Dự thảo Thông tư ban hành Định mức vận hành trạm thu ảnh vệ tinh

Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu ảnh vệ tinh
  • Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
  • Loại dự thảo: Thông tư
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Trạng thái: Đã biết

Phạm vi điều chỉnh

Tải dự thảo
Văn bản cùng lĩnh vực