Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về các mục tiêu quan trọng cần canh gác

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải dự thảo
Văn bản tiếng việt
Lưu
Báo lỗi
  • Báo lỗi
  • Gửi liên kết tới Email
  • Chia sẻ:
  • Chế độ xem: Sáng | Tối
  • Thay đổi cỡ chữ:
    17
Trạng thái: Đã biết

CHÍNH PHỦ

----------

Số:           /2020/NĐ-CP

DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020

 

 

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học -  kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Pháp lệnh Cảnh sát cơ động ngày 23 tháng 12 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học -  kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 1 như sau:

“2. Đối với các mục tiêu, đối tượng bảo vệ quy định tại Luật Cảnh vệ năm 2017, Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 1994 và các mục tiêu khác do Bộ Quốc phòng quản lý không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.”

2. Bổ sung Điều 5a như sau:

Điều 5a. Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Vào mục tiêu trái phép; phá hoại, làm hư hỏng tài sản, hiện vật tại mục tiêu, vọng gác bảo vệ mục tiêu.

2. Viết, vẽ, dán, khoan, đục hoặc các hành vi khác tác động lên tường rào của mục tiêu, vọng gác bảo vệ mục tiêu khi chưa được phép.

3. Thả diều, bóng bay, dù bay, tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ khác vào khu vực bên trong mục tiêu được bảo vệ.

4. Gây rối, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan có mục tiêu bảo vệ.

5. Các hành vi khác xâm hại mục tiêu, vọng gác bảo vệ mục tiêu.”

3. Bổ sung khoản 6, khoản 7 Điều 8 như sau:

“6. Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền có liên quan phối hợp, hỗ trợ bảo vệ và xử lý các hành vi xâm phạm mục tiêu từ trên không, đồng thời quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động bay của tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; phối hợp cung cấp thông tin, tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm về an ninh quốc gia liên quan đến công tác bảo vệ các mục tiêu quan trọng do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ theo đề nghị của Bộ Công an.

7. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng tại địa phương tạo điều kiện thuận tiện cho cơ quan có mục tiêu xây dựng, lắp đặt vọng gác, thiết bị phục vụ công tác vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu của lực lượng Cảnh sát nhân dân, bảo đảm tầm quan sát bao quát xung quanh mục tiêu và phù hợp với cảnh quan môi trường; huy động lực lượng tại địa phương phối hợp bảo vệ, xử lý các tình huống bạo loạn, biểu tình trái pháp luật, khủng bố, bắt cóc con tin và các tình huống phức tạp khác xảy ra tại mục tiêu.”

4. Sửa đổi khoản 4 Điều 9 như sau:

“4. Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để xây dựng, lắp đặt vọng gác, thiết bị phục vụ công tác vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu của lực lượng Cảnh sát nhân dân; trang bị cơ sở vật chất, thiết bị bảo vệ gắn liền mục tiêu; áp dụng công nghệ khoa học - kỹ thuật phục vụ bảo vệ an ninh, an toàn mục tiêu.”

5. Sửa đổi Danh mục các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học -  kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ (Ban hành kèm theo Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ) như sau:

“1. Trụ sở Bộ Ngoại giao.

2. Trụ sở Bộ Công an.

3. Trụ sở Bộ Tài chính.

4. Trụ sở Bộ Nội vụ.

5. Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

6. Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

7. Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao.

8. Trụ sở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

9. Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

10. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ.

11. Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt.

12. Bảo tàng Quốc gia Việt Nam.

13. Trụ sở Đại sứ quán các nước tại Việt Nam.

14. Trụ sở cơ quan lãnh sự các nước tại Việt Nam.

15. Trụ sở cơ quan đại diện các tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc tại Việt Nam.

16. Kho tiền, kim loại quý, đá quý và các tài sản quý hiếm khác được Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý và bảo quản.

17. Trụ sở các nhà máy in, đúc tiền, nơi tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

18. Trung tâm Phát thanh Quốc gia, Trung tâm Âm thanh Đài Tiếng nói Việt Nam tại Hà Nội.

19. Đài phát sóng phát thanh trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam.

20. Cơ quan thường trú trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam tại các khu vực: Đông Bắc, Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng Sông Cửu Long và tại thành phố Hồ Chí Minh.

21. Đài Truyền hình Việt Nam tại Hà Nội.

22. Đài thu phát sóng truyền hình trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam.

23. Cục Bưu điện Trung ương thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

24. Bưu điện CP16 thuộc Cục Bưu điện Trung ương.

25. Trụ sở Tỉnh ủy, Thành ủy thành phố trực thuộc Trung ương.

26. Trụ sở Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

27. Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

28. Kho tiền Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

29. Đài Phát thanh, Đài Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

30. Tòa nhà thuộc Trung tâm hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có mục tiêu quy định tại mục 25, 26, 27, 28 và 29 Danh mục này.

31. Trạm phát sóng phát thanh, trạm phát sóng truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

32. Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ.

33. Khu di tích Kim Liên, Nghệ An.

34. Quảng trường Hồ Chí Minh, Nghệ An

35. Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Bình Thuận.

36. Nhà máy nước Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

37. Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

38. Công trình Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.’’

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi thành Nghị định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng      năm 2020./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                                               

- Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, NC.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

thuộc tính Nghị định

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan
Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ , Văn hóa-Thể thao-Du lịchLoại dự thảo:Nghị định
Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công anTrạng thái:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Nội dung tóm lược.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do Cảnh sát nhân dân canh gác bảo vệ... bổ sung quy định về những hành vi bị cấm, trong đó có: Viết, vẽ, dán, khoan, đục hoặc các hành vi khác tác động lên tường rào của mục tiêu, vọng gác bảo vệ mục tiêu khi chưa được phép...

dự thảo tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi