Quy chuẩn QCVN 05:2010/BKHCN Miễn trừ khai báo, cấp phép đối với chất phóng xạ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Quy chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 05:2010/BKHCN

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2010/BKHCN An toàn bức xạ-Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép
Số hiệu:QCVN 05:2010/BKHCNLoại văn bản:Quy chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệLĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Ngày ban hành:14/09/2010Hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

tải Quy chuẩn Việt Nam QCVN 05:2010/BKHCN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 05:2010/BKHCN

VỀ AN TOÀN BỨC XẠ - MIỄN TRỪ KHAI BÁO,

CẤP GIẤY PHÉP

National technical regulation on

Radiation protection - Exemption from requirements of notification and licencing

Lời nói đầu

QCVN 5: 2010/BKHCN do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN ngày 14 tháng 9 năm 2010.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ AN TOÀN BỨC XẠ - MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP

National technical regulation on Radiation protection – Exemption from requirements of notification and licencing

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.1.1. Quy chuẩn này quy định về điều kiện để được miễn trừ khai báo đối với chất phóng xạ, thiết bị bức xạ và miễn trừ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với công việc liên quan đến chất phóng xạ, thiết bị bức xạ đó (sau đây gọi tắt là miễn trừ khai báo, cấp giấy phép).

1.1.2. Phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này không bao gồm:

a) Chất thải phóng xạ dạng khí hoặc dạng lỏng sinh ra trong công việc bức xạ được thải vào môi trường theo kế hoạch đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Thực phẩm, nước uống, thức ăn gia súc và các nguyên liệu được dùng trong chế biến thực phẩm và thức ăn gia súc, hàng hóa tiêu dùng;

c) Chất phóng xạ trong vận chuyển.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có chất phóng xạ, thiết bị bức xạ và tiến hành các công việc bức xạ, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

2. ĐIỀU KIỆN MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP

2.1. Điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép đối với chất phóng xạ

2.1.1. Chất phóng xạ chứa một loại nhân phóng xạ nhân tạo, với khối lượng nhỏ hơn hoặc bằng 1 tấn, có tổng hoạt độ tại cơ sở ở mọi thời điểm hoặc hoạt độ riêng bằng hoặc nhỏ hơn mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép quy định tại Phụ lục I của Quy chuẩn kỹ thuật này.

2.1.2. Chất phóng xạ chứa một loại nhân phóng xạ nhân tạo, với khối lượng lớn hơn 1 tấn, có hoạt độ riêng bằng hoặc nhỏ hơn mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép quy định tại Phụ lục II của Quy chuẩn kỹ thuật này.

2.1.3. Chất phóng xạ chứa nhiều hơn một loại nhân phóng xạ nhân tạo thỏa mãn công thức sau:

Trong đó:

- n là số lượng nhân phóng xạ nhân tạo có trong chất phóng xạ;

- Ci là tổng hoạt độ hoặc hoạt độ riêng của nhân phóng xạ nhân tạo i có trong chất phóng xạ, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g) tương ứng;

- Xi là mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép tương ứng đối với nhân phóng xạ i, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g).

2.1.4. Chất phóng xạ chứa một loại nhân phóng xạ tự nhiên được sử dụng như nguồn phóng xạ (ví dụ Ra-226, Po-210) hoặc như hóa chất (ví dụ uran, thori), có tổng hoạt độ tại cơ sở ở mọi thời điểm hoặc hoạt độ riêng bằng hoặc nhỏ hơn mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép quy định tại Phụ lục I của Quy chuẩn kỹ thuật này.

2.1.5. Chất phóng xạ chứa nhiều hơn một loại nhân phóng xạ tự nhiên, được sử dụng như nguồn phóng xạ hoặc như hóa chất thỏa mãn công thức sau:

Trong đó:

- n là số lượng nhân phóng xạ tự nhiên có trong chất phóng xạ;

- Ci là tổng hoạt độ hoặc hoạt độ riêng của nhân phóng xạ tự nhiên i có trong chất phóng xạ, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g) tương ứng;

- Xi là mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép tương ứng đối với nhân phóng xạ tự nhiên i, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g).

2.1.6. Chất phóng xạ chứa nhân phóng xạ tự nhiên, không sử dụng như nguồn phóng xạ hoặc như hóa chất, được đánh giá cho từng trường hợp bảo đảm rằng không gây ra một liều hiệu dụng đối với thành viên công chúng vượt quá 1mSv trong một năm.

2.1.7. Chất phóng xạ chứa hỗn hợp các nhân phóng xạ nhân tạo và nhân phóng xạ tự nhiên thỏa mãn công thức sau:

Trong đó:

- n là số lượng nhân phóng xạ nhân tạo có trong chất phóng xạ;

- m là số lượng nhân phóng xạ tự nhiên có trong chất phóng xạ;

- Ci là tổng hoạt độ hoặc hoạt độ riêng của nhân phóng xạ nhân tạo i có trong chất phóng xạ, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g) tương ứng;

- Xi là mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép tương ứng đối với nhân phóng xạ nhân tạo i, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g);

- Dj liều hiệu dụng gây bởi nhân phóng xạ tự nhiên j có trong chất phóng xạ đối với một thành viên công chúng trong một năm, đơn vị tính là milisivơ (mSv).

2.2. Điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép đối với thiết bị bức xạ

2.2.1. Thiết bị bức xạ không chứa nguồn phóng xạ, bảo đảm rằng trong điều kiện làm việc bình thường không gây ra suất liều tương đương môi trường vượt quá 1μSv/h ở khoảng cách 0,1 m từ mọi bề mặt có thể tiếp cận của thiết bị.

2.2.2 Thiết bị bức xạ không chứa nguồn phóng xạ, phát ra bức xạ có năng lượng cực đại không lớn hơn 5 keV.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Tổ chức, cá nhân có chất phóng xạ, thiết bị bức xạ phải áp dụng các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này để được miễn trừ khai báo chất phóng xạ, thiết bị bức xạ và miễn cấp giấy phép đối với công việc liên quan đến chất phóng xạ, thiết bị bức xạ đó; khi không đủ điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép phải thực hiện quy định của pháp luật về khai báo, cấp giấy phép.

3.2. Việc xác định hoạt độ, hoạt độ riêng của chất phóng xạ hoặc đánh giá liều bức xạ, suất liều bức xạ, năng lượng bức xạ khi xem xét điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép phải được thực hiện bởi tổ chức, cá nhân được cấp đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về đo bức xạ, đánh giá hoạt độ phóng xạ hoặc dựa theo chứng chỉ nguồn phóng xạ, chứng chỉ chất phóng xạ (source certificate, certificate of radioactive material) của nhà sản xuất.

3.3. Tổ chức, cá nhân đánh giá điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép phải bảo đảm sử dụng thiết bị đo, phương pháp đánh giá phù hợp, có quy trình bảo đảm chất lượng được cơ quan quản lý nhà nước chấp nhận.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này.

4.2. Trong trường hợp các văn bản luật, quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quy chuẩn kỹ thuật này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.

PHỤ LỤC I

MỨC MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT PHÓNG XẠ CHỨA NHÂN PHÓNG XẠ NHÂN TẠO, CÓ KHỐI LƯỢNG NHỎ HƠN HOẶC BẰNG MỘT TẤN VÀ CHẤT PHÓNG XẠ CHỨA NHÂN PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ NGUỒN PHÓNG XẠ HOẶC HÓA CHẤT

Nhân
phóng xạ

Hoạt độ riêng

(Bq/g)

Tổng hoạt độ (Bq)

H-3

1 × 106

1 × 109

Be-7

1 × 103

1 × 107

Be-10

1 × 104

1 × 106

C-11

1 × 101

1 × 106

C-14

1 × 104

1 × 107

N-13

1 × 102

1 × 109

Ne-19

1 × 102

1 × 109

O-15

1 × 102

1 × 109

F-18

1 × 101

1 × 106

Na-22

1 × 101

1 × 106

Na-24

1 × 101

1 × 105

Mg-28

1 × 101

1 × 105

Al-26

1 × 101

1 × 105

Si-31

1 × 103

1 × 106

Si-32

1 × 103

1 × 106

P-32

1 × 103

1 × 105

P-33

1 × 105

1 × 108

S-35

1 × 105

1 × 108

Cl-36

1 × 104

1 × 106

Cl-38

1 × 101

1 × 105

Cl-39

1 × 101

1 × 105

Ar-37

1 × 106

1 × 108

Ar-39

1 × 107

1 × 104

Ar-41

1 × 102

1 × 109

K-40

1 × 102

1 × 106

K-42

1 × 102

1 × 106

K-43

1 × 101

1 × 106

K-44

1 × 101

1 × 105

K-45

1 × 101

1 × 105

C-41

1 × 105

1 × 107

Ca-45

1 × 104

1 × 107

Ca-47

1 × 101

1 × 106

Sc-43

1 × 101

1 × 106

Sc-44

1 × 101

1 × 105

Sc-45

1 × 102

1 × 107

Sc-46

1 × 101

1 × 106

Sc-47

1 × 102

1 × 106

Sc-48

1 × 101

1 × 105

Sc-49

1 × 103

1 × 105

Ti-44

1 × 101

1 × 105

Ti-45

1 × 101

1 × 106

V-47

1 × 101

1 × 105

V-48

1 × 101

1 × 105

V-49

1 × 104

1 × 107

Cr-48

1 × 102

1 × 106

Cr-49

1 × 101

1 × 106

Cr-51

1 × 103

1 × 107

Mn-51

1 × 101

1 × 105

Mn-52

1 × 101

1 × 105

Mn-52m

1 × 101

1 × 105

Mn-53

1 × 104

1 × 109

Mn-54

1 × 101

1 × 106

Mn-56

1 × 101

1 × 105

Fe-52

1 × 101

1 × 106

Fe-55

1 × 104

1 × 106

Fe-59

1 × 101

1 × 106

Fe-60

1 × 102

1 × 105

Co-55

1 × 101

1 × 106

Co-56

1 × 101

1 × 105

Co-57

1 × 102

1 × 106

Co-58

1 × 101

1 × 106

Co-58m

1 × 104

1 × 107

Co-60

1 × 101

1 × 105

Co-60m

1 × 103

1 × 106

Co-61

1 × 102

1 × 106

Co-62m

1 × 101

1 × 105

Ni-56

1 × 101

1 × 106

Ni-57

1 × 101

1 × 106

Ni-59

1 × 104

1 × 108

Ni-63

1 × 105

1 × 108

Ni-65

1 × 101

1 × 106

Ni-66

1 × 104

1 × 107

Cu-60

1 × 101

1 × 105

Cu-61

1 × 101

1 × 106

Cu-64

1 × 102

1 × 106

Cu-67

1 × 102

1 × 106

Zn-62

1 × 102

1 × 106

Zn-63

1 × 101

1 × 105

Zn-65

1 × 101

1 × 106

Zn-69

1 × 104

1 × 106

Zn-69m

1 × 102

1 × 106

Zn-71m

1 × 101

1 × 106

Zn-72

1 × 102

1 × 106

Ga-65

1 × 101

1 × 105

Ga-66

1 × 101

1 × 105

Ga-67

1 × 102

1 × 106

Ga-68

1 × 101

1 × 105

Ga-70

1 × 102

1 × 106

Ga-72

1 × 101

1 × 105

Ga-73

1 × 102

1 × 106

Ge-66

1 × 101

1 × 106

Ge-67

1 × 101

1 × 105

Ge-68a

1 × 101

1 × 105

Ge-69

1 × 101

1 × 106

Ge-71

1 × 104

1 × 108

Ge-75

1 × 103

1 × 106

Ge-77

1 × 101

1 × 105

Ge-78

1 × 102

1 × 106

As-69

1 × 101

1 × 105

As-70

1 × 101

1 × 105

As-71

1 × 101

1 × 106

As-72

1 × 101

1 × 105

As-73

1 × 103

1 × 107

As-74

1 × 101

1 × 106

As-76

1 × 102

1 × 105

As-77

1 × 103

1 × 106

As-78

1 × 101

1 × 105

Se-70

1 × 101

1 × 106

Se-73

1 × 101

1 × 106

Se-73m

1 × 102

1 × 106

Se-75

1 × 102

1 × 106

Se-79

1 × 104

1 × 107

Se-81

1 × 103

1 × 106

Se-81m

1 × 103

1 × 107

Se-83

1 × 101

1 × 105

Br-74

1 × 101

1 × 105

Br-74m

1 × 101

1 × 105

Br-75

1 × 101

1 × 106

Br-76

1 × 101

1 × 105

Br-77

1 × 102

1 × 106

Br-80

1 × 102

1 × 105

Br-80m

1 × 103

1 × 107

Br-82

1 × 101

1 × 106

Br-83

1 × 103

1 × 106

Br-84

1 × 101

1 × 105

Kr-74

1 × 102

1 × 109

Kr-76

1 × 102

1 × 109

Kr-77

1 × 102

1 × 109

Kr-79

1 × 103

1 × 105

Kr-81

1 × 104

1 × 107

Kr-81m

1 × 103

1 × 1010

Kr-83m

1 × 105

1 × 1012

Kr-85

1 × 105

1 × 104

Kr-85m

1 × 103

1 × 1010

Kr-87

1 × 102

1 × 109

Kr-88

1 × 102

1 × 109

Rb-79

1 × 101

1 × 105

Rb-81

1 × 101

1 × 106

Rb-81m

1 × 103

1 × 107

Rb-82m

1 × 101

1 × 106

Rb-83a

1 × 102

1 × 106

Rb-84

1 × 101

1 × 106

Rb-86

1 × 102

1 × 105

Rb-87

1 × 103

1 × 107

Rb-88

1 × 102

1 × 105

Rb-89

1 × 102

1 × 105

Sr-80

1 × 103

1 × 107

Sr-81

1 × 101

1 × 105

Sr-82a

1 × 101

1 × 105

Sr-83

1 × 101

1 × 106

Sr-85

1 × 102

1 × 106

Sr-85m

1 × 102

1 × 107

Sr-87m

1 × 102

1 × 106

Sr-89

1 × 103

1 × 106

Sr-90a

1 × 102

1 × 104

Sr-91

1 × 101

1 × 105

Sr-92

1 × 101

1 × 106

Y-86

1 × 101

1 × 105

Y-86m

1 × 102

1 × 107

Y-87a

1 × 101

1 × 106

Y-88

1 × 101

1 × 106

Y-90

1 × 103

1 × 105

Y-90m

1 × 101

1 × 106

Y-91

1 × 103

1 × 106

Y-91m

1 × 102

1 × 106

Y-92

1 × 102

1 × 105

Y-93

1 × 102

1 × 105

Y-94

1 × 101

1 × 105

Y-95

1 × 101

1 × 105

Zr-86

1 × 102

1 × 107

Zr-88

1 × 102

1 × 106

Zr-89

1 × 101

1 × 106

Zr-93a

1 × 103

1 × 107

Zr-95

1 × 101

1 × 106

Zr-97a

1 × 101

1 × 105

Nb-88

1 × 101

1 × 105

Nb-89 (2,03 gi)

1 × 101

1 × 105

Nb-89 (1,01 gi)

1 × 101

1 × 105

Nb-90

1 × 101

1 × 105

Nb-93m

1 × 104

1 × 107

Nb-94

1 × 101

1 × 106

Nb-95

1 × 101

1 × 106

Nb-95m

1 × 102

1 × 107

Nb-96

1 × 101

1 × 105

Nb-97

1 × 101

1 × 106

Nb-98

1 × 101

1 × 105

Mo-90

1 × 101

1 × 106

Mo-93

1 × 103

1 × 108

Mo-93m

1 × 101

1 × 106

Mo-99

1 × 102

1 × 106

Mo-101

1 × 101

1 × 106

Tc-93

1 × 101

1 × 106

Tc-93m

1 × 101

1 × 106

Tc-94

1 × 101

1 × 106

Tc-94m

1 × 101

1 × 105

Tc-95

1 × 101

1 × 106

Tc-95m

1 × 101

1 × 106

Tc-96

1 × 101

1 × 106

Tc-96m

1 × 103

1 × 107

Tc-97

1 × 103

1 × 108

Tc-97m

1 × 103

1 × 107

Tc-98

1 × 101

1 × 106

Tc-99

1 × 104

1 × 107

Tc-99m

1 × 102

1 × 107

Tc-101

1 × 102

1 × 106

Tc-104

1 × 101

1 × 105

Ru-94

1 × 102

1 × 106

Ru-97

1 × 102

1 × 107

Ru-103

1 × 102

1 × 106

Ru-105

1 × 101

1 × 106

Ru-106a

1 × 102

1 × 105

Rh-99

1 × 101

1 × 106

Rh-99m

1 × 101

1 × 106

Rh-100

1 × 101

1 × 106

Rh-101

1 × 102

1 × 107

Rh-101m

1 × 102

1 × 107

Rh-102

1 × 101

1 × 106

Rh-102m

1 × 102

1 × 106

Rh-103m

1 × 104

1 × 108

Rh-105

1 × 102

1 × 107

Rh-106m

1 × 101

1 × 105

Rh-107

1 × 102

1 × 106

Pd-100

1 × 102

1 × 107

Pd-101

1 × 102

1 × 106

Pd-103

1 × 103

1 × 108

Pd-107

1 × 105

1 × 108

Pd-109

1 × 103

1 × 106

Ag-102

1 × 101

1 × 105

Ag-103

1 × 101

1 × 106

Ag-104

1 × 101

1 × 106

Ag-104m

1 × 101

1 × 106

Ag-105

1 × 102

1 × 106

Ag-106

1 × 101

1 × 106

Ag-106m

1 × 101

1 × 106

Ag-108m a

1 × 101

1 × 106

Ag-110m

1 × 101

1 × 106

Ag-111

1 × 103

1 × 106

Ag-112

1 × 101

1 × 105

Ag-115

1 × 101

1 × 105

Cd-104

1 × 102

1 × 107

Cd-107

1 × 103

1 × 107

Cd-109

1 × 104

1 × 106

Cd-113

1 × 103

1 × 106

Cd-113m

1 × 103

1 × 106

Cd-115

1 × 102

1 × 106

Cd-115m

1 × 103

1 × 106

Cd-117

1 × 101

1 × 106

Cd-117m

1 × 101

1 × 106

In-109

1 × 101

1 × 106

In-110 (4,9 gi)

1 × 101

1 × 106

In-110 (69,1 th)

1 × 101

1 × 105

In-111

1 × 102

1 × 106

In-112

1 × 102

1 × 106

In-113m

1 × 102

1 × 106

In-114

1 × 103

1 × 105

In-114m

1 × 102

1 × 106

In-115

1 × 103

1 × 105

In-115m

1 × 102

1 × 106

In-116m

1 × 101

1 × 105

In-117

1 × 101

1 × 106

In-117m

1 × 102

1 × 106

In-119m

1 × 102

1 × 105

Sn-110

1 × 102

1 × 107

Sn-111

1 × 102

1 × 106

Sn-113

1 × 103

1 × 107

Sn-117m

1 × 102

1 × 106

Sn-119m

1 × 103

1 × 107

Sn-121

1 × 105

1 × 107

Sn-121ma

1 × 103

1 × 107

Sn-123

1 × 103

1 × 106

Sn-123m

1 × 102

1 × 106

Sn-125

1 × 102

1 × 105

Sn-126a

1 × 101

1 × 105

Sn-127

1 × 101

1 × 106

Sn-128

1 × 101

1 × 106

Sb-115

1 × 101

1 × 106

Sb-116

1 × 101

1 × 106

Sb-116m

1 × 101

1 × 105

Sb-117

1 × 102

1 × 107

Sb-118m

1 × 101

1 × 106

Sb-119

1 × 103

1 × 107

Sb-120 (5,76 ng)

1 × 101

1 × 106

Sb-120 (15,89 th)

1 × 102

1 × 106

Sb-122

1 × 102

1 × 104

Sb-124

1 × 101

1 × 106

Sb-124m

1 × 102

1 × 106

Sb-125

1 × 102

1 × 106

Sb-126

1 × 101

1 × 105

Sb-126m

1 × 101

1 × 105

Sb-127

1 × 101

1 × 106

Sb-128 (9,01 gi)

1 × 101

1 × 105

Sb-128 (10,4 th)

1 × 101

1 × 105

Sb-129

1 × 101

1 × 106

Sb-130

1 × 101

1 × 105

Sb-131

1 × 101

1 × 106

Te-116

1 × 102

1 × 107

Te-121

1 × 101

1 × 106

Te-121m

1 × 102

1 × 106

Te-123

1 × 103

1 × 106

Te-123m

1 × 102

1 × 107

Te-125m

1 × 103

1 × 107

Te-127

1 × 103

1 × 106

Te-127m

1 × 103

1 × 107

Te-129

1 × 102

1 × 106

Te-129m

1 × 103

1 × 106

Te-131

1 × 102

1 × 105

Te-131m

1 × 101

1 × 106

Te-132

1 × 102

1 × 107

Te-133

1 × 101

1 × 105

Te-133m

1 × 101

1 × 105

Te-134

1 × 101

1 × 106

I-120

1 × 101

1 × 105

I-120m

1 × 101

1 × 105

I-121

1 × 102

1 × 106

I-123

1 × 102

1 × 107

I-124

1 × 101

1 × 106

I-125

1 × 103

1 × 106

I-126

1 × 102

1 × 106

I-128

1 × 102

1 × 105

I-129

1 × 102

1 × 105

I-130

1 × 101

1 × 106

I-131

1 × 102

1 × 106

I-132

1 × 101

1 × 105

I-132m

1 × 102

1 × 106

I-133

1 × 101

1 × 106

I-134

1 × 101

1 × 105

I-135

1 × 101

1 × 106

Xe-120

1 × 102

1 × 109

Xe-121

1 × 102

1 × 109

Xe-122a

1 × 102

1 × 109

Xe-123

1 × 102

1 × 109

Xe-125

1 × 103

1 × 109

Xe-127

1 × 103

1 × 105

Xe-129m

1 × 103

1 × 104

Xe-131m

1 × 104

1 × 104

Xe-133m

1 × 103

1 × 104

Xe-133

1 × 103

1 × 104

Xe-135

1 × 103

1 × 1010

Xe-135m

1 × 102

1 × 109

Xe-138

1 × 102

1 × 109

Cs-125

1 × 101

1 × 104

Cs-127

1 × 102

1 × 105

Cs-129

1 × 102

1 × 105

Cs-130

1 × 102

1 × 106

Cs-131

1 × 103

1 × 106

Cs-132

1 × 101

1 × 105

Cs-134m

1 × 103

1 × 105

Cs-134

1 × 101

1 × 104

Cs-135

1 × 104

1 × 107

Cs-135m

1 × 101

1 × 106

Cs-136

1 × 101

1 × 105

Cs-137a

1 × 101

1 × 104

Cs-138

1 × 101

1 × 104

Ba-126

1 × 102

1 × 107

Ba-128

1 × 102

1 × 107

Ba-131

1 × 102

1 × 106

Ba-131m

1 × 102

1 × 107

Ba-133

1 × 102

1 × 106

Ba-133m

1 × 102

1 × 106

Ba-135m

1 × 102

1 × 106

Ba-137m

1 × 101

1 × 106

Ba-139

1 × 102

1 × 105

Ba-140a

1 × 101

1 × 105

Ba-141

1 × 102

1 × 105

Ba-142

1 × 102

1 × 106

La-131

1 × 101

1 × 106

La-132

1 × 101

1 × 106

La-135

1 × 103

1 × 107

La-137

1 × 103

1 × 107

La-138

1 × 101

1 × 106

La-140

1 × 101

1 × 105

La-141

1 × 102

1 × 105

La-142

1 × 101

1 × 105

La-143

1 × 102

1 × 105

Ce-134 a

1 × 103

1 × 107

Ce-135

1 × 101

1 × 106

Ce-137

1 × 103

1 × 107

Ce-137m

1 × 103

1 × 106

Ce-139

1 × 102

1 × 106

Ce-141

1 × 102

1 × 107

Ce-143

1 × 102

1 × 106

Ce-144a

1 × 102

1 × 105

Pr-136

1 × 101

1 × 105

Pr-137

1 × 102

1 × 106

Pr-138m

1 × 101

1 × 106

Pr-139

1 × 102

1 × 107

Pr-142

1 × 102

1 × 105

Pr-142m

1 × 107

1 × 109

Pr-143

1 × 104

1 × 106

Pr-144

1 × 102

1 × 105

Pr-145

1 × 103

1 × 105

Pr-147

1 × 101

1 × 105

Nd-136

1 × 102

1 × 106

Nd-138

1 × 103

1 × 107

Nd-139

1 × 102

1 × 106

Nd-139m

1 × 101

1 × 106

Nd-141

1 × 102

1 × 107

Nd-147

1 × 102

1 × 106

Nd-149

1 × 102

1 × 106

Nd-151

1 × 101

1 × 105

Pm-141

1 × 101

1 × 105

Pm-143

1 × 102

1 × 106

Pm-144

1 × 101

1 × 106

Pm-145

1 × 103

1 × 107

Pm-146

1 × 101

1 × 106

Pm-147

1 × 104

1 × 107

Pm-148

1 × 101

1 × 105

Pm-148m

1 × 101

1 × 106

Pm-149

1 × 103

1 × 106

Pm-150

1 × 101

1 × 105

Pm-151

1 × 102

1 × 106

Sm-141

1 × 101

1 × 105

Sm-141m

1 × 101

1 × 106

Sm-142

1 × 102

1 × 107

Sm-145

1 × 102

1 × 107

Sm-146

1 × 101

1 × 105

Sm-147

1 × 101

1 × 104

Sm-151

1 × 104

1 × 108

Sm-153

1 × 102

1 × 106

Sm-155

1 × 102

1 × 106

Sm-156

1 × 102

1 × 106

Eu-145

1 × 101

1 × 106

Eu-146

1 × 101

1 × 106

Eu-147

1 × 102

1 × 106

Eu-148

1 × 101

1 × 106

Eu-149

1 × 102

1 × 107

Eu-150 (34,2 n)

1 × 101

1 × 106

Eu-150 (12,6 gi)

1 × 103

1 × 106

Eu-152

1 × 101

1 × 106

Eu-152m

1 × 102

1 × 106

Eu-154

1 × 101

1 × 106

Eu-155

1 × 102

1 × 107

Eu-156

1 × 101

1 × 106

Eu157

1 × 102

1 × 106

Eu-158

1 × 101

1 × 105

Gd-145

1 × 101

1 × 105

Gd-146a

1 × 101

1 × 106

Gd-147

1 × 101

1 × 106

Gd-148

1 × 101

1 × 104

Gd-149

1 × 102

1 × 106

Gd-151

1 × 102

1 × 107

Gd-152

1 × 101

1 × 104

Gd-153

1 × 102

1 × 107

Gd-159

1 × 103

1 × 106

Tb-147

1 × 101

1 × 106

Tb-149

1 × 101

1 × 106

Tb-150

1 × 101

1 × 106

Tb-151

1 × 101

1 × 106

Tb-153

1 × 102

1 × 107

Tb-154

1 × 101

1 × 106

Tb-155

1 × 102

1 × 107

Tb-156

1 × 101

1 × 106

Tb-156m (24,4 gi)

1 × 103

1 × 107

Tb-156m (5 gi)

1 × 104

1 × 107

Tb-157

1 × 104

1 × 107

Tb-158

1 × 101

1 × 106

Tb-160

1 × 101

1 × 106

Tb-161

1 × 103

1 × 106

Dy-155

1 × 101

1 × 106

Dy-157

1 × 102

1 × 106

Dy-159

1 × 103

1 × 107

Dy-165

1 × 103

1 × 106

Dy-166

1 × 103

1 × 106

Ho-155

1 × 102

1 × 106

Ho-157

1 × 102

1 × 106

Ho-159

1 × 102

1 × 106

Ho-161

1 × 102

1 × 107

Ho-162

1 × 102

1 × 107

Ho-162m

1 × 101

1 × 106

Ho-164

1 × 103

1 × 106

Ho-164m

1 × 103

1 × 107

Ho-166

1 × 103

1 × 105

Ho-166m

1 × 101

1 × 106

Ho-167

1 × 102

1 × 106

Er-161

1 × 101

1 × 106

Er-165

1 × 103

1 × 107

Er-169

1 × 104

1 × 107

Er-171

1 × 102

1 × 106

Er-172

1 × 102

1 × 106

Tm-162

1 × 101

1 × 106

Tm-166

1 × 101

1 × 106

Tm-167

1 × 102

1 × 106

Tm-170

1 × 103

1 × 106

Tm-171

1 × 104

1 × 108

Tm-172

1 × 102

1 × 106

Tm-173

1 × 102

1 × 106

Tm-175

1 × 101

1 × 106

Yb-162

1 × 102

1 × 107

Yb-166

1 × 102

1 × 107

Yb-167

1 × 102

1 × 106

Yb-169

1 × 102

1 × 107

Yb-175

1 × 103

1 × 107

Yb-177

1 × 102

1 × 106

Yb-178

1 × 103

1 × 106

Lu-169

1 × 101

1 × 106

Lu-170

1 × 101

1 × 106

Lu-171

1 × 101

1 × 106

Lu-172

1 × 101

1 × 106

Lu-173

1 × 102

1 × 107

Lu-174

1 × 102

1 × 107

Lu-174m

1 × 102

1 × 107

Lu-176

1 × 102

1 × 106

Lu-176m

1 × 103

1 × 106

Lu-177

1 × 103

1 × 107

Lu-177m

1 × 101

1 × 106

Lu-178

1 × 102

1 × 105

Lu-178m

1 × 101

1 × 105

Lu-179

1 × 103

1 × 106

Hf-170

1 × 102

1 × 106

Hf-172a

1 × 101

1 × 106

Hf-173

1 × 102

1 × 106

Hf-175

1 × 102

1 × 106

Hf-177m

1 × 101

1 × 105

Hf-178m

1 × 101

1 × 106

Hf-179m

1 × 101

1 × 106

Hf-180m

1 × 101

1 × 106

Hf-181

1 × 101

1 × 106

Hf-182

1 × 102

1 × 106

Hf-182m

1 × 101

1 × 106

Hf-183

1 × 101

1 × 106

Hf-184

1 × 102

1 × 106

Ta-172

1 × 101

1 × 106

Ta -173

1 × 101

1 × 106

Ta-174

1 × 101

1 × 106

Ta-175

1 × 101

1 × 106

Ta-176

1 × 101

1 × 106

Ta-177

1 × 102

1 × 107

Ta-178

1 × 101

1 × 106

Ta-179

1 × 103

1 × 107

Ta-180

1 × 101

1 × 106

Ta-180m

1 × 103

1 × 107

Ta-182

1 × 101

1 × 104

Ta-182m

1 × 102

1 × 106

Ta-183

1 × 102

1 × 106

Ta-184

1 × 101

1 × 106

Ta-185

1 × 102

1 × 105

Ta-186

1 × 101

1 × 105

W-176

1 × 102

1 × 106

W-177

1 × 101

1 × 106

W-178a

1 × 101

1 × 106

W-179

1 × 102

1 × 107

W-181

1 × 103

1 × 107

W-185

1 × 104

1 × 107

W-187

1 × 102

1 × 106

W-188a

1 × 102

1 × 105

Re-177

1 × 101

1 × 106

Re-178

1 × 101

1 × 106

Re-181

1 × 101

1 × 106

Re-182 (64 gi)

1 × 101

1 × 106

Re-182 (12,7 gi)

1 × 101

1 × 106

Re-184

1 × 101

1 × 106

Re-184m

1 × 102

1 × 106

Re-186

1 × 103

1 × 106

Re-186m

1 × 103

1 × 107

Re-187

1 × 106

1 × 109

Re-188

1 × 102

1 × 105

Re-188m

1 × 102

1 × 107

Re-189a

1 × 102

1 × 106

Os-180

1 × 102

1 × 107

Os-181

1 × 101

1 × 106

Oc-182

1 × 102

1 × 106

Os-185

1 × 101

1 × 106

Os-189m

1 × 104

1 × 107

Os-191

1 × 102

1 × 107

Os-191m

1 × 103

1 × 107

Os-193

1 × 102

1 × 106

Os-194a

1 × 102

1 × 105

Ir-182

1 × 101

1 × 105

Ir-184

1 × 101

1 × 106

Ir-185

1 × 101

1 × 106

Ir-186 (15,8 gi)

1 × 101

1 × 106

Ir-186 (1,75 gi)

1 × 101

1 × 106

Ir-187

1 × 102

1 × 106

Ir-188

1 × 101

1 × 106

Ir-189a

1 × 102

1 × 107

Ir-190

1 × 101

1 × 106

Ir-190m (3,1 gi)

1 × 101

1 × 106

Ir-190m (1,2 gi)

1 × 104

1 × 107

Ir-192

1 × 101

1 × 104

Ir-192m

1 × 102

1 × 107

Ir-193m

1 × 104

1 × 107

Ir-194

1 × 102

1 × 105

Ir-194m

1 × 101

1 × 106

Ir-195

1 × 102

1 × 106

Ir-195m

1 × 102

1 × 106

Pt-186

1 × 101

1 × 106

Pt-188a

1 × 101

1 × 106

Pt-189

1 × 102

1 × 106

Pt-191

1 × 102

1 × 106

Pt-193

1 × 104

1 × 107

Pt-193m

1 × 103

1 × 107

Pt-195m

1 × 102

1 × 106

Pt-197

1 × 103

1 × 106

Pt-197m

1 × 102

1 × 106

Pt-199

1 × 102

1 × 106

Pt-200

1 × 102

1 × 106

Au-193

1 × 102

1 × 107

Au-194

1 × 101

1 × 106

Au-195

1 × 102

1 × 107

Au-198

1 × 102

1 × 106

Au-198m

1 × 101

1 × 106

Au-199

1 × 102

1 × 106

Au-200

1 × 102

1 × 105

Au-200m

1 × 101

1 × 106

Au-201

1 × 102

1 × 106

Hg-193

1 × 102

1 × 106

Hg-193m

1 × 101

1 × 106

Hg-194a

1 × 101

1 × 106

Hg-195

1 × 102

1 × 106

Hg-195ma

1 × 102

1 × 106

Hg-197

1 × 102

1 × 107

Hg-197m

1 × 102

1 × 106

Hg-199m

1 × 102

1 × 106

Hg-203

1 × 102

1 × 105

Tl-194

1 × 101

1 × 106

Tl-194m

1 × 101

1 × 106

Tl-195

1 × 101

1 × 106

Tl-197

1 × 102

1 × 106

Tl-198

1 × 101

1 × 106

Tl-198m

1 × 101

1 × 106

Tl-199

1 × 102

1 × 106

Tl-200

1 × 101

1 × 106

Tl-201

1 × 102

1 × 106

Tl-202

1 × 102

1 × 106

Tl-204

1 × 104

1 × 104

Pb-195m

1 × 101

1 × 106

Pb-198

1 × 102

1 × 106

Pb-199

1 × 101

1 × 106

Pb-200

1 × 102

1 × 106

Pb-201

1 × 101

1 × 106

Pb-202

1 × 103

1 × 106

Pb-202m

1 × 101

1 × 106

Pb-203

1 × 102

1 × 106

Pb-205

1 × 104

1 × 107

Pb-209

1 × 105

1 × 106

Pb-210a

1 × 101

1 × 104

Pb-211

1 × 102

1 × 106

Pb-212a

1 × 101

1 × 105

Pb-214

1 × 102

1 × 106

Bi-200

1 × 101

1 × 106

Bi-201

1 × 101

1 × 106

Bi-202

1 × 101

1 × 106

Bi-203

1 × 101

1 × 106

Bi-205

1 × 101

1 × 106

Bi-206

1 × 101

1 × 105

Bi-207

1 × 101

1 × 106

Bi-210

1 × 103

1 × 106

Bi-210ma

1 × 101

1 × 105

Bi-212a

1 × 101

1 × 105

Bi-213

1 × 102