Kế hoạch 1757/KH-UBND TP.HCM 2022 triển khai Chương trình Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

Số: 1757/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2022

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2020-2030” NĂM 2022

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030”.

- Xác định nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, đơn vị để tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

- Góp phần thúc đẩy đưa trí tuệ nhân tạo trở thành một trong những công nghệ cốt lõi trong xây dựng đô thị sáng tạo, thành phố thông minh, thúc đẩy phát triển kinh tế số nhanh, bền vững.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Triển khai Đề án Xây dựng hạ tầng số

a) Mục tiêu

Định hướng phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao trên toàn thành phố; Hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng mạng di động 5G; Đẩy mạnh việc chuyển đổi, ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPv6) cho tất cả các hệ thống, ứng dụng của Sở, ngành trên địa bàn Thành phố; Phát triển hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT).

b) Kế hoạch thực hiện năm 2022

- Tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch phát triển hạ tầng số tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030 đã được phê duyệt theo Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Triển khai hạ tầng 5G và hạ tầng kết nối IoT cho thành phố Thủ Đức và các quận-huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện xây dựng báo cáo đầu tư về Thiết kế mạng băng rộng phục vụ đô thị thông minh. Tiến độ thực hiện: Quý II năm 2022

c) Tổ chức thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan.

- Tổ tư vấn triển khai: Tổ xây dựng hạ tầng (truyền thông, tính toán, dữ liệu).

- Kinh phí: Theo nội dung kinh phí của Chương trình AI được phê duyệt.

2. Nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng hạ tầng tính toán hiệu năng cao

a) Mục tiêu

Nghiên cứu, lập dự án đầu tư hạ tầng tính toán hiệu năng cao phục vụ hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo bao gồm nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

b) Kế hoạch thực hiện năm 2022

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đề xuất phương án xây dựng hạ tầng tính toán hiệu năng cao; Lập Đề án xây dựng hạ tầng tính toán dựa trên kết quả nghiên cứu, phục vụ hệ sinh thái nghiên cứu và ứng dụng AI.

- Xây dựng các báo cáo đầu tư dự án. Tiến độ thực hiện: Quý III năm 2022.

c) Tổ chức thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương án, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp xây dựng và triển khai dự án đầu tư.

- Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan.

- Tổ tư vấn triển khai: Tổ xây dựng hạ tầng (truyền thông, tính toán, dữ liệu).

- Kinh phí: Theo nội dung kinh phí của Chương trình AI được phê duyệt.

3. Nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng hạ tầng dữ liệu

a) Mục tiêu

Nghiên cứu, lập dự án đầu tư hạ tầng dữ liệu phục vụ hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo bao gồm nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

b) Kế hoạch thực hiện năm 2022

- Tiếp tục triển khai theo Kế hoạch Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đề xuất phương án xây dựng hạ tầng dữ liệu làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng dữ liệu.

- Xây dựng bộ dữ liệu dùng chung thuộc các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, giao thông, hành chính công... Tiến độ thực hiện: Quý III năm 2022.

c) Tổ chức thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương án, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp xây dựng và triển khai dự án đầu tư.

- Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan.

- Tổ tư vấn triển khai: Tổ xây dựng hạ tầng (truyền thông, tính toán, dữ liệu).

- Kinh phí: Theo nội dung kinh phí của Chương trình AI được phê duyệt.

4. Tổ chức ngày hội doanh nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông và trí tuệ nhân tạo Thành phố Hồ Chí Minh

a) Mục tiêu

Thúc đẩy hoạt động quảng bá các kết quả nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tạo gắn kết giữa đơn vị nghiên cứu và các đơn vị xây dựng ứng dụng; Hoàn thiện quy chế giải thưởng công nghệ thông tin - truyền thông trong đó có các nhóm về ứng dụng AI; Tôn vinh doanh nghiệp có giải pháp, ứng dụng AI phục vụ hoạt động để phổ biến, nhân rộng trong cộng đồng doanh nghiệp.

b) Kế hoạch thực hiện năm 2022

- Ban hành quy chế giải thưởng công nghệ thông tin - truyền thông và tiếp tục triển khai giải thưởng công nghệ thông tin - truyền thông trong năm 2022.

- Tổ chức hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo năm 2022, trong đó có các nhóm sản phẩm về ứng dụng AI; thông qua liên kết với các cuộc thi về khởi nghiệp sáng tạo hình thành chuỗi sự kiện trong năm.

- Tiến độ thực hiện: Quý III năm 2022

c) Tổ chức thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan.

- Tổ tư vấn triển khai: Tổ nghiên cứu, phát triển và triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

- Kinh phí: Theo nội dung kinh phí của Chương trình AI được phê duyệt.

5. Khảo sát nhu cầu ứng dụng và phát triển trí tuệ nhân tạo

a) Mục tiêu

Tổ chức khảo sát nhu cầu ứng dụng và phát triển trí tuệ nhân tạo của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; có bao gồm khảo sát nhu cầu về nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo.

b) Kế hoạch thực hiện năm 2022

Tổ chức Hội thảo về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực hành chính công, với mục đích ghi nhận các nhu cầu, vướng mắc cụ thể về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực hành chính công.

- Thành phần dự kiến: Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra, Cục Thuế Thành phố, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và một số trường đại học khác, các quận huyện, một số doanh nghiệp về công nghệ thông tin, viễn thông như: VNPT, Viettel, FPT và các đơn vị liên quan...

- Tiến độ thực hiện: Quý III năm 2022.

c) Tổ chức thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan.

- Tổ tư vấn triển khai: Tổ xây dựng cơ chế, chính sách.

- Kinh phí: Theo nội dung kinh phí của Chương trình AI được phê duyệt.

6. Xây dựng cơ chế, chính sách về trí tuệ nhân tạo

a) Mục tiêu:

Xây dựng các khung pháp lý cơ bản đầy đủ, tạo cơ chế và chính sách ưu tiên cho nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo từ môi trường nghiên cứu đến thử nghiệm, ứng dụng thí điểm đến ứng dụng rộng rãi trong xã hội.

b) Kế hoạch thực hiện năm 2022

- Tổ chức khảo sát, nghiên cứu và học tập các mô hình triển khai thành công trên thế giới.

- Xây dựng các chính sách về quy định, tiêu chuẩn, quy trình về công nghệ đối với các lĩnh vực an toàn thông tin, chia sẻ dữ liệu, bảo vệ dữ liệu, trách nhiệm xã hội cho các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các hoạt động trong đời sống.

Tiến độ thực hiện: Quý IV năm 2022

c) Tổ chức thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Viện Nghiên cứu phát triển, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan.

- Tổ tư vấn triển khai: Tổ xây dựng cơ chế, chính sách.

- Kinh phí: Theo nội dung kinh phí của Chương trình AI được phê duyệt.

7. Nghiên cứu phương án, thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển và chuyển giao trí tuệ nhân tạo và Cổng thông tin giải pháp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

7.1. Xây dựng Cổng thông tin giải pháp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

a) Mục tiêu

Xây dựng Cổng thông tin giải pháp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm làm cầu nối giữa nhà khoa học và tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

b) Kế hoạch thực hiện năm 2022

- Xây dựng và triển khai Cổng thông tin giải pháp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo với các nội dung: Quảng bá sản phẩm nghiên cứu và sản phẩm đào tạo về AI của các trường đại học; Thông tin về nhu cầu ứng dụng AI và nhu cầu đào tạo AI của các doanh nghiệp; Thông tin các cuộc thi ứng dụng AI của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiến độ thực hiện: Quý III năm 2022

c) Tổ chức thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan.

- Tổ tư vấn triển khai: Tổ nghiên cứu, phát triển và triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

- Kinh phí: Theo nội dung kinh phí của Chương trình AI được phê duyệt.

7.2. Thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển và chuyển giao trí tuệ nhân tạo Thành phố Hồ Chí Minh

a) Mục tiêu

- Tạo ra giá trị tương lai trong ngành tin học, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu trí tuệ nhân tạo.

- Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và phát triển tích hợp trong các lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo, bao gồm mạng (Networking), phần mềm (Software) và nội dung (Content).

- Thúc đẩy tạo ra hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông tiên tiến cho công tác nghiên cứu và giáo dục.

- Thúc đẩy mối quan hệ đối tác, hợp tác với các trường đại học, tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước thông qua hình thức tổ chức hoạt động liên trường đại học.

- Tiếp nhận đặt hàng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ về trí tuệ nhân tạo cho các đơn vị có nhu cầu ứng dụng.

- Liên kết nghiên cứu và đào tạo với các trường đại học hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Liên kết nghiên cứu và đào tạo với các trường đại học khác theo dự án.

- Triển khai các chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, doanh nghiệp, người dân, thanh thiếu niên và học sinh về dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

b) Kế hoạch thực hiện năm 2022

- Thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển và chuyển giao trí tuệ nhân tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiến độ thực hiện: Quý III năm 2022.

c) Tổ chức thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan.

- Tổ tư vấn triển khai: Tổ đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực AI.

- Kinh phí: Theo nội dung kinh phí của Chương trình AI được phê duyệt.

8. Nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo

a) Mục tiêu

Thúc đẩy phát triển nghiên cứu trí tuệ nhân tạo thông qua hình thành mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo.

b) Kế hoạch thực hiện năm 2022

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học khảo sát hiện trạng, mô hình hoạt động của các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, lập Đề án xây dựng mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo.

- Tiến độ thực hiện: Quý III năm 2022

c) Tổ chức thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan.

- Tổ tư vấn triển khai: Tổ đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực AI.

- Kinh phí: Theo nội dung kinh phí của Chương trình AI được phê duyệt.

9. Triển khai Đề án Đào tạo nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo

a) Mục tiêu

- Đưa đào tạo về trí tuệ nhân tạo vào các cấp học để từng bước phổ cập kiến thức về trí tuệ nhân tạo.

- Xây dựng kho học liệu mở.

- Bồi dưỡng kiến thức về trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số cho các cấp lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, tổ chức.

- Bồi dưỡng về phân tích kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các startup.

- Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về trí tuệ nhân tạo cho đại chúng.

- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực về nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông (ICT).

- Đào tạo đội ngũ giáo viên giảng dạy. Bổ sung phòng Lab, trang thiết bị cần thiết cho chương trình: robot, mạch điều khiển, máy tính... Tổ chức sân chơi khoa học công nghệ, câu lạc bộ cho các em học sinh tham gia ngoại khóa.

b) Kế hoạch thực hiện năm 2022

- Tiếp tục triển khai theo Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế.

- Bồi dưỡng kiến thức về trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số cho các cấp lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố.

- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực về nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, start-up; doanh nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông (ICT)...

- Đưa nội dung về trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy thí điểm tại trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

- Triển khai dự án Xây dựng hệ thống trường học thông minh cho trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Hiền, THPT Nguyễn Du (dự án nhóm B đã xây dựng kế hoạch vốn, chờ phê duyệt) nhằm thí điểm bổ sung phòng STEM. Trang thiết bị cần thiết cho chương trình robot, mạch điều khiển, máy tính...

- Tiến độ thực hiện: Quý IV năm 2022

c) Tổ chức thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan.

- Tổ tư vấn triển khai: Tổ đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực AI.

- Kinh phí: Theo nội dung kinh phí của Chương trình AI được phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Là cơ quan thường trực, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030”.

b) Chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định, lấy ý kiến của Hội đồng tư vấn Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030”, tổng hợp dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng thời điểm xây dựng dự toán chi ngân sách hàng năm.

c) Chịu trách nhiệm theo dõi đối với từng đề án, dự án. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức và các đơn vị liên quan để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo định kỳ và đột xuất; Kịp thời báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung các đề án, dự án thuộc chương trình trí tuệ nhân tạo để đáp ứng nhu cầu thực tế, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực trí tuệ nhân tạo phục vụ triển khai Đề án đô thị thông minh của Thành phố.

d) Thúc đẩy các Sở - ngành tại Thành phố đề xuất các bài toán cụ thể để áp dụng trí tuệ nhân tạo vào chương trình chuyển đổi số thành phố phục vụ công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

e) Khuyến khích các tập đoàn công nghệ trong nước, viện nghiên cứu, trường đại học đề xuất các giải pháp giải quyết các bài toán đặt ra của các Sở - ngành tại Thành phố, thử nghiệm và ứng dụng các sản phẩm trí tuệ nhân tạo.

g) Thực hiện các nội dung được phân công tại Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030”.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội đồng tư vấn Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030” và các cơ quan có liên quan thẩm định đề xuất từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm phù hợp với định hướng Chương trình AI.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện chương trình trí tuệ nhân tạo của Thành phố.

c) Triển khai Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố.

d) Thực hiện các nội dung được phân công tại Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030”.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố cấp kinh phí cho các chương trình, dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

4. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề xuất dự toán kinh phí của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, bố trí kinh phí để thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng chương trình phổ cập trí tuệ nhân tạo và đưa vào giảng dạy ở các cấp học.

b) Thực hiện các nội dung được phân công tại Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030”.

6. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận, huyện

a) Đề xuất, đặt hàng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

b) Đề xuất các bài toán cụ thể để áp dụng trí tuệ nhân tạo vào phục vụ công tác quản lý, điều hành tại đơn vị và phục vụ người dân.

7. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Phối hợp với Thành phố triển khai thực hiện Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030”.

8. Hội đồng tư vấn Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030”

Tổ chức tư vấn, triển khai thực hiện Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020- 2030”.

9. Định kỳ mỗi quý (trước ngày 05 của quý kế tiếp) các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gửi báo cáo về tình hình triển khai Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030” cho cơ quan thường trực (Sở Thông tin và Truyền thông) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố./.

 

Nơi nhận:
- Bộ TTTT;
- Thành viên Hội đồng tư vấn AI;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND TP.Thủ Đức;
- UBND quận, huyện;
- VPUB: CVP, PCVP/KT;
- Phòng KT, TH;
- Lưu: VT (KT-P.Loan).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1757/KH-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

 

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thời gian

Chi phí

1.

Triển khai Đề án Xây dựng hạ tầng số

- Tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch phát triển hạ tầng số

- Tiếp tục triển khai hạ tầng 5G và hạ tầng kết nối IoT.

- Thực hiện xây dựng báo cáo đầu tư về Thiết kế mạng băng rộng phục vụ đô thị thông minh

Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Khoa học và Công nghệ.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

Theo kết quả Đề án “Phát triển hạ tầng viễn thông và Kế hoạch phát triển hạ tầng số tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020- 2030”

Quý II/2022

Theo dự toán năm 2022

2.

Xây dựng hạ tầng tính toán hiệu năng cao

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đề xuất phương án xây dựng hạ tầng tính toán hiệu năng cao.

- Xây dựng các báo cáo đầu tư dự án.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- Sở Khoa học và Công nghệ.

- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

- Kết quả của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đề xuất phương án xây dựng hạ tầng tính toán hiệu năng cao.

- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án “Xây dựng hạ tầng tính toán hiệu năng cao”

Quý III/2022

Theo dự toán năm 2022

3.

Phương án xây dựng hạ tầng dữ liệu

- Tiếp tục triển khai theo Kế hoạch Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đề xuất phương án xây dựng hạ tầng dữ liệu làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng dữ liệu.

- Xây dựng bộ dữ liệu dùng chung thuộc các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, giao thông, hành chính công...

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- Sở Khoa học và Công nghệ.

- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

- Kết quả của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đề xuất phương án xây dựng hạ tầng dữ liệu làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng dữ liệu.

- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án “Xây dựng hạ tầng dữ liệu dùng chung”.

- Triển khai 03 bộ dữ liệu phục vụ nghiên cứu ứng dụng AI.

Quý III/2022

Theo dự toán năm 2022

4.

Tổ chức ngày hội doanh nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông và trí tuệ nhân tạo Thành phố Hồ Chí Minh

- Ban hành quy chế giải thưởng công nghệ thông tin - truyền thông và tiếp tục triển khai giải thưởng công nghệ thông tin - truyền thông trong năm 2022.

- Tổ chức hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo năm 2022, trong đó có các nhóm sản phẩm về ứng dụng AI; thông qua liên kết với các cuộc thi về khởi nghiệp sáng tạo hình thành chuỗi sự kiện trong năm.

Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Khoa học và Công nghệ.

- Hội Tin học.

- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Quy chế giải thưởng công nghệ thông tin - truyền thông.

- Tổ chức Ngày hội doanh nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông.

- Tổ chức Hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo năm 2022 với quy mô mở rộng cho các nước trong khu vực tham dự

Quý III/2022

Theo dự toán năm 2022

5.

Khảo sát nhu cầu ứng dụng và phát triển trí tuệ nhân tạo

Tổ chức Hội thảo về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực hành chính công.

Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Khoa học và Công nghệ.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hội thảo về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực hành chính công.

Quý III/2022

Theo dự toán năm 2022

6.

Xây dựng cơ chế, chính sách về trí tuệ nhân tạo

- Tổ chức khảo sát, nghiên cứu và học tập các mô hình triển khai thành công trên thế giới.

- Xây dựng các chính sách về lĩnh vực an toàn thông tin, chia sẻ dữ liệu, bảo vệ dữ liệu, trách nhiệm xã hội cho các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các hoạt động trong đời sống.

Sở Khoa học và Công nghệ

- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các khung pháp lý, tạo cơ chế và chính sách ưu tiên cho nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI)

Quý IV/2022

Theo dự toán năm 2022

7.

Nghiên cứu phương án, thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển và chuyển giao trí tuệ nhân tạo và Cổng thông tin giải pháp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Xây dựng Cổng thông tin giải pháp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- Sở Khoa học và Công nghệ.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Sở Thông tin và Truyền thông.

Cổng thông tin giải pháp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Quý III/2022

Theo dự toán năm 2022

Thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển và chuyển giao trí tuệ nhân tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm hỗ trợ phát triển và chuyển giao trí tuệ nhân tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Quý III/2022

Theo dự toán năm 2022

8.

Nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về Xây dựng mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo.

- Lập Đề án xây dựng mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- Sở Khoa học và Công nghệ.

- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Kết quả của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đề xuất phương án xây dựng mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo.

- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án “Xây dựng mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo”

Quý III/2022

Theo dự toán năm 2022

9.

Triển khai Đề án Đào tạo nguồn nhân lực về trí tuệ nhân tạo

- Tiếp tục triển khai theo Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế.

- Bồi dưỡng kiến thức về trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số cho các cấp lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố.

- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực về nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, starup; doanh nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông (ICT)...

- Tiếp tục thí điểm giảng dạy một số nội dung AI tại trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong khi học sinh đi học trực tiếp.

- Triển khai dự án Xây dựng hệ thống trường học thông minh: thí điểm bổ sung phòng STEM. Trang thiết bị cần thiết cho chương trình robot, mạch điều khiển, máy tính...

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Sở Khoa học và Công nghệ.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Theo kết quả của Nhiệm vụ 3 “Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế (8 ngành: công nghệ thông tin - truyền thông; cơ khí - tự động hóa; trí tuệ nhân tạo; quản trị doanh nghiệp; tài chính - ngân hàng; y tế; du lịch; quản lý đô thị) giai đoạn 2020 - 2035 và đại học chia sẻ).”

- Các nội dung thuộc nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo.

- Tổ chức mô hình câu lạc bộ AI trong các trường phổ thông trung học.

Quý IV/2022

Theo dự toán năm 2022

 

thuộc tính Kế hoạch 1757/KH-UBND

Kế hoạch 1757/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030” năm 2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1757/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Dương Anh Đức
Ngày ban hành:30/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ , Thông tin-Truyền thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi