT.TU “ báo cáo”
- TT. HĐND tỉnh “ báo cáo”
- Như điều III
- LĐVP, VX2, NC
- Lưu 1.07.02
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký: PHẠM VĂN ĐẤU
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi