Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2013/BKHCN Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Quy chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QCVN 10: 2013/BKHCN

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA

National technical regulation on National Environmental Radiation Monitoring and Warning Network

Lời nói đầu

QCVN 10:2013/BKHCN do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2013.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA

National technical regulation on National Environmental Radiation Monitoring and Warning Network

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Qui chuẩn này quy định về:

1.1.1. Yêu cầu đối với địa điểm xây dựng Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường (QT&CB PXMT) khu vực (Trạm vùng), Trạm QT&CB PXMT địa phương (Trạm địa phương) và Trạm QT&CB PXMT cơ sở (Trạm cơ sở);

1.1.2. Yêu cầu nhân lực của Mạng lưới QT&CB PXMT quốc gia;

1.1.3. Yêu cầu cơ sở vật chất của Mạng lưới QT&CB PXMT quốc gia;

1.1.4. Yêu cầu trang thiết bị chính của Mạng lưới QT&CB PXMT quốc gia;

1.1.5. Các kỹ thuật quan trắc và phân tích phóng xạ môi trường.

1.2. Đối tượng áp dụng

Qui chuẩn kỹ thuật này áp dụng đi với:

1.2.1. Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và kiểm soát phóng xạ môi trường (PXMT) ở Trung ương, địa phương và ở các cơ sở;

1.2.2. Các trạm, trung tâm thuộc mạng lưới QT&CB PXMT quốc gia; mạng lưới QT&CB PXMT của địa phương và của các cơ sở hạt nhân.

2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG TRẠM VÙNG, TRẠM ĐỊA PHƯƠNG VÀ TRẠM CƠ SỞ

2.1. Yêu cầu đối với Trạm vùng

Địa điểm đối với Trạm vùng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

2.1.1. Nằm trong khu vực có mật độ dân cư tương đối cao (phục vụ trực tiếp cho nhân dân trong khu vực) và có tổng diện tích mặt bằng tối thiểu 3000m2;

2.1.2. Địa hình phải tương đối bằng phẳng, cao ráo, không bị che khuất bởi các công trình cao tầng hoặc đồi núi...;

2.1.3. Có hạ tầng cơ sở thuận tiện, tiếp cận dễ dàng (có đường ô tô; hệ thng cấp nước đầy đủ, liên tục; hệ thống thông tin liên lạc - sóng vô tuyến, có hệ thng internet tốc độ cao đảm bảo các kết nối trực tuyến và liên tục với Trung tâm điều hành và các Trạm vùng khác...) và đại diện được cho khu vực cần quan trắc (khu vực đại diện càng rộng càng tốt);

2.1.4. Không bị ảnh hưởng bởi phóng xạ tự nhiên, cục bộ (không thuộc khu vực có dị thường phóng xạ tự nhiên);

2.1.5. Vị trí có thđón nhận được các chất ô nhiễm phóng xạ lan truyền từ cơ sở hạt nhân đến điểm quan trắc (cần xem xét các yếu tkhí tượng tác động đến lan truyền ô nhiễm, đặc biệt là các hướng gió thịnh hành trong khu vực cần quan trắc trước khi quyết định lựa chọn địa điểm đặt trạm);

2.1.6. Ưu tiên vị trí trong hoặc gần vườn quan trắc khí tượng (để tranh thủ các thông skhí tượng có sẵn);

2.1.7. Vị trí phải ổn định lâu dài, không nằm trong qui hoạch giải tỏa đxây dựng các công trình khác;

2.1.8. Vị trí phải đảm bảo an toàn, an ninh cho các thiết bị đáp ứng yêu cầu quan trắc thường xuyên, liên tục.

2.1.9. Hệ thống cấp điện công suất lớn, máy phát điện dự phòng công suất tối thiểu 300kVA cấp điện liên tục tối thiểu trong 8 giờ;

2.1.10. Có hệ thống xử lý thải hóa chất, thải phóng xạ dạng rắn, lỏng từ các phòng thí nghiệm xử lý và phân tích mẫu;

2.2. Yêu cầu đối với Trạm địa phương

Trạm địa phương phải đáp ứng các yêu cầu từ 2.1.1 đến 2.1.8 được qui định tại điều khoản 2.1 của qui chuẩn kỹ thuật này và đáp ứng thêm các yêu cầu sau đây:

2.2.1. Tổng diện tích mặt bằng tối thiểu 500m2;

2.2.2. Máy phát điện dự phòng công suất tối thiu 100kVA.

2.3. Yêu cầu đối với Trạm cơ sở

Trạm cơ sở thuộc hệ thống QT&CB PXMT của mỗi cơ sở hạt nhân. Số lượng trạm và vị trí phụ thuộc vào qui mô của cơ sở hạt nhân đó.

Địa điểm đặt Trạm cơ sở phải đáp ứng các yêu cầu 2.1.5, 2.1.7 và 2.1.8 được qui định tại điều khoản 2.1 của qui chuẩn kỹ thuật này và đáp ứng thêm các yêu cầu sau đây:

2.3.1. Nằm trong khu vực xung quanh cơ sở hạt nhân, cách chân ống thải khí một khoảng cách nhất định: 100m, 300m, 500m, 1000m, 3000m, 5000m, 10000m, 20000m và tại các đường biên giới của cơ sở;

2.3.2. Vị trí đặt Trạm phải tương đối bằng phẳng, cao ráo, có hạ tầng cơ sở thuận tiện, tiếp cận dễ dàng, diện tích mặt bằng tối thiểu 30m2;

3. YÊU CẦU NHÂN LỰC

3.1. Yêu cầu nhân lực đối với Trung tâm điều hành

Trung tâm Điều hành có chức năng quản lý, điều phối hoạt động của toàn bộ Mạng lưới QT&CB PXMT quốc gia, phục vụ điều hành ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân. Nhân lực tối thiểu của Trung tâm điều hành được qui định như sau:

- 1-3 cán bộ quản lý, điều hành Trung tâm có trình độ cử nhân hoặc kỹ sư trở lên với chuyên ngành phù hợp;

- 6 kỹ sư hoặc cử nhân vật lý hạt nhân, hóa môi trường và tin học thực hiện việc thu nhận và lưu trữ dữ liệu trực tuyến;

- 8 kỹ sư hoặc cử nhân vật lý hạt nhân, hóa môi trường và tin học thực hiện việc phân tích và tổng hợp dữ liệu trực tuyến;

- 10 kỹ sư hoặc cử nhân vật lý hạt nhân, hóa môi trường và hóa phóng xạ thực hiện các công việc liên quan đến hỗ trợ ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân;

- 6 nhân viên hành chính tổng hợp.

3.2. Yêu cầu nhân lực đối với Trạm vùng

Trạm vùng có chức năng thực hiện QT&CB PXMT trong vùng; điều phối hoạt động của các trạm địa phương và trạm cơ sở thuộc vùng và phục vụ điều hành ứng phó sự cbức xạ, sự cố hạt nhân. Nhân lực tối thiểu của Trạm vùng được qui định như sau:

- 1-3 cán bộ quản lý, điều hành Trung tâm có trình độ cử nhân hoặc kỹ sư trở lên với chuyên ngành phù hợp;

- 7 kỹ sư hoặc cử nhân vật lý hạt nhân và tin học thực hiện việc thu nhận và lưu trữ dữ liệu trực tuyến;

- 5 kỹ sư hoặc cử nhân vật lý hạt nhân và tin học thực hiện việc phân tích và tổng hợp dữ liệu trực tuyến;

- 14 kỹ sư hoặc cử nhân vật lý hạt nhân, hóa môi trường và hóa phóng xạ thực hiện việc phân tích hoạt độ phóng xạ;

- 8 kỹ sư hoặc cử nhân vật lý hạt nhân, hóa môi trường và hóa phóng xạ thực hiện việc các công việc liên quan đến hỗ trợ ứng phó sự cbức xạ, sự chạt nhân;

- 6 nhân viên hành chính tổng hợp.

3.3. Yêu cầu nhân lực đối với Trạm địa phương

Trạm địa phương có chức năng thực hiện QT&CB PXMT trong phạm vi tỉnh, thành phnơi đặt trạm; phục vụ điều hành ứng phó sự cố bức xạ, sự chạt nhân. Nhân lực tối thiểu của Trạm địa phương được qui định như sau:

- 1 cán bộ quản lý, phụ trách Trạm (Trạm trưởng) có trình độ cử nhân hoặc kỹ sư trở lên với chuyên ngành phù hợp;

- 4 kỹ sư hoặc cử nhân vật lý, hóa và môi trường thực hiện việc quan trắc và thu góp mẫu;

- 2 nhân viên bảo vệ.

3.4. Yêu cầu nhân lực đối với Trạm cơ sở

Trạm cơ sở có chức năng thực hiện QT&CB PXMT xung quanh cơ sở hạt nhân; phục vụ điều hành ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân. Cơ cấu tổ chức và nhân lực của các trạm cơ sở phụ thuộc vào qui mô của cơ sở hạt nhân và hệ thống QT&CB PXMT của cơ sở nhưng ti thiểu phải tương đương 1 Trạm địa phương.

4. YÊU CẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA MẠNG LƯỚI QT&CB PXMT QUỐC GIA

4.1. Cơ sở vật chất của Trung tâm điều hành

Diện tích mặt bằng tối thiểu 1000 m2, bao gồm:

Bảng 1. Cơ sở vật chất của Trung tâm điều hành

Tên phòng

Số phòng

Diện tích (m2)

Phòng quan trắc, theo dõi trực tuyến

1 - 2

60 - 70

Phòng điều hành trực tuyến

1 - 2

60 - 70

Phòng làm việc của cán bộ

1

100 - 120

Phòng tính toán và mô phỏng lan truyền phóng xạ trong môi trường

1

60 - 70

Phòng ứng phó sự cố

1

60 - 70

Phòng họp lớn

1

200 - 250

Phòng họp nhỏ

1

30 - 40

Phòng Giám đốc Trung tâm

1

40 - 50

Phòng Phó Giám đốc Trung tâm

1 - 2

30 - 40

Phòng hiệu chỉnh thiết bị đo

1

60 - 70

Phòng để thiết bị thay thế

1

60 - 70

Bộ phận hành chính quản lý (phòng hành chính quản trị, kế hoạch, tài vụ, lưu trữ hồ sơ, số liệu)

60 - 70

Phòng đảm bảo kỹ thuật điện nước, thông tin

1

20 - 30

Nhà để xe ô tô (Trạm quan trắc lưu động)

1

60

Nhà để máy phát điện Diezen

1

30

Tổng cộng

930 - 1030

4.2. Cơ sở vật chất của Trạm vùng

Tổng diện tích mặt bằng tối thiểu 3000 m2, bao gồm:

4.2.1. Trung tâm thu thập, xử lý số liệu trực tuyến: Diện tích sử dụng khoảng 1000m2 bao gồm các phòng sau:

Bảng 2. Cơ sở vật chất của Trung tâm thu thập, xử lý số liệu trực tuyến

Tên phòng

Số phòng

Diện tích (m2)

Phòng quan trắc, theo dõi trực tuyến

1 - 2

60 - 70

Phòng điều hành trực tuyến

1 - 2

60 - 70

Phòng ứng phó sự cố

1

60 - 70

Phòng làm việc của cán bộ

1

60 - 70

Phòng họp lớn

1

100 - 120

Phòng họp nhỏ

1

30 - 40

Phòng Giám đốc trung tâm

1

20 - 30

Phòng Phó Giám đốc trung tâm

1 - 2

20 - 30

Phòng để thiết bị thay thế

1

60 - 70

Bộ phận hành chính quản lý (phòng hành chính quản trị, kế hoạch, tài vụ, lưu trữ hồ sơ, số liệu)

60 - 70

Phòng đảm bảo kỹ thuật điện nước, thông tin

1

20 - 30

Nhà để xe ô tô (Trạm quan trắc lưu động)

1

30

Nhà để máy phát điện Diezen

1

30

Tổng cộng

900 - 1000

4.2.2. Trung tâm thu thập và phân tích mẫu môi trường (Phòng thí nghiệm trung tâm): Diện tích sử dụng khoảng 1500m2 bao gồm các phòng sau:

Bảng 3. Cơ sở vật chất của Trung tâm thu thập và phân tích mẫu môi trường

Tên phòng

Số phòng

Diện tích (m2)

Phòng tiếp nhận mẫu

1 -  2

60 - 70

Phòng bảo quản mẫu

1 - 2

60 - 70

Phòng xử lý mẫu chung

1

40 - 50

Phòng xử lý sơ bộ sản phẩm nông thủy sản

1

30 - 40

Phòng xử lý sơ bộ mẫu đt

1

20 - 30

Phòng xử lý sơ bộ mẫu nước

1

20 - 30

Phòng phân tích 1

1 - 2

60 - 70

Phòng phân tích 2

1 - 2

60 - 70

Phòng phân tích 3

1 - 2

60 - 70

Phòng cân điện tử 1

1

20 - 30

Phòng chuẩn bị mẫu 1

1

20 - 30

Phòng kho hóa chất 1

1

20 - 30

Phòng đo đạc điện tử 1

1 - 2

100 - 120

Phòng dụng cụ đo đạc 2

1

20 - 30

Phòng đồng vị bền

1

30 - 40

Phòng phân tích Tritium: chuẩn bị và làm giàu mẫu; phòng phân tích bằng hệ nhấp nháy lỏng

1 - 2

60 - 70

Phòng để tài liệu

1

50 - 60

Phòng nhân viên làm việc

1

60 - 70

Phòng nghiên cứu phát triển

1 - 2

60 - 70

Phòng họp

1

100 - 120

Phòng Giám đốc Trung tâm

1

20 - 30

Phòng phó Giám đốc Trung tâm

1 - 2

20 - 30

Phòng Giám đốc Trạm vùng

1

40 - 50

Phòng Phó Giám đốc Trạm vùng

1 - 2

30 - 40

Tổng cộng

1200 - 1500

4.3. Cơ sở vật chất của Trạm địa phương

Tng diện tích mặt bằng tối thiu 500 m2, trong đó:

- Diện tích sàn phòng đặt máy, dụng cụ thu góp mẫu và lưu mẫu tạm thời là 50m2 x 2 tầng;

- Diện tích sân, bãi đậu xe và vườn khí tượng khoảng 450 m2.

4.4. Cơ sở vật chất của Trạm cơ s

Tổng diện tích mặt bằng tối thiểu 30 m2, trong đó:

- Diện tích sàn phòng đặt máy 15m2;

- Diện tích sân, bãi đậu xe 15 m2.

5. YÊU CẦU TRANG THIẾT BỊ CHÍNH CỦA MẠNG LƯỚI QT&CB PXMT QUỐC GIA

5.1. Trang thiết bị chính của Trung tâm điều hành

Bảng 4. Trang thiết bị chính của Trung tâm điều hành

STT

Danh mục thiết bị

Đặc trưng kỹ thuật
(tối thiểu)

Số lượng
(tối thiểu)

5.1.1

Phòng quan trắc, theo dõi phóng xạ trực tuyến (thiết bị đi kèm các hệ thống giá đỡ thiết bị và dây cáp)

- Máy tính theo dõi thông tin theo thời gian thực

Intel Core i5-2410M 2.3 GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, VGA Onboard, Màn hình 24inch, Windows 7 Home Premium

4

- Hệ thống điện dự phòng dùng pin hoặc c qui

Với hệ thống biến tần AC890PX-SSD-PARKER (Tác động nhanh - Dải rộng - Hai chiều), 100KVA - 80KW, thời gian hoạt động 8h

1

- Hệ thống báo động bằng âm thanh, ánh sáng

Hệ thống còi hú, ánh sáng màu nhấp nháy

2

- Thiết bị hin thị thông tin theo thời gian thực

LCD màu (2 chiếc 100 inch, 2 chiếc 50 inch), tỷ lệ 16:9, độ sáng 500cd/m2, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 8ms, kết nối HDMI, RCA Audio, S-Video, DVI, Ethernet, 220V

2+2

- Thiết bị hút m

220V, 50 Hz, công suất hút m 100 lít/ngày, duy trì độ m 50±5%

1

5.1.2

Phòng điều hành trực tuyến (thu nhận và xử lý dữ liệu trực tuyến từ các Trạm vùng; thiết bị đi kèm các hệ thống giá đỡ thiết bị và dây cáp)

- Máy tính chủ

2 x Intel® Xeon® Eight Core Processor X7560, 2.26GHz, 24M QPI 6.40 GT/sec, FCLGA1567

2

- Hệ thống lưu trữ dữ liệu

8/16 bay (1,8') hot-swap solid state HDDs, 8/8 bay (2.5’) Maximum 3.2 TB per chassis (supports 8x50 GB, 200 GB, hard disk drives or 16x50 GB SSDs)

2

- Máy tính cá nhân

Intel Core i5-2410M 2.3 GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, VGA Onboard, Màn hình 24inch, Windows 7 Home Premium

4

- Thiết bị định vị

850MB, Màn hình màu cảm ứng TFT, độ phân giải: 240 x 400 pixels, 3.8 x 6.3cm, pin 10h, độ chính xác 5m, tích hợp tính năng dẫn đường, hiện bản đồ chi tiết

2

- Thiết bị kết nối với các Trạm vùng thông qua điện thoại di động

Smartphone 3G, wifi, windown hoăc android; Modem Micronet SP382A

4

- Thiết bị kết nối với các Trạm vùng thông qua internet

Accesspoint Wireless Router, giao thức bảo mật WPA, WPA2, 4400N, Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a; Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000 Mbps, 10/100Mbps

2

- Thiết bị liên lạc tự động

Hệ thống liên lạc tự động

2

- Ăng ten vệ tinh

Đảm bảo thông tin liên lạc internet trực tuyến

1

- Thiết bị kết nối với các nhân viên thông qua internet

Accesspoint Wireless Router, giao thức bảo mật WPA, WPA2, 4400N, Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a; Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000 Mbps, 10/100Mbps

2

- Hệ thống an ninh mạng chuyển tải dữ liệu và thông tin liên lạc

ASA 5550 Security Appliance with SW, HA, 8GE+1FE, 3DES/AES, Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition Bundles

2

- Thiết bị theo dõi thông tin theo thời gian thực

LCD màu (2 chiếc 100 inch, 2 chiếc 50 inch), tỷ lệ 16:9, độ sáng 500cd/m2, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 8ms, kết ni HDMI, RCA Audio, S-Video, DVI, Ethernet, 220V

2+2

- Hệ thống báo động bằng âm thanh, ánh sáng

Hệ thống còi hú, ánh sáng màu nhấp nháy

2

- Máy in, scan và photocopy màu

Máy in đa năng màu, 24trang/phút, khổ A4, A3, độ phân giải 1200x1200 pdi, tỷ lệ thu phóng 25-400%, tương thích windows XP, 7, 8, bộ nhớ 512MB

2

- Hệ thống điện dự phòng dùng pin hoặc ắc qui

Với hệ thống biến tần AC890PX - SSD-PARKER (Tác động nhanh - Dải rộng - Hai chiều), 100KVA - 80KW, thời gian hoạt động 8h

1

- Máy phát điện

300KVA, 3 pha 4 dây, 220V, 50Hz, chuyn mạch tự động

1

- Thiết bị hút ẩm

220V, 50 Hz, công suất hút ẩm 100 lít/ngày, duy trì độ ẩm 50±5%

1

5.1.3

Phòng tính toán và mô phỏng lan truyền phóng xạ trong môi trường (thiết bị đi kèm các hệ thống giá đỡ thiết bị và dây cáp)

- Máy tính theo dõi thông tin theo thời gian thực

Intel Core i5-2410M 2.3 GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, VGA Onboard, Màn hình 24inch, Windows 7 Home Premium

4

Siêu máy tính thực hiện mô phỏng lan truyền phóng xạ trong môi trường

1

- Hệ thống điện dự phòng dùng pin hoặc ắc qui

Với hthống biến tần AC890PX - SSD-PARKER (Tác động nhanh - Dải rộng - Hai chiều), 100KVA - 80KW, thời gian hoạt động 8h

1

- Hệ thống báo động bằng âm thanh, ánh sáng

Hệ thống còi hú, ánh sáng màu nhấp nháy

2

- Thiết bị hin thị thông tin theo thời gian thực

LCD màu 100 inch, tỷ lệ 16:9, độ sáng 500cd/m2, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 8ms, kết nối HDMI, RCA Audio, S- Video, DVI, Ethernet, 220V

2

- Thiết bị hút ẩm

220V, 50 Hz, công suất hút ẩm 100 lít/ngày, duy trì độ m 50±5%

1

5.1.4

Phòng ứng phó sự cố (thiết bị đi kèm các hệ thống giá đỡ thiết bị và dây cáp)

- Máy tính theo dõi thông tin theo thời gian thực

Intel Core i5-2410M 2.3 GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, VGA Onboard, Màn hình 24inch, Windows 7 Home Premium

4

- Hệ thống điện dự phòng dùng pin hoặc ắc qui

Với hệ thống biến tần AC890PX - SSD-PARKER (Tác động nhanh - Dải rộng - Hai chiều), 100KVA- 80KW, thời gian hoạt động 8h

1

- Hệ thống báo động bằng âm thanh, ánh sáng

Hệ thống còi hú, ánh sáng màu nhấp nháy

2

- Thiết bị hin thị thông tin theo thời gian thực

LCD màu (2 chiếc 100 inch, 2 chiếc 50 inch), tỷ lệ 16:9, độ sáng 500cd/m2, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 8ms, kết nối HDMI, RCA Audio, S-Video, DVI, Ethernet, 220V

2+2

- Thiết bị hút m

220V, 50 Hz, công suất hút m 100 lít/ngày, duy trì độ m 50±5%

1

5.1.5

Xe quan trắc lưu động bao gồm các thiết bị sau:

Các thiết bị gắn cđịnh gồm:

- Máy phát điện

10 KVA, 220V, 50Hz

1

- Phổ kế gamma bán dẫn GeHP

100cm3, 4096 kênh, REff 100%, ER 2keV, 220V, 50Hz

1

- Phkế gamma nhấp nháy Nal(TI)

76x76mm, 2048 kênh, 220V, 50Hz

1

- Hệ đo liều toàn thân

Đo nhanh liều chiếu trong, Nal

1

- Buồng ion hóa áp suất cao đo suất liều gamma môi trường

10 lít, dải đo (101-108)nGy/h

1

- Hệ thống ty xạ toàn thân

Buồng tắm cơ động, thùng chứa nước thải xạ

1

Các thiết bị xách tay gồm:

- Phổ kế gamma bán dẫn xách tay

Pop Top GeHP 100cm3

1

- Thiết bị đo liều gamma xách tay

Nal(TI), (101-104)nGy/h

1

- Thiết bị đo liều neutron xách tay

0.025eV - 16MeV, dải liều 0.01mSv -1.0Sv

1

- Thiết bị ly mẫu khí đo I ốt phóng xạ

Máy lấy mẫu khí 100 lít/phút, dùng phin lọc HE-40T, CP-20, CHC-50 và AC

1

- Liều kế gamma môi trường

TLD, bút đo liều detector Si

1

- Thiết bị định vị

850MB, Màn hình màu cảm ứng TFT, độ phân giải: 240 x 400 pixels, 3.8x6.3cm, pin 10h, độ chính xác 5m, tích hợp tính năng dẫn đường, hiện bản đồ chi tiết

1

- Thiết bị kết ni với các Trạm vùng thông qua điện thoại di động

Smartphone 3G, wifi, windown hoặc android; Modem Micronet SP382A

2

- Thiết bị lấy mẫu khí lưu lượng nhỏ

2-3 m3/h, 220V, 50Hz

1

- Thiết bị ly mẫu khí lưu lượng trung bình

100 m3/h, 220V, 50Hz

1

- Thiết bị đo dải liều thấp

Nal(TI), (101-104)nGy/h

1

- Thiết bị đo dải liều cao

IC, (101-108)nGy/h

1

- Thiết bị đo nhiễm bn bề mặt (a và b)

GM cửa số 2.7mg/cm2

1

5.1.6

Phòng họp lớn (thiết bị đi kèm các hệ thống giá đỡ thiết bị và dây cáp)

- Máy tính cá nhân

Intel Core i5-2410M 2.3 GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, VGA Onboard, Màn hình 24inch, Windows 7 Home Premium

2

- Hệ thống báo động bằng âm thanh, ánh sáng

Hệ thống còi hú, ánh sáng màu nhấp nháy

2

- Thiết bị hin thị thông tin theo thời gian thực

LCD màu 50 inch, tỷ lệ 16:9, độ sáng 500cd/m2, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 8ms, kết ni HDMI, RCA Audio, S- Video, DVI, Ethernet, 220V

2

- Thiết bị hút ẩm

220V, 50 Hz, công suất hút ẩm 100 lít/ngày, duy trì độ m 50±5%

1

5.1.7

Phòng Giám đốc Trung tâm

- Máy tính cá nhân

Intel Core i5-2410M 2.3 GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, VGA Onboard, Màn hình 24inch, Windows 7 Home Premium

1

- Hệ thống báo động bằng âm thanh, ánh sáng

Hệ thống còi hú, ánh sáng màu nhấp nháy

1

- Thiết bị hiển thị thông tin theo thời gian thực

LCD màu 50 inch, tỷ lệ 16:9, độ sáng 500cd/m2, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 8ms, kết ni HDMI, RCA Audio, S- Video, DVI, Ethernet, 220V

1

5.1.8

Phòng Phó Giám đốc Trung tâm

- Máy tính cá nhân

Intel Core i5-2410M 2.3 GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, VGA Onboard, Màn hình 24inch, Windows 7 Home Premium

1

- Hệ thống báo động bằng âm thanh, ánh sáng

Hệ thống còi hú, ánh sáng màu nhấp nháy

1

- Thiết bị hiển thị thông tin theo thời gian thực

LCD màu 50 inch, tỷ lệ 16:9, độ sáng 500cd/m2, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 8ms, kết nối HDMI, RCA Audio, S- Video, DVI, Ethernet, 220V

1

5.1.9

Phòng làm việc của cán bộ

- Máy tính cá nhân

Intel Core i5-2410M 2.3 GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, VGA Onboard, Màn hình 24inch, Windows 7 Home Premium

6

- Hệ thống báo động bằng âm thanh, ánh sáng

Hệ thống còi hú, ánh sáng màu nhấp nháy

2

- Thiết bị hiển thị thông tin theo thời gian thực

LCD màu 50 inch, tỷ lệ 16:9, độ sáng 500cd/m2, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 8ms, kết nối HDMI, RCA Audio, S- Video, DVI, Ethernet, 220V

1

5.1.10

Phòng kế hoạch tài vụ

Bộ phận hành chính quản lý (phòng hành chính quản trị, kế hoạch, tài vụ, lưu trữ hồ sơ, sliệu)

- Máy tính cá nhân

Intel Core i5-2410M 2.3 GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, VGA Onboard, Màn hình 24inch, Windows 7 Home Premium

2

5.1.11

Phòng hành chính quản trị

- Máy tính cá nhân

Intel Core i5-2410M 2.3 GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, VGA Onboard, Màn hình 24inch, Windows 7 Home Premium

2

5.2. Trang thiết bị chính của Trạm vùng

Bảng 5. Trang thiết bị chính của Trạm vùng

STT

Danh mục thiết bị

Đặc trưng kỹ thuật
(tối thiểu)

Số lượng

5.2.1

Hệ thống thiết bị quan trắc, theo dõi trực tuyến (thiết bị đi kèm các hệ thống giá đỡ thiết bị và dây cáp)

- Máy tính cá nhân

Intel Core i5-2410M 2.3 GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, VGA Onboard, Màn hình 24inch, Windows 7 Home Premium

6

- Thiết bị liên lạc tự động

Hệ thống liên lạc tự động

2

- Thiết bị kết nối với các nhân viên thông qua internet

Accesspoint Wireless Router, giao thức bảo mật WPA, WPA2, 4400N, Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a; Tốc độ truyền dữ liệu:10/100/1000 Mbps, 10/100Mbps

2

- Hệ thống an ninh mạng chuyn tải dữ liệu và thông tin liên lạc

ASA 5550 Security Appliance with SW, HA, 8GE+1FE, 3DES/AES, Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition Bundles

2

- Thiết bị theo dõi thông tin theo thời gian thực 50 inch

LCD màu (2 chiếc 100 inch, 2 chiếc 50 inch), tỷ lệ 16:9, độ sáng 500cd/m2, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 8ms, kết nối HDMI, RCA Audio, S- Video, DVI, Ethernet, 220V

2+2

- Hệ thống báo động bằng âm thanh, ánh sáng

Hệ thống còi hú, ánh sáng màu nhấp nháy

2

- Máy in và photo copy màu khổ A4, A3...

Máy in đa năng màu, 24trang/phút, khổ A4, A3, độ phân giải 1200x1200 pdi, tỷ lệ thu phóng 25-400%, tương thích windows XP, 7, 8, bnhớ 512 MB

2

- Hệ thống điện dự phòng dùng pin hoặc ắc qui

Với hệ thống biến tần AC890PX - SSD-PARKER (Tác động nhanh - Dải rộng - Hai chiều), 100KVA - 80KW, thời gian hoạt động 8h

1

- Máy phát điện

300KVA, 3 pha 4 dây, 220V, 50Hz, chuyển mạch tự động

1

- Thiết bị hút ẩm

220V, 50 Hz, công suất hút ẩm 100 lít/ngày, duy trì đẩm 50±5%

1

5.2.2

Hệ thống thiết bị điều hành trực tuyến (thiết bị đi kèm các hệ thống giá đỡ thiết bị, dây cáp)

- Máy tính chủ

2 x Intel® Xeon® Eight Core Processor X7560, 2.26GHz, 24M QPI 6.40 GT/sec, FCLGA1567

2

- Hệ thống lưu trữ dữ iiệu

8/16 bay (1,8') hot-swap solid state HDDs, 8/8 bay (2.5’) Maximum 3.2 TB per chassis (supports 8x50 GB, 200 GB, hard disk drives or 16x50 GB SSDs)

2

- Máy tính cá nhân

Intel Core i5-2410M 2.3 GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, VGA Onboard, Màn hình 24inch, Windows 7 Home Premium

4

- Thiết bị định vị

850MB, Màn hình màu cảm ứng TFT, độ phân giải: 240 x 400 pixels, 3.8 x 6.3cm, pin 10h, độ chính xác 5m, tích hợp tính năng dẫn đường, hiện bản đồ chi tiết

2

- Thiết bị kết nối với các Trạm vùng thông qua điện thoại di động hoặc modem

Smartphone 3G, wifi, windown hoặc android; Modem Micronet SP382A

4

- Thiết bị kết nối với các Trạm vùng thông qua internet

Accesspoint Wireless Router, giao thức bảo mật WPA, WPA2, 4400N, Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a; Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000 Mbps, 10/100Mbps

2

- Ăng ten vệ tinh

Đảm bảo thông tin liên lạc internet trực tuyến

1

- Thiết bị liên lạc tự động

Hệ thống liên lạc tự động

2

- Thiết bị kết nối với các nhân viên thông qua internet

Accesspoint Wireless Router, giao thức bảo mật WPA, WPA2, 4400N, Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a; Tc độ truyền dữ liệu:10/100/1000 Mbps, 10/100Mbps

2

- Hệ thống an ninh mạng chuyển tải dữ liệu và thông tin liên lạc

ASA 5550 Security Appliance with SW, HA, 8GE+1FE, 3DES/AES, Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition Bundles

2

- Thiết bị hin thị thông tin theo thời gian thực

LCD màu (2 chiếc 100 inch, 2 chiếc 50 inch), tỷ lệ 16:9, độ sáng 500cd/m2, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 8ms, kết nối HDMl, RCA Audio, S-Video, DVI, Ethernet, 220V

2+2

- Hệ thống báo động bằng âm thanh, ánh sáng

Hệ thống còi hú, ánh sáng màu nhp nháy

2

- Máy in và photo copy màu khổ A4, A3...

Máy in đa năng màu, 24trang/phút, khổ A4, A3... độ phân giải 1200x1200 pdi, tỷ lệ thu phóng 25-400%, tương thích windows XP, 7, 8, bộ nhớ 512MB

2

- Hệ thống điện dự phòng dùng pin hoặc ắc qui

Với hệ thống biến tần AC890PX - SSD-PARKER (Tác động nhanh - Dải rộng - Hai chiều), 100KVA - 80KW, thời gian hoạt động 8h

1

- Điều hòa nhiệt độ 24000 BTU

Điều hòa 24000 BTU 220V, 50Hz

4

- Thiết bị hút ẩm

220V, 50 Hz, công suất hút m 100 lít/ngày, duy trì độ ẩm 50±5%

1

- Máy phát điện

300KVA, 3 pha 4 dây, 220V, 50Hz, chuyn mạch tự động

1

5.2.3

Phòng ứng phó sự cố (thiết bị đi kèm các hệ thống giá đỡ thiết bị và dây cáp)

- Máy tính theo dõi thông tin theo thời gian thực

Intel Core i5-2410M 2.3 GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, VGA Onboard, Màn hình 24inch, Windows 7 Home Premium

4

- Hệ thống báo động bằng âm thanh, ánh sáng

Hệ thống còi hú, ánh sáng màu nhấp nháy

2

- Thiết bị hin thị thông tin theo thời gian thực

LCD màu (2 chiếc 100 inch, 2 chiếc 50 inch), tỷ lệ 16:9, độ sáng 500cd/m2, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 8ms, kết ni HDMI, RCA Audio, S- Video, DVI, Ethernet, 220V

2+2

- Thiết bị hút m

220V, 50 Hz, công suất hút m 100 lít/ngày, duy trì độ m 50±5%

1

5.2.4

Hệ thống thiết bị thu thập và phân tích mẫu môi trường (thiết bị đi kèm các hệ thống giá đỡ thiết bị và dây cáp)

Các thiết bị lấy mẫu:

- Thiết bị lấy mẫu khí lưu lượng nhỏ

2-3 m3/h, 220V, 50Hz

2

- Thiết bị lấy mẫu khí lưu lượng trung bình

100 m3/h, 220V, 50Hz

2

- Thiết bị lấy mẫu khí lưu lượng lớn

1000 m3/h, 220V, 50Hz

1

- Thiết bị lấy mẫu khí để phân tích 3H

Lò nung đến 500°C, 220V, bẫy lạnh đến 7°C, lưu lượng khí 30 lít/giờ, hiệu suất thu góp > 96%

1

- Thiết bị lấy mẫu nước theo độ sâu

1

- Thiết bị lấy mẫu đất theo độ sâu

1

- Thiết bị ly mẫu trầm tích theo độ sâu

1

- Thiết bị lấy mẫu rơi lắng khô

1

- Thiết bị lấy mẫu rơi lắng ướt

1

- Hệ thống điện dự phòng dùng pin hoặc ắc qui

Với hệ thống biến tần AC890PX-SSD-PARKER (Tác động nhanh - Dải rộng - Hai chiều), 100KVA - 80KW, thời gian hoạt động 8h

2

Các thiết bị xử lý mẫu:

- Lò nung mẫu thể tích nhỏ

10 lít, Max 1000°C, 220V, 50Hz

4

- Lò nung mẫu thể tích lớn

100 lít, Max 1000°C, 220V, 50Hz

4

- Tủ sấy khô mẫu thể tích nhỏ

10 lít, Max 200°C, 220V, 50Hz

4

- Tủ sấy khô mẫu thể tích lớn

100 lít, Max 200°C, 220V, 50Hz

4

- Máy li tâm thường

6000 vòng/phút, 220V, 50Hz

2

- Máy li tâm tốc độ cao

12000 vòng/phút, 220V, 50Hz

2

- Máy đông khô mẫu

2.5 lít, -50°C, 220V, 50Hz

2

- Máy cô mẫu chân không

4 lít, -85°C, 10-4 torr, 220V, 50Hz

2

- Máy nghiền mẫu

2

- Hệ tẩm thực điện hóa

2

- Tủ hood (xử lý hóa học)

2

- Tủ hood (xử lý phóng xạ)

2

Các thiết bị phân tích phóng xạ:

- Phổ kế gamma bán dn siêu tinh khiết

GeHP, RE50% dải năng lượng 50-3000 keV

4

- Phổ kế gamma bán dẫn siêu tinh khiết

GeHP, RE50%, dải năng lượng 10-2000 keV

4

- Phổ kế gamma nhấp nháy

Nal(TI), 76x76mm

2

- Phổ kế alpha bán dẫn

Detector Si hàng rào mặt

4

- Hệ đếm nhấp nháy lỏng phông thấp

0.00 xung/phút

2

- Hệ đếm beta phông thấp

0.4 xung/phút

2

- Hệ đếm alpha phông thấp

0.001 xung/phút

2

- H kính hin vi điện tử

Hệ skhuếch đại tối thiu 5000 lần

2

- Hệ thống điện dự phòng dùng pin hoặc ắc qui

Với hệ thống biến tần AC890PX - SSD-PARKER (Tác động nhanh - Dải rộng - Hai chiều), 100KVA - 80KW, thời gian hoạt động 8h

2

- Thiết bị hút ẩm

220V, 50 Hz, công suất hút ẩm 100 lít/ngày, duy trì độ ẩm 50±5%

1

5.2.5

Xe quan trắc lưu động bao gồm các thiết bị sau:

Các thiết bị gắn cố đnh gồm:

- Máy phát điện

10 KVA, 220V, 50Hz

1

- Phổ kế gamma bán dẫn GeHP

100cm3, 4096 kênh, REff 100%, ER 2keV

1

- Phổ kế gamma nhp nháy Nal(TI)

76x76mm, 2048 kênh

1

- Hệ đo liều toàn thân

Đo nhanh liều chiếu trong, Nal

1

- Buồng ion hóa áp suất cao đo suất liều gamma môi trường

10 lít, dải đo (101-108)nGy/h

1

- Hệ thống tẩy xạ toàn thân

Buồng tắm cơ động, thùng chứa nước thải xạ

1

Các thiết bị xách tay gồm:

- Phổ kế gamma bán dẫn xách tay

Pop Top GeHP 100cm3

1

- Thiết bị đo liều gamma xách tay

Nal(TI), (101-104)nGy/h

1

- Thiết bị đo liều neutron xách tay

0.025eV - 16MeV, dải liều 0.01 mSv -1.0Sv

1

- Thiết bị ly mẫu khí đo lod phóng xạ

Máy lấy mẫu khí 100 lít/phút, dùng phin lọc HE-40T, CP-20, CHC-50 và AC

1

- Liều kế gamma môi trường

TLD, bút đo liều detector Si

20

- Thiết bị định vị

850MB, Màn hình màu cảm ứng TFT, độ phân giải: 240 x 400 pixels, 3.8 x 6.3cm, pin 10h, độ chính xác 5m, tích hợp tính năng dẫn đường, hiện bản đồ chi tiết

1

- Thiết bị kết nối với các Trạm vùng thông qua điện thoại di động

Smartphone 3G, wifi, windown hoặc android; Modem Micronet SP382A

1+1

- Thiết bị lấy mẫu khí lưu lượng nhỏ

2-3 m3/h, 220V, 50Hz

1

- Thiết bị lấy mẫu khí lưu lượng trung bình

100 m3/h, 220V, 50Hz

1

- Thiết bị đo dải liều thấp

Nal(TI), (101-104)nGy/h

1

- Thiết bị đo dải liều cao

IC, (101-108)nGy/h

1

- Thiết bị đo nhiễm bẩn bề mặt (a và b)

GM cửa s 2.7mg/cm2

1

5.2.6

Phòng họp (thiết bị đi kèm các hệ thống giá đỡ thiết bị và dây cáp)

- Máy tính cá nhân

Intel Core i5-2410M 2.3 GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, VGA Onboard, Màn hình 24inch, Windows 7 Home Premium

2

- Hệ thống báo động bằng âm thanh, ánh sáng

Hệ thống còi hú, ánh sáng màu nhấp nháy

2

- Thiết bị hiển thị thông tin theo thời gian thực

LCD màu 50 inch, tỷ lệ 16:9, độ sáng 500cd/m2, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 8ms, kết nối HDMI, RCA Audio, S- Video, DVI, Ethernet, 220V

2

5.2.7

Phòng Giám đốc Trạm vùng

- Máy tính cá nhân

Intel Core i5-2410M 2.3 GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, VGA Onboard, Màn hình 24inch, Windows 7 Home Premium

1

- Hệ thống báo động bằng âm thanh, ánh sáng

Hệ thống còi hú, ánh sáng màu nhấp nháy

1

- Thiết bị hiển thị thông tin theo thời gian thực

LCD màu 50 inch, tỷ lệ 16:9, độ sáng 500cd/m2, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 8ms, kết nối HDMI, RCA Audio, S- Video, DVI, Ethernet, 220V

1

5.2.8

Phòng Phó Giám đốc Trạm vùng

- Máy tính cá nhân

Intel Core i5-2410M 2.3 GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, VGA Onboard, Màn hình 24inch, Windows 7 Home Premium

1

- Hệ thống báo động bằng âm thanh, ánh sáng

Hệ thống còi hú, ánh sáng màu nhấp nháy

1

- Thiết bị hin thị thông tin theo thời gian thực

LCD màu 50 inch, tỷ lệ 16:9, độ sáng 500cd/m2, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 8ms, kết nối HDMI, RCA Audio, S- Video, DVI, Ethernet, 220V

1

- Điều hòa nhiệt độ 24000 BTU

Điều hòa 24000 BTU 2 chiều, A0Y24R

1

- Thiết bị hút m

220V, 50 Hz, công suất hút ẩm 100 lít/ngày, duy trì đẩm 50±5%

1

5.2.9

Phòng nhân viên làm việc (thiết bị đi kèm các hệ thống giá đỡ thiết bị và dây cáp)

- Máy tính cá nhân

Intel Core i5-2410M 2.3 GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, VGA Onboard, Màn hình 24inch, Windows 7 Home Premium

10

- Hệ thống báo động bằng âm thanh, ánh sáng

Hệ thống còi hú, ánh sáng màu nhấp nháy

2

- Thiết bị hiển thị thông tin theo thời gian thực

LCD màu 50 inch, tỷ lệ 16:9, độ sáng 500cd/m2, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 8ms, kết nối HDMI, RCA Audio, S- Video, DVI, Ethernet, 220V

1

- Điều hòa nhiệt độ 24000 BTU

Điều hòa 24000 BTU 2 chiều, A0Y24R

4

- Thiết bị hút m

220V, 50 Hz, công suất hút ẩm 100 lít/ngày

2

5.2.10

Phòng kế hoạch tài vụ

- Máy tính cá nhân

Intel Core i5-2410M 2.3 GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, VGA Onboard, Màn hình 24inch, Windows 7 Home Premium

2

- Điều hòa nhiệt độ 24000 BTU

Điều hòa 24000 BTU 220V, 50Hz

2

5.2.11

Phòng hành chính quản trị

- Máy tính cá nhân

Intel Core i5-2410M 2.3 GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, VGA Onboard, Màn hình 24inch, Windows 7 Home Premium

2

- Điều hòa nhiệt độ 24000 BTU

Điều hòa 24000 BTU 220V, 50 Hz

2

5.3. Trang thiết bị chính của Trạm địa phương

Bảng 6. Trang thiết bị chính của Trạm địa phương

STT

Danh mục thiết bị

Đặc trưng kỹ thuật
(tối thiểu)

Số lượng

5.3.1

Phòng làm việc (thiết bị đi kèm các hệ thống giá đỡ thiết bị và dây cáp)

- Máy tính cá nhân

Intel Core i5-2410M 2.3 GHz, RAM 4GB, HDD 1TB, VGA Onboard, Màn hình 24inch, Windows 7 Home Premium

1

- Thiết bị hiển thị thông tin theo thời gian thực

LCD màu 50 inch, tỷ lệ 16:9, độ sáng 500cd/m2, độ tương phản 1000:1, thời gian đáp ứng 8ms, kết nối HDMI, RCA Audio, S- Video, DVI, Ethernet, 220V

1

- Thiết bị hút m

220V, 50 Hz, công suất hút m 10 lít/ngày, duy trì độ ẩm 50±5%

1

5.3.2

Phòng máy đo (thiết bị đi kèm các hệ thống giá đỡ thiết bị và dây cáp)

- Thiết bị đo dải liều thấp

Nal(TI), (101-104)nGy/h

1

- Thiết bị đo dải liều cao

IC, (101-108)nGy/h

1

- Thiết bị ghi bức xạ alpha, beta

ZnS(Ag), GM

1

- Thiết bị đo lodine phóng xạ

Nal(TI)

1

- Thiết blấy mẫu khí

100 m3/h, 220V, 50Hz

1

- Hệ thống điện dự phòng dùng pin hoặc ắc qui

Với hthống biến tần AC890PX - SSD-PARKER (Tác động nhanh - Dải rộng - Hai chiều), 100KVA - 80KW, thời gian hoạt động 8h

1

- Máy phát điện

20KVA, 220V, 50Hz

1

- Thiết bị hút ẩm

220V, 50 Hz, công suất hút ẩm 10 lít/ngày, duy trì độ m 50±5%

1

5.3.3

Thiết bị đo các thông số khí tượng

- Thiết bị đo gió bằng phương pháp siêu âm

Tốc độ gió: (0-60)m/s

Hướng gió: (0-359)°

1

- Nhiệt kế

Dải đo (-50÷50)°C

1

- Ẩm kế

Dải đo (0-100)%

1

- Thiết bị đo bức xạ mặt trời

Dải đo (0-100)kW/m2

1

- Thiết bị đo cân bằng bức xạ

Dải đo (-0.3÷1.2)kW/m2

1

- Thiết bị đo lượng mưa

Độ phân giải 0.1 mm, sai s0.4mm (10mm), đường kính miệng hứng 200mm, ghép ni PC chuẩn RS232, LCD 24x2cm

1

6. KỸ THUẬT QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG

6.1. Đối tượng và tần suất quan trắc thông lệ

6.1.1. Môi trường không khí

6.1.1.1. Suất liều bức xạ gamma: quan trắc liên tục (sau một khoảng thời gian định trước);

6.1.1.2. Liều tích lũy: tích lũy trong 3 tháng và đo 1 lần;

6.1.1.3. Hoạt độ các đồng vị phóng xạ (54Mn, 59Ni, 60Co, 63Ni, 94Nb, 95Nb, 95Zr, 99Tc, 106Ru, 137Cs, 144Ce, các khí hiếm phóng xạ, các đồng vị l ốt phóng xạ và các đồng vị phóng xạ tự nhiên...) trong xon khí: quan trắc liên tục (sau một khoảng thời gian định trước);

6.1.1.4. Hoạt độ của 3H, 90Sr và 239,240Pu trong không khí: mỗi tháng đo 1 lần;

6.1.1.5. Tổng hoạt độ phóng xạ anpha và beta trong rơi lắng khô: mỗi tháng đo 1 lần;

6.1.2. Môi trường nước

6.1.2.1. Tổng hoạt độ phóng xạ anpha và beta trong rơi lắng ướt (nước mưa): mỗi tháng đo 1 lần;

6.1.2.2. Hoạt độ các đồng vị phóng xạ (3H, 14C, 51Cr, 54Mn, 59Fe, 59Ni, 58Co, 60Co, 63Ni, 89Sr, 90Sr, 94Nb, 95Nb, 95Zr, 99Tc, 106Ru, 129l, 131l, 134Cs, 137Cs, 144Ce, 154Eu, 239,240Pu, 241Pu, 241Am, 244Cm, và các đồng vị phóng xạ tự nhiên...) trong nước thải từ các cơ sở: mỗi tháng đo 1 lần; trong nước sinh hoạt, nước mặt, nước ngầm...: 3 tháng đo 1 lần;

6.1.2.3. Tổng hoạt độ phóng xạ anpha và beta trong nước thải ra từ các cơ sở hạt nhân: mỗi tháng đo 1 lần;

6.1.2.4. Hàm lượng Radon và tổng hoạt độ phóng xạ anpha và beta trong nước (nước sinh hoạt, nước mặt, nước ngầm và nước thải...): 3 tháng đo 1 lần;

6.1.3. Đất, bùn và trầm tích

6.1.3.1. Hoạt độ các đồng vị phóng xạ (54Mn, 60Co, 106Ru, 137Cs, 144Ce, 90Sr, 95Zr, 95Nb, 239,240Pu và các đồng vị phóng xạ tự nhiên...) trong đất, bùn và trầm tích (sông, ao, hồ, biển...): sáu tháng đo 1 lần;

6.1.3.2. Hoạt độ các đồng vị phóng xạ (54Mn, 60Co, 106Ru, 137Cs, 144Ce, 90Sr, 95Zr, 95Nb, 239,240Pu và các đồng vị phóng xạ tự nhiên...) trong bùn, đất ở các kênh, rạch từ các cơ sở hạt nhân: mỗi tháng đo 1 lần;

6.1.4. Thực vật, lương thực và thực phẩm

Hoạt độ các đồng vị phóng xạ (90Sr, 131l, 137Cs, 14C, 54Mn, 60Co, 90Sr, 95Zr, 95Nb, 106Ru, 137Cs, 144Ce, 239,240Pu và các đồng vị phóng xạ tự nhiên...) trong thực vật, lương thực và thực phẩm: sáu tháng đo 1 lần.

6.2. Đối tượng và tần suất quan trắc trong tình huống sự cố

Trong tình huống sự cố, đi tượng và tần suất quan trắc sẽ thay đổi theo từng trường hợp cụ thể. Việc quan trắc và cảnh báo sẽ được thực hiện theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Trung Tâm điều hành và Trạm vùng quản lý trực tiếp.

6.3. Quan trắc trực tiếp

6.3.1. Suất liều bức xạ gamma trong không khí: Sử dụng thiết bị đo suất liều bức xạ ion hóa, đo trực tiếp và liên tục tại các vị trí cố định.

6.3.2. Liều tích lũy: Phơi liều kế nhiệt phát quang (hoặc loại liều kế tương đương) liên tục trong 3 tháng tại các vị trí cố định và đọc liều 1 lần.

6.4. Lấy mẫu môi trường

Mu môi trường khác nhau sẽ được lấy theo các phương pháp tiêu chuẩn qui định trong Bảng dưới đây. Đi với các đi tượng hoặc chỉ tiêu chưa có văn bản TCVN thì áp dụng các Tiêu chuẩn do Bộ Khoa học công nghệ (KHCN) qui định hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương ứng.

Trong trường hợp sự cố, việc ly mẫu sẽ được thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung tâm điều hành Mạng lưới QT&CB PXMT quốc gia hoặc tuân thủ hướng dẫn quốc tế (IAEA-TECDOC-1092-1999).

Bảng 7. Phương pháp lấy mẫu môi trường để phân tích phóng xạ

STT

Loại mẫu

Số hiệu tiêu chuẩn, phương pháp

Số hiệu hướng dẫn, tiêu chuẩn quốc tế

1

Mẫu xon khí

Hướng dẫn quốc tế: STI/ DOC 010/295 TRS 295-IAEA-1989. Sử dụng thiết bị thu góp mẫu hút khí qua phin lọc.

2

Mu khí để phân tích 3H

Sử dụng thiết bị chuyên dụng lấy hơi nước trong không khí.

Hướng dẫn quốc tế: IAEA- TECDOC-246-1981; APHA 7500-3H B.

3

Mu rơi lắng

Hướng dẫn quốc tế: STl/DOC /010/295 TRS 295-IAEA-1989. Sử dụng khay hứng mẫu chuyên dụng đặt tại các vị trí cố định. Lấy mẫu hàng tháng.

4

Mu nước mặt

TCVN 6663-6:2008;

TCVN 6663-1:2011;

TCVN 6663-3:2008;

TCVN 5994, 5992, 5993-1995

Tiêu chuẩn quốc tế:

ISO 5667/6:1990(E);

ISO 5667/1:2006;

ISO 5667/3:1985;

ISO 5667/4:1987

5

Mu nước mưa

TCVN 5997:1995

TCVN 5992-1995, 5981-1995, 5993-1995

Tiêu chuẩn quốc tế:

ISO 5667/8:1993

6

Mu nước thải

TCVN 5999:1995;

TCVN 5993-1995, 5981-1995, 5992-1995

Tiêu chuẩn quốc tế:

ISO 5667/10:1992

7

Mu nước ngầm

TCVN 6663-11:2011;

TCVN 5993-1995, 5992-1995, 5981-1995

Tiêu chuẩn quốc tế:

ISO 5667/11:2009;

8

Mu nước biển

TCVN 5998:1995

Tiêu chuẩn quốc tế:

ISO 5667/9:1992

9

Mu đất

TCVN 7538-1:2006;

TCVN 7538-2:2005

Tiêu chuẩn quốc tế: ISO 10381-1:2002; ISO 10381- 2:2002; STI/DOC/010/295 TRS 295-IAEA-1989; IAEA- TECDOC-1415-2004

10

Mu bùn, trầm tích

TCVN 6663-13:2000;

TCVN 6663-14:2000;

TCVN 6663-15:2004

Tiêu chuẩn quốc tế:

ISO 5667-13:1997;

ISO 5667-14:1998;

ISO 5667-15:1999

11

Mu thực vật

Tiêu chuẩn quốc tế:

STI/DOC/010/295 TRS 295- IAEA-1989

12

Mu lương thực và thực phẩm

Tiêu chuẩn quốc tế:

STI/DOC/010/295 TRS 295- IAEA-1989; FDA-WEAC.

RN.Method.3.0 (V7.1)-2010

6.5. Phân tích phóng xạ mẫu môi trường

Căn cứ vào yêu cầu chất lượng số liệu và điều kiện phòng thí nghiệm, việc phân tích các thông số quan trắc phóng xạ môi trường phải tuân theo các phương pháp tương ứng qui định trong bảng sau:

Bảng 8. Các phương pháp phân tích phóng xạ môi trường

STT

Thông số quan trắc phóng xạ môi trường

Số hiệu tiêu chuẩn, phương pháp

Số hiệu hướng dẫn, tiêu chuẩn quốc tế

1

Suất liều bức xạ g trong không khí

US-EPA/600/Z-

92/001:1992

2

Liều tích lũy

3

Tổng hoạt độ anpha

TCVN 6053:2011

ISO 9696: 2007;

APHA 7110 C

4

Tổng hoạt độ beta

TCVN 6219:2011

ISO 9696: 1992;

APHA 7110 B

5

89Sr và 90Sr

STI/DOC/010/295

TRS 295. lAEA,

1989; EMSL-LV-

0539-17; APHA

7500-Sr B

6

238Pu và 239+240Pu

STl/DOC/010/295

TRS 295. lAEA,

1989; EMSL-LV-

0539-17; APHA

7500-U C

7

3H

TCVN 6830:2001

ISO 9698:1989;

APHA 7500-3H B;

lAEA-TECDOC-246, lAEA, 1981

8

14C

TCVN 6830: 2001

9

Các đồng vị phát bức xạ gamma như: 134Cs, 137Cs, 54Mn, 58Co, 55,59Fe, 60Co, 65Zn, 125Sb, 131l, 95Zr, 95Nb, 103Ru, 106Ru, 141Ce, 144Ce... và các đồng vị phóng xạ tự nhiên (214Pb, 214Bi, 208TI, 228Ac, 40K…)

TCVN 7175:2011; 05.2 CL4/ST 3.105-VN

ISO 10703: 2007; IAEA- STI/DOC/010/295

TRS 295:1989;

FDA-WEAC.

RN.Method.3.0;

IAEA-TECDOC-1092-1999; APHA 7120

Khi chưa có các tiêu chuẩn quốc gia để xác định giá trị của các thông số quy định tại Bảng 8 trong Thông tư này thì áp dụng tiêu chuẩn quốc tế tương ứng trong Bảng 8 hoặc các tiêu chuẩn quốc tế khác có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn.

6.6. Bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng (QA/QC)

Công tác bảo đảm chất lượng và kim soát chất lượng trong phòng thí nghiệm thực hiện theo Thông tư số 10/2007/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

7.1. Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường phải tuân thủ qui chuẩn kỹ thuật này;

7.2. Các dự án điện hạt nhân phải dựa trên qui chuẩn kỹ thuật này để xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường cho nhà máy;

7.3. Các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và các cơ quan chủ quản có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện qui chuẩn kỹ thuật này.

PHỤ LỤC 1

CÁC TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN KỸ THUẬT VIỆT NAM

1. TCVN 7538-1:2006 (ISO 10381-1:2002) Chất lượng đất - Lấy mẫu. Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu.

2. TCVN 7538-2:2005 (ISO 10381-2:2002) Chất lượng đất. Lấy mẫu. Phần 2: Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu;

3. TCVN 6663-13:2000 (ISO 5667-13:1997); ISO 8363, TCVN 5960:1995, TCVN 5992:1995, TCVN 6663-14:2000, ISO 5667-­14:1998, TCVN 5993:1995. Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 13: Hướng dẫn lấy mẫu bùn nước, bùn nước thải và bùn liên quan.

4. TCVN 6663-15:2004 (ISO 5667-15:1999); TCVN 5993:1995. Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 15: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu bùn và trầm tích.

5. TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667/2:1991); TCVN 5981-1995, TCVN 5993-1995. Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu.

6. TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667/3:1985); TCVN 5997-1995, TCVN 5992-1995. Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo qun và xử lý mẫu.

7. TCVN 5994:1995 (ISO 5667/4:1987); TCVN 5992-1995, 5993-1995, 5981-1995. Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và nhân tạo.

8. TCVN 6663-6:2008 (ISO 5667/6:1990(E)); TCVN 5994-1995, 5992-1995, 5993-1995. Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối.

9. TCVN 5997:1995 (ISO 5667/8:1993); TCVN 5992-1995, 5981-1995, 5993-1995. Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước mưa.

10. TCVN 5998:1995 (ISO 5667/9:1992). Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước bin.

11. TCVN 5999:1995 (ISO 5667/10:1992); TCVN 5993-1995, 5981-1995, 5992-1995. Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước thải.

12. TCVN 6663-11:2011 (ISO 5667/11:2009); TCVN 5993-1995, 5992­-1995, 5981-1995. Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm.

13. TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006); TCVN 8184-1, TCVN 8184-2. Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và Kỹ thuật lấy mẫu.

14. TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3:2003); TCVN 6663-14:2000, TCVN 4851-89, TCVN 5992:1995, TCVN 6663-1:2002. Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 3: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu.

15. TCVN 6663-5:2009 (ISO 5667-5:2006). Chất lượng nước. Ly mẫu. Phần 5: Hướng dẫn lấy mẫu nước uống từ các trạm xử lý và hệ thống phân phối bằng đường ống.

16. TCVN 6663-6:2008 (ISO 5667-6:2005); ISO 5667-18:2001, ISO 6107-2:1997. Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối.

17. TCVN 6663-7:2000 (ISO 5667-7:1993); TCVN 5992:1995, ISO 8199:1988, TCVN 5980:1995, ISO 5667-1:1980, TCVN 5981:1995, TCVN 5993:1995. Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 7: Hướng dẫn lấy mẫu nước và hơi nước tại xưởng nồi hơi.

18. TCVN 6663-11:2011 (ISO 5667-11:2009); TCVN 6663-14, TCVN 6663-1:2002, TCVN 5992, ISO 722, TCVN 8184-2. Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm.

19. TCVN 6663-14:2000 (ISO 5667-14:1998); ISO 5667-1:1980, TCVN 5993:1996. Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 14: Hướng dẫn đảm bảo chất lượng lấy mẫu và xử lý mẫu nước môi trường.

20. TCVN 7176:2002 (ISO 7828:1985). Chất lượng nước. Phương pháp lấy mẫu sinh học. Hướng dẫn lấy mẫu động vật không xương sống đáy cỡ lớn dùng vợt cầm tay.

21. TCVN 7177:2002 (ISO 8265:1988); TCVN 5993:1995. Chất lượng nước. Thiết kế và sử dụng dụng cụ lấy mẫu định lượng để lấy mẫu động vật không xương sống đáy cỡ lớn trên nền có đá ở vùng nước ngọt nông.

22. TCVN 7078-1:2002 (ISO 7503-1:1988): An toàn bức xạ - Đánh giá nhiễm xạ bề mặt.

23. TCVN 7077:2002 (ISO 1757:1996): An toàn bức xạ - Liều kế phim dùng cho cá nhân.

24. TCVN 7174:2002 (ISO 12794:2000): Năng lượng hạt nhân - An toàn bức xạ - Liều kế nhiệt phát quang dùng cho cá nhân để đo liều bức xạ các đầu chi và mắt.

25. TCVN 6053:2011 (ISO 9696: 1992) - Chất lượng nước. Đo tổng hoạt độ phóng xạ anpha trong nước không mặn - phương pháp nguồn dày.

26. TCVN 6219:2011 (ISO 9697: 2008) - Chất lượng nước. Đo tổng hoạt độ phóng xạ beta trong nước không mặn - phương pháp nguồn dày.

27. TCVN 6830:2001 (ISO 9698:1989) Xác định hoạt động độ triti. Phương pháp đếm nhp nháy lỏng.

28. TCVN 7175:2011 (ISO 10703:2007) Chất lượng nước. Xác định hoạt độ của các hạt nhân phóng xạ bằng phổ gamma có độ phân giải cao:

29. 05.2 CL4/ST 3.105-VN. Phương pháp phân tích bức xạ gamma: phổ kế gamma đầu dò bán dẫn siêu tinh khiết HPGe (TT chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4).

30. QĐ 03/2008/QĐ-BTNMT (18-4-2008) - Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ.

31. TT 10/2007/TT-BTNMT (22/10/2007) - Hướng dẫn việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong hoạt động quan trắc môi trường.

PHỤ LỤC 2

CÁC TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC TẾ

1. IAEA-TECDOC-1415-2004. Soil sampling for environmental contaminants.

2. FDA-WEAC.RN.Method.3.0 (Ver 7.1)-2010. 7/10/03. Revised: 7/29/2010. Determination of Gamma-Ray Emitting Radionuclides in Foods by High-Purity Germanium Spectrometry. LABORATORY PROCEDURE FDA Office of Regulatory Affairs. Winchester Engineering and Analytical Center.

3. IAEA-TECDOC-1092-1999. Generic procedures for monitoring in a nuclear or radiological emergency-lAEA-1999.

4. Measurement of radionuclides in food and the environment. A guidebook Technical Reports Series No. STl/DOC/010/295 TRS 295. IAEA, Vienna, Austria, 1989. ISBN 92 0 125189. http://www-pub.iaea.org/MTCD/ publications/PDF/TRS295_web.pdf

5. Low Level Tritium Measurement, IAEA-TECDOC-246-1981.

6. Johns, F.B., Hahn, P.B., Thome, D.J., Bretthauer, E.W. (Eds), Radiochemical Analytical Procedures for Analysis of Environmental Samples, Rep. EMSL-LV-0539-17, Environmental Monitoring and Support Lab., Las Vegas, NV (1979).

7. US-EPA/600/Z-92/001:1992. Guidelines for Exposure Assessment.

8. EPA-Alternative Testing Methods Approved for Analyses Under the Safe Drinking Water- 2010.

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 10:2013/BKHCN

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2013/BKHCN Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia
Số hiệu:QCVN 10:2013/BKHCNLoại văn bản:Quy chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệLĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
Ngày ban hành:30/07/2013Hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

tải Quy chuẩn Việt Nam QCVN 10:2013/BKHCN

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi