Quyết định 1133/QĐ-UBND Thanh Hóa 2023 thay đổi thành viên Hội đồng Khoa học, sáng kiến

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HOÁ

______

Số: 1133/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

Thanh Hoá, ngày 06 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Thay đổi thành viên Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa

__________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 về việc quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 về việc ban hành Điều lệ Sáng kiến;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 3671/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa; số 4634/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 711/SNV-TCBC ngày 03/4/2023; của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 453/SKHCN-TLĐMST ngày 22/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi thành viên Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa như sau:

1. Ông Trần Duy Bình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kiêm nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa thay ông Nguyễn Ngọc Túy.

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3671/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ; Thành viên Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 Quyết định;

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;

- Lưu: VT,NN.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đức Giang

thuộc tính Quyết định 1133/QĐ-UBND

Quyết định 1133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thay đổi thành viên Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1133/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Đức Giang
Ngày ban hành:06/04/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ , Cơ cấu tổ chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi