Công văn 8409/BNN-KHCN 2019 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị tiếp cận Cách mạng 4.0

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-----------------

Số: 8409/BNN-KHCN

V/v: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 6524/CT-BNN-KHCN về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN4.0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tưởng Chính phủ, ngày 07/8/2017 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thị số 6524/CT-BNN-KHCN và Quyết định số 3628/QĐ-BNN-KHCN ngày 7/9/2017 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Để có thông tin xây dựng báo cáo gửi Bộ khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề nghị cơ quan, đơn vị báo cáo tập trung vào các nội dung sau:

- Kết quả ứng dụng 4.0 vào lĩnh vực được giao phụ trách:

- Đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ dược giao tại Quyết định số 3628/QĐ-BNN-KHCN ngày 7/9/2017;

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Báo cáo của cơ quan, đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ khoa học, Công nghệ và Môi trường, gửi trước bản điện tử qua mail: duankt.khcn@mard.gov.vn) trước ngày 20/11/2019 để tổng hợp, trình lãnh đạo Bộ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTTT. Hà Công Tuấn (để b/c);

- Lưu: VT, KHCN (KTD.30b).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tin

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 8409/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 6524/CT-BNN-KHCN về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 8409/BNN-KHCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Quang Tin
Ngày ban hành: 08/11/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!