Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2017/BTC Bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Quy chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QCVN 04: 2017/BTC

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI BÈ NHẸ CỨU SINH DỰ TRỮ QUỐC GIA

National technical regulation on national reserve of raft-type life-saving apparatus

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.2. Đối tượng áp dụng

1.3. Giải thích từ ngữ

1.4. Tài liệu viện dẫn

2. YÊU CU KỸ THUẬT

2.1. Yêu cầu về kỹ thuật

2.2. Căn cứ quy định yêu cầu kỹ thuật tại Quy chuẩn này

3. PHƯƠNG PHÁP THỬ

3.1. Kiểm tra ngoại quan

3.2. Kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

4. QUY ĐỊNH V GIAO NHN VÀ BẢO QUẢN

4.1. Vận chuyển

4.2. Yêu cầu đi với vật tư, thiết bị, dụng cụ

4.3. Quy trình kiểm tra khi nhập kho

4.4. Bảo quản

4.5. Quy trình xut kho

4.6. Quy định về báo cáo chất lượng bè nhẹ

5. QUY ĐỊNH VQUẢN LÝ

5.1. Kiểm tra chất lượng

5.2. Yêu cầu về nhà kho

5.3. Thẻ lô hàng

5.4. Chế độ ghi chép sổ sách và theo dõi hàng hóa

5.5. Phòng chống cháy n

5.6. Công bố hợp quy

6. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

7. TỔ CHỨC THỰC HIN

Lời nói đầu

QCVN 04: 2017/BTC thay thế QCVN 04:2009/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 03/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2017.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI BÈ NHẸ CỨU SINH DỰ TRỮ QUỐC GIA

National technical regulation on national reserve of raft-type life-saving apparatus

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định về yêu cu kỹ thuật, phương pháp thử, giao nhận (nhập, xuất), bảo quản và công tác quản lý đối với bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao nhận (nhập, xuất), bảo quản và quản lý bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia.

1.3. Giải thích từ ngữ

1.3.1. Bè nhẹ cu sinh dự trữ quốc gia (dụng cụ nổi cu sinh) là loại bè chế tạo vỏ bằng nhựa, cốt bè bằng vật liệu nổi, có yêu cầu kỹ thuật thỏa mãn các quy định ti Mục 2 Quy chuẩn này, được cơ quan Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận kiu sn phẩm công nghiệp và các quy định hiện hành khác đsử dụng trong công tác cứu hộ cứu nạn, sau đây viết tắt là bè nhẹ.

1.3.2. Lô bè nhẹ là số lượng bè nhẹ được chế tạo theo kiểu sản phm đã được cơ quan Đăng kiểm Việt Nam công nhận tại cùng một cơ sở chế tạo.

1.4. Tài liệu viện dẫn

1.4.1. QCVN 85: 2015/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thủy nội địa của Bộ Giao thông vận tải.

1.4.2. TCVN 5466: 2002 (ISO 105 - A02:1993). Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần A02: Thang màu xám để đánh giá sự thay đổi màu.

1.4.3. ASTM D 6775 - 13 Standard Test method for Breaking Strength and Elongation of Textile Webbing, tape anh Braided material (phương pháp th đbền kéo đứt và độ giãn dài của đai, dây làm bằng vật liệu dệt).

2. YÊU CẦU KỸ THUẬT

2.1. Yêu cầu về kỹ thuật

Bè nhẹ phải đáp ứng các yêu cu kthuật quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thủy nội địa (QCVN 85: 2015/BGTVT) của Bộ Giao thông vận tải; trong đó đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau:

2.1.1. Yêu cầu về vật liệu

2.1.1.1. Vật liệu nổi làm bằng Xốp Polyurethane (Polyurethane - Foam).

2.1.1.2. Vỏ bọc ngoài bè nhẹ làm bằng nhựa Polyetylen tỷ trọng cao (HDPE) và có màu da cam.

2.1.2. Yêu cầu về kết cấu

2.1.2.1. Thông số kỹ thuật cơ bản

2.1.2.1.1. Bè nhẹ kiểu thứ 1:

- Chiều dài: 1 500 mm ± 20 mm;

- Chiều rộng: 980 mm ± 20 mm;

- Khối lượng: Không nhỏ hơn 20 kg;

- Sức ch: 10 người bám vào các vị trí tay bám và người có khối lượng 60 kg nằm trên lưới đan lòng bè;

- Thể tích nổi: Không nhỏ hơn 190 dm3.

2.1.2.1.2. Bè nhẹ kiểu thứ 2:

- Chiều dài: 2 000 mm ± 20 mm;

- Chiều rộng: 1 100 mm ± 20 mm;

- Khối lượng: Không nhỏ hơn 40 kg;

- Sức chở: 14 người bám vào các vị trí dây bám và người có khối lượng 60 kg nằm trên lưới đan lòng bè;

- Thể tích nổi: Không nhỏ hơn 275 dm3.

2.1.2.2. Dây bám: Bè nhẹ được gắn một sợi dây bám (dây vịn nổi) là sợi polyeste có đường kính không nhỏ hơn 12 mm, độ bền kéo đứt không nhỏ hơn 8 000 N, được bố trí xung quanh và gắn cố định vào bè nhẹ dưới dạng các vòng tay cầm đó có gắn tay nắm tương đương với số người mà bè nhẹ giữ được theo thiết kế. Việc cố định dây bám phải đảm bảo khả năng xách được bè nhẹ và vòng tay cầm phải có độ võng để người bám vào an toàn, hiệu quả.

2.1.2.3. Tay bám (tay nắm) làm bằng nhựa polyetyten tỷ trọng cao (HDPE), có đường kính ngoài từ 31 mm đến 35 mm, đường kính trong lớn hơn đường kính dây bám không quá 2 mm; chiều dài từ 150 mm đến 200 mm, được lồng và gắn cố định theo dây bám; bề mặt tay bám nhẵn không gây thương tích cho người sử dụng và có màu trắng; slượng tay bám bè nhẹ kiểu thứ 1 là 10, bè nhẹ kiểu thứ 2 là 14.

2.1.2.4. Lòng bè nhẹ có lưới bằng sợi polyeste; đường kính sợi lưới không nhhơn 6 mm và độ bền kéo đứt không nhỏ hơn 3 000 N; diện ch một mắt lưới không lớn hơn 10 cm2.

2.1.2.5. Vật liệu phản quang: Bè nhẹ phải được gắn vật liệu phản quang tại điểm giữa của hai cạnh dài và ngắn. Chiều rộng của tấm phn quang không nhỏ hơn 100 mm và được gắn quanh tiết diện ngang thân bè nhẹ.

2.1.2.6. Mỗi bè nhẹ phải được trang bị một sợi dây polyeste có đường kính không nhỏ hơn 12 mm, chiều dài không nhỏ hơn 15 m và có độ bền kéo đứt không nhỏ hơn 8000 N. Dây phải được cố định sao cho có thể dùng nó để nâng, hạ bè nh

2.1.3. Độ bền màu vbè nhẹ: Đạt tối thiểu cấp 4 sau 200 giờ chiếu sáng

2.2. Căn cứ quy định yêu cầu kỹ thuật tại Quy chuẩn này và tình hình điều kiện cụ th, Th trưởng đơn vị dự trữ quốc gia quy định tiêu chuẩn kỹ thuật bè nhẹ đưa vào dự trữ quốc gia.

3. PHƯƠNG PHÁP THỬ

Bè nhẹ trước khi nhập kho (đưa vào) dự trữ quốc gia phải được kiểm tra chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật. Các đơn vị dự trữ quốc gia lấy mẫu kiểm tra chất lượng trước khi nhập kho theo các nội dung sau:

3.1. Kiểm tra ngoại quan

3.1.1. Lấy mẫu

Lấy ngẫu nhiên trong quá trình giao nhận và bảo quản để kiểm tra ngoại quan bè nhẹ tối thiểu là 2% nhưng không ít hơn 2 chiếc của lô hàng.

3.1.2. Nội dung kiểm tra

Theo quy định tại điểm 4.3.2.3, khoản 4.3, Mục 4 của Quy chuẩn này.

3.2. Kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

3.2.1. Lấy mẫu

Đối với lô bè nhẹ của mỗi nhà sản xuất có số lượng không lớn hơn 500 chiếc thì khi giao nhận ly ngẫu nhiên tối thiểu 01 chiếc bè nhẹ để kiểm tra. Nếu mẫu lấy đi kiểm tra có một chỉ tiêu không đảm bảo chất lượng thì tiến hành kiểm tra lại một mẫu bất kỳ trong lô hàng. Nếu sau hai lần kiểm tra không đạt thì đơn vị nhập hàng lập biên bn không chấp nhận lô hàng và yêu cầu nhà cung cấp thay thế lô hàng khác và kiểm tra lại theo quy định.

3.2.2. Các yêu cầu kỹ thuật phải kiểm tra

Vật liệu ni; vật liệu của vỏ bọc ngoài và tay bám; vật liệu và độ bền kéo đứt của dây bám, lưới đan lòng bè và dây nâng hạ bè nhẹ; độ bền màu vỏ bè theo quy định tại khoản 2.1, Mục 2 của Quy chuẩn này.

3.2.3. Phương pháp thử

3.2.3.1. Độ bền màu theo TCVN 5466: 2002 (ISO 105-A02:1993). Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần A02: Thang màu xám đđánh giá sự thay đổi màu.

3.2.3.2. Độ bền kéo đứt đi với dây bám, lưới đan và sợi dây nâng, hbè nhẹ theo ASTM D 6775-13 Standard Test method for Breaking Strength and Elongation of Textile Webbing, tape anh Braided material (phương pháp thử độ bền kéo đứt và độ giãn dài của đai, dây làm bằng vật liệu dệt).

3.2.3.3. Phương pháp thử vật liệu nổi, vbọc ngoài, dây bám, tay bám, lưới đan lòng bè và sợi dây nâng hạ bè nhẹ thực hiện theo một trong các phương pháp sau:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

- Tiêu chuẩn quốc gia;

- Tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài.

3.2.4. Tổ chức kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm: Phòng thí nghiệm được chđịnh (nếu có) hoặc phòng thí nghiệm được công nhận (Vilas, Las).

4. QUY ĐỊNH VỀ GIAO NHẬN VÀ BẢO QUẢN

4.1. Vận chuyển

- Phương tiện vận chuyển có thùng chứa hàng được che mưa nắng và sạch sẽ;

- Trước khi xếp bè nhẹ lên xe hoặc đưa bè nhẹ xuống kê xếp vào kho, phải chun bị các phương tiện, dụng cụ vận chuyển, không được lôi kéo hàng hóa, tránh xây xát kiện bè nhẹ. Các kiện bè nhẹ xếp lên xe được chằng buộc cẩn thận, không vận chuyển chung với hóa chất và các chất gây ảnh hưởng đến chất lượng bè nhẹ;

- Trong quá trình vận chuyển bè nhẹ phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định, đảm bảo an toàn hàng hóa.

4.2. Yêu cầu đối với vật tư, thiết bị, dụng cụ

Đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý bè nhẹ có trách nhiệm chuẩn bị đầy đvật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ cho quá trình nhập, xuất và bảo qun bè nhẹ gồm:

- Giá kê: Dùng để kê xếp bè nhẹ;

- Vật tư phục vụ nhập, xuất hàng: Giẻ lau, chổi, xà phòng, vải bạt Polypropylen (PP), thuốc xử lý côn trùng và sinh vật có hại, công cụ vận chuyển, kê xếp hàng, văn phòng phẩm;

- Vật tư dùng cho bo quản: Chổi, giẻ lau, xà phòng, vải bạt Polypropylen (PP), thuốc xử lý côn trùng và sinh vật có hại, máy hút bụi (nếu có);

- Vật tư liên quan đến điện, nước: Dây điện, bóng điện thắp sáng trong và ngoài kho, điện dùng cho thiết bị bảo quản; nước phục vụ nhập, xuất, bo quản và phòng cháy chữa cháy;

- Dụng cụ, thiết bị phòng chng lụt bão, phòng cháy chữa cháy.

4.3. Quy trình kiểm tra khi nhập kho

Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý bè nhẹ thực hiện kiểm tra theo các nội dung sau:

4.3.1. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật

4.3.1.1. Giấy tờ do đơn vị cung cấp hàng cung cấp:

- Bản vẽ thiết kế;

- Giấy chứng nhận kiểu sản phẩm công nghiệp do cơ quan Đăng kiểm Việt Nam cấp (còn hiệu lực);

- Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp của lô bè nhẹ phù hợp với Giấy chứng nhận kiểu sản phẩm công nghiệp; nội dung Giấy chng nhận sản phẩm công nghiệp nêu rõ: Loại sn phẩm (ký mã hiệu nếu có), cơ sở chế tạo, công dụng, phạm vi sử dụng, năm chế tạo và các đặc tính kỹ thuật đảm bảo yêu cầu kỹ thuật quy đnh tại Mục 2 của Quy chun này. Giấy chứng nhận sản phm công nghiệp của lô hàng do cơ quan Đăng kiểm Việt Nam cp;

- Phiếu bảo hành (hoặc văn bản cam kết bảo hành) của đơn vị cung cấp.

4.3.1.2. Giấy tờ do đơn vị dự trữ quốc gia phối hợp với đơn vị cung cấp hàng thực hiện:

- Biên bản kiểm tra hồ sơ kỹ thuật;

- Biên bản kiểm tra ngoại quan của lô hàng;

- Biên bản lấy mẫu đưa đi kiểm tra chất lượng và Biên bản bàn giao mẫu cho đơn vị kiểm tra chất lượng;

- Phiếu kết quả kiểm tra vật liệu nổi; vật liệu của vbọc ngoài và tay bám, vật liệu và độ bn kéo đứt của dây bám, lưới đan lòng bè nhẹ và dây nâng hạ bè nhẹ; đbền màu vỏ bè nhẹ;

- Biên bản giao nhận và các tài liệu kèm theo.

4.3.2. Kiểm tra sản phẩm khi giao nhận

4.3.2.1. Kiểm tra bao gói

Mỗi bè nhẹ được bọc bằng hai lớp; lớp trong là một túi màng nhựa Polyetylen (PE), túi phải mới, sạch sẽ, không thủng rách, dài và rộng hơn so với kích thước của bè nhẹ; lớp ngoài là bao đựng làm bằng Polypropylen (PP), bao mới nguyên, sạch, không bị xơ, thủng rách, miệng bao khâu chắc chắn, kín, đảm bảo ở trong không bxộc xệch và mỹ thuật. Ngoài bao ghi kiểu sản phẩm, tên cơ sở chế tạo, năm chế tạo; các nội dung trên phải phù hợp với nội dung ghi trong Giấy chng nhận sản phẩm công nghiệp do cơ quan Đăng kiểm Việt Nam cấp cho lô hàng.

4.3.2.2. Kiểm tra slượng

Số lượng bè nhẹ giao nhận phải phù hợp với số lượng bè nhẹ ghi trong Giấy chng nhận sản phẩm công nghiệp do cơ quan Đăng kiểm Việt Nam cấp. Tổng số bè nhẹ giao nhận đúng với số lượng trong hợp đồng đã ký.

4.3.2.3. Kiểm tra ngoại quan

Nội dung kiểm tra gồm:

4.3.2.3.1. Kiểm tra bên ngoài và nhãn hiệu bè nhẹ

Bề mặt bè nhẹ phải đảm bảo trơn, nhẵn; vỏ bè nhẹ có màu da cam đồng nhất trong cùng lô hàng và không có sự chênh lệch màu khi kiểm tra bng mắt thường.

Mỗi bè nhẹ phải được gắn nhãn hiệu theo quy định hiện hành và tối thiểu phi có các nội dung sau:

+ Nhà chế tạo;

+ Ký hiệu của bè nhẹ;

+ Số duyệt của sản phẩm mẫu;

+ Số lô;

+ Ký hiệu tiêu chuẩn, Quy chun;

+ Tháng, năm chế tạo;

+ n chvà số kiểm tra của cơ quan Đăng kiểm Việt Nam.

Nhãn hiệu của bè nhẹ được gắn ở thân bè, chữ in rõ ràng bằng loại sơn hoặc mực không phai hoặc loại vật liệu tương đương.

Các nội dung trên phải phù hợp với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận sn phẩm công nghiệp do cơ quan Đăng kim Việt Nam cp cho lô hàng.

4.3.2.3.2. Kiểm tra kích thước, khối lượng và các chi tiết kèm theo

- Các thông số kích thước, khối lượng của bè nhẹ phù hợp với yêu cầu theo quy định;

- Lưới đan, dây bám, tay nắm, vật liệu phản quang và sợi dây nâng, hạ bè nhẹ phải có đủ và đúng quy cách.

4.3.2.3.3. Nếu một trong số bè nhẹ kiểm tra theo quy định nêu trên không đạt yêu cầu thì tiến hành kiểm tra 50% số lượng bè nhẹ trong lô hàng và tất cả bè nhẹ được kiểm tra đều phải đạt yêu cầu thì số lượng bè nhẹ đó được chấp nhận. Nếu sau hai lần kiểm tra không đạt thì đơn vị dự trữ quốc gia yêu cầu đơn vị cung cấp thay thế lô bè nhẹ khác và tiến hành kiểm tra lại theo quy định.

4.3.2.4. Kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng bè nhẹ: Thực hiện theo quy định tại khoản 3.2, Mục 3 của Quy chuẩn này.

4.4. Bảo quản

4.4.1. Quy hoạch, kê xếp bè nhẹ trong kho

- Cần bảo quản bè nhẹ ở kho riêng. Nếu tận dụng kho lớn thì phải ngăn ra từng khu vực bảo quản cho từng loại hàng hóa riêng biệt;

- Bè nhẹ được xếp theo lô trên giá kê, để riêng từng chng loại, từng thời gian nhập, cụ thể như sau:

Tầng dưới cùng của giá cách mặt nền kho không nh hơn 0,3 m;

Mặt trên cùng của lô bè nhẹ cách trần kho không nhỏ hơn 2 m;

Giá kê có 3 tầng làm bằng kim loại đảm bảo chắc chắn và thuận tiện trong bảo quản;

Các tầng của giá cách nhau tối thiểu 1100 mm để được một bè nhẹ theo phương nằm nghiêng hoặc có thể xếp chồng lên nhau theo chiều bề mặt làm việc nhưng không quá 4 lớp bè nhẹ;

Giá để cách tường, cột nhà kho không nhỏ hơn 0,5 m. Giữa hai hàng giá hoặc các lô phải cách nhau không nhỏ hơn 1,5 m tạo lối đi hợp lý trong kho;

- Bè nhẹ được sắp xếp ngay ngắn, chắc chắn, dễ quan sát, dễ kim đếm;

- Có sơ đồ vị trí hàng hóa đang bo qun trong kho đthuận tiện quan sát, theo dõi và kim tra hàng.

4.4.2. Bảo quản lần đầu

Sau khi nhập bè nhẹ xong, tiến hành bảo quản lần đầu: Lau chùi, vsinh bao bì đựng bè nhẹ. Đối với miệng bao bì đựng bè nhẹ bị tuột thì khâu lại cho chắc chắn. Sau khi vệ sinh, hoàn thiện bao bì đựng bè nhẹ thì tiến hành kê xếp hàng hóa trên giá kê cho ngay ngắn và hoàn thiện thẻ lô hàng, sổ bảo quản.

4.4.3. Bảo quản thường xuyên

4.4.3.1. Hằng ngày kiểm tra kho, nhiệt độ và độ m, nếu thấy có biến động (bè nhẹ bị đổ, có chuột hoặc các tác động làm ảnh hưởng đến chất lượng bè nhẹ) thì tìm hiểu nguyên nhân và chủ động có biện pháp xử lý kịp thời, nếu vượt quá khả năng và quyn hạn thì báo cáo ngay với thủ trưởng đơn vị hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý đcó biện pháp giải quyết. Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm không khí trong kho, thực hiện thông gió tự nhiên hoặc cưỡng bc (nếu cần thiết) để đảm bảo điều kiện bảo quản bình thường (nhiệt độ không quá 35°C và độ ẩm không khí không quá 85%).

Mỗi tuần tối thiểu hai lần dùng chổi mềm hoặc máy hút bụi tiến hành làm sạch bụi bẩn, mạng nhện phía ngoài bao bì bè nhẹ, giá kê, nền, trần kho và tường kho.

4.4 3.2. Ba tháng một lần (kể từ khi nhập kho) tiến hành đào bè nhẹ theo tuần tự "trên xuống, dưới lên" giữa các bè nhẹ trong cùng một tầng và giữa các tầng.

Mỗi năm một lần (kể từ khi nhập kho) dỡ bè nhẹ bảo quản trong kho và nhẹ nhàng bbao bì ra, dùng giẻ mềm, sạch, khô hoặc máy hút bụi làm sạch cẩn thận từng chiếc. Kiểm tra dây bám, tay bám của bè nhẹ, nếu có đột biến phải báo cáo lên cấp trên. Làm sạch trong, ngoài bao bì, nhẹ nhàng cho bè nhẹ vào để bảo quản như ban đầu, đồng thời tiến hành tổng vệ sinh kho hàng.

4.5. Quy trình xuất kho

- Trước khi xuất bè nhẹ: Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị cần thiết và các giấy tờ, sổ sách chứng từ có liên quan đến việc xuất bè nhẹ;

- Xuất bè nhẹ theo nguyên tắc: Bè nhẹ nhập trước xuất trước, bè nhẹ nhập sau xuất sau;

- Xut đúng số lượng, đúng chủng loại;

- Khi xuất hàng xong phải hoàn chỉnh các thủ tục, chứng từ giao nhận theo đúng quy định.

4.6. Quy định về báo cáo chất lượng bè nhẹ

- Chậm nhất một tháng sau khi kết thúc nhập kho, Thủ trưng đơn vị dự trữ quốc gia chỉ đạo các cơ quan chuyên môn báo cáo chất lượng bè nhẹ nhập kho về cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách;

- Hàng quý, tổng hợp, báo cáo cơ quan qun dự trữ quốc gia chuyên trách tình hình cht lượng bè nhẹ đang bảo quản trước ngày 20 của tháng cuối quý. Trường hợp đột xuất đơn vị gửi báo cáo riêng;

- Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia chỉ đạo các cơ quan chuyên môn báo cáo chất lượng bè nhẹ về cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách trước khi xuất kho.

5. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

5.1. Kiểm tra chất lượng

5.1.1. Kiểm tra trước khi nhập kho

5.1.1.1. Cơ quan Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra theo quy định ca pháp luật. Cụ thể: Kiểm tra và cấp Giy chứng nhận kiểu sản phẩm công nghiệp, Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp đối với bè nhẹ nhập kho dự trữ quốc gia.

5.1.1.2. Đơn vị dự trữ quốc gia kiểm tra theo quy định tại Mục 3 và Mục 4 của Quy chun này.

5.1.2. Kiểm tra trước thời gian hết hạn bảo hành và trong quá trình lưu kho

5.1.2.1. Kiểm tra trước thời gian hết hạn bo hành

Trước thời gian hết hạn bảo hành 3 tháng, đơn vị dự trữ quốc gia tiến hành lấy ngẫu nhiên tối thiu 1 mẫu (slượng là 01 chiếc bè nhẹ) để thử các chỉ tiêu tính nổi và thử rơi tại cơ quan Đăng kiểm Việt Nam. Nếu mẫu lấy đi kiểm tra có một chỉ tiêu không đảm bảo chất lượng theo quy định thì đơn vị dự trữ quốc gia mời đơn vị cung cấp hàng lấy mẫu bất kỳ để kiểm tra. Nếu sau hai ln kiểm tra không đạt thì đơn vị dự trữ quốc gia yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp bè nhẹ có trách nhiệm thay thế bè nhẹ mới đảm bảo chất lượng.

5.1.2.2. Kiểm tra trong quá trình lưu kho

Đến năm thứ 6 lưu kho và 6 tháng trước thời gian hết hạn lưu kho đơn vị dự trquốc gia lấy ngẫu nhiên tối thiểu 1 mẫu (số lượng là 01 chiếc bè nhẹ) đi kiểm tra các chỉ tiêu tính ni, thử rơi tại cơ quan Đăng kiểm Việt Nam và báo cáo kết quả về cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách.

5.1.2.3. Kiểm tra trước khi xuất kho

Đơn vị dự trữ quốc gia tổ chức kiểm tra ngoại quan như sau:

- Ly mẫu: Theo quy định tại điểm 3.1.1, khoản 3.1, Mục 3 của Quy chuẩn này;

- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra bao gói, vật liệu phn quang, dây bám...

5.1.3. Thời gian sản xuất, bảo hành và lưu kho bảo quản bè nhẹ

5.1.3.1. Thời gian từ khi chế tạo (sản xuất) đến khi nhập kho dự trữ quốc gia: Không lớn hơn 6 tháng (kcả thời gian vận chuyển).

5.1.3.2. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 36 tháng tính từ ngày ký biên bản giao nhận đối với bè nhẹ nhập kho dự trữ quốc gia.

5.1.3.3. Thời gian lưu kho bảo quản: Không lớn hơn 8 năm kể từ ngày nhập kho.

5.2. Yêu cu về nhà kho

Bè nhẹ được chứa trong kho chứa hàng vật tư, thiết b, cứu hộ, cu nạn có cùng điều kiện bảo quản, có yêu cầu cơ bản sau:

- Phải là loại kho có tường bao, mái che chống nắng mưa gió bão, trần chống nóng;

- Nền kho phẳng, cứng, chịu được tải trọng tối thiểu 3,0 tấn/m2;

- Kho được trang bị đủ quạt thông gió để bảo đm trong kho luôn được khô ráo, thoáng mát; có dụng cụ đo nhiệt độ, độ ẩm không khí;

- Phải có hệ thống chống chim, chuột, phòng trừ mối và sinh vật gây hại khác, có hệ thống điện chiếu sáng phục vụ công tác bảo quản, bảo vệ;

- Phải xa các nguồn hóa chất, nơi dễ cháy nổ, đường điện cao thế, hạn chế tối đa bụi bẩn, bức xạ nhiệt;

- Có nội quy, phương tiện và phương án phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt.

5.3. Thẻ lô hàng

Mỗi lô hàng đều được lập thẻ lô hàng gồm các nội dung sau:

- Ký hiệu sản phm;

- Quy cách;

- Tên cơ sở chế tạo, địa chỉ;

- Năm chế tạo;

- Số lượng;

- Ngày nhập kho.

5.4. Chế độ ghi chép sổ sách và theo dõi hàng hóa

5.4.1. Cùng với việc lập các chng từ theo chế độ kế toán dự trữ quốc gia phải lập sổ theo dõi bảo quản (gọi tắt là sổ bảo quản).

5.4.2. Sổ bảo quản

Sổ bảo quản phải đóng dấu giáp lai, có đủ các thành phần ký tên và đóng dấu đơn vị.

Thủ kho hàng ngày phải mở cửa kho, kiểm tra hàng hóa và các điều kiện đảm bo chất lượng; ghi chép đầy đủ các diễn biến về slượng, chất lượng, nội dung công việc bo quản, các hư hỏng phát sinh và kết quả xử lý trong sổ bảo qun.

Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý bè nhẹ 02 lần/tháng; bộ phận kỹ thuật bảo quản đơn vị trực tiếp quản lý bè nhẹ 01 lần/tuần ghi chép tình hình diễn biến về số lượng, cht lượng và đánh giá công tác bảo quản hàng hóa trong sổ bảo qun.

Định kỳ 3 tháng một lần, Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia phải kiểm tra và ghi nhận xét đánh giá công tác bảo quản vào sổ bảo quản.

5.5. Phòng chống cháy nổ: Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật, bảo đm cht lượng hàng hóa và kho dự trữ quốc gia an toàn.

5.6. Công bố hợp quy: Bè nhẹ thực hiện công bhợp quy theo quy định (Quy chun kỹ thuật quốc gia) của Bộ quản lý chuyên ngành.

6. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

6.1. Các tổ chức, cá nhân cung cấp bè nhẹ có trách nhiệm cung cấp sản phm có chất lượng phù hợp với quy định tại Mục 2 của Quy chun này.

6.2. Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giao nhận và bảo quản bè nhẹ theo đúng quy định tại Mục 4 và Mục 5 của Quy chuẩn này.

7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

7.1. Tổng cục Dự trữ Nhà nước (cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách) có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy chuẩn này.

7.2. Trong trường hợp các Tiêu chuẩn, Quy chun được hướng dẫn thực hiện tại Quy chuẩn này được sa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tại các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó./.

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 04:2017/BTC

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2017/BTC Bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia
Số hiệu:QCVN 04:2017/BTCLoại văn bản:Quy chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhLĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
Ngày ban hành:10/01/2017Hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

tải Quy chuẩn Việt Nam QCVN 04:2017/BTC

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi