Công văn 7004/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Công nghệ thông tin

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 7004/BNN-VP

Công văn 7004/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:7004/BNN-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành:29/08/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
__________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

Số: 7004/BNN-VP
V/v thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Công nghệ thông tin

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngày 22/5/2012, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, công văn số 1950/TTg-KGVX ngày 15/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 17/6/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới.

Để thực hiện nghiêm chỉnh nội dung Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

I. NỘI DUNG

1. Phổ biến, quán triệt nội dung các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

a) Tiếp tục phổ biến nội dung Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 và công văn số 1950/TTg-KGVX ngày 15/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường đôn đốc thực hiện nội dung văn bản số 2978/TB-BNN-VP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về việc triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới; Tăng cường đôn đốc thực hiện Văn bản số 173/BNN-VP ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường biện pháp an toàn thông tin trên mạng, trên thiết bị di động.

2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện các quy định có liên quan đến sử dụng văn bản điện tử trong công việc

a) Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử, tin nhắn trong Văn phòng điện tử để trao đổi văn bản, thông tin.

Trung tâm Tin học và Thống kê cùng các đơn vị rà soát, bổ sung, cập nhật chính xác, kịp thời địa chỉ hộp thư điện tử, số điện thoại cơ quan của cá nhân, đơn vị thuộc Bộ vào mục Danh bạ điện tử trên Cổng thông tin điện t của Bộ (www.mard.gov.vn) để thuận lợi cho việc trao đổi thông tin, văn bản điện tử. Mỗi đơn vị thuộc Bộ phải đăng ký và được cấp 01 hộp thư điện tử thuộc hệ thống .gov.vn. để tiếp nhận thông tin, văn bản, tài liệu gửi đến đơn vị.

Các đơn vị, cá nhân tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử của Bộ (có tên miền @mard.gov.vn) và hệ thng tin nhắn trên Văn phòng điện tử để trao đổi các loại văn bản như: Giấy mời họp nội bộ; tài liệu phục vụ họp; văn bản để biết, để báo cáo; thông báo chung của cơ quan, đơn vị; các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc (trừ các văn bản, tài liệu mật và các tài liệu khác theo quy định).

b) Văn phòng Bộ chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện việc gửi hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải gửi cả văn bản điện tử về địa chỉ hộp thư [email protected] để gửi Văn phòng Chính phủ theo quy định và bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về việc gửi bản điện tử khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

c) Các đơn vị thuộc Bộ và Văn phòng tiếp tục thực hiện việc đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật và các loại thông tin khác nêu tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Triển khai việc số hóa các văn bản, tài liệu lưu trữ để phục vụ việc tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin của cán bộ, công chức, viên chức qua mạng.

d) Triển khai ứng dụng chữ ký số trong các hệ thống thông tin theo nhu cầu thực tế nhằm thay thế dần việc bắt buộc gửi văn bản giấy có chữ ký và dấu qua đường bưu điện bằng việc gửi văn bản điện tử có chữ ký số qua mạng. Trước mắt áp dụng đối với các văn bản nội bộ như thông báo, giấy mời họp, công văn triển khai nhiệm vụ nội bộ...

đ) Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc khối quản lý nhà nước tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2829/QĐ-BNN-VP ngày 29/11/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Văn phòng điện tử dùng chung khối cơ quan Bộ, thực hiện quản lý văn bản đến, đi trên hệ thống Văn phòng điện tử dùng chung khối cơ quan Bộ, tổ chức scan (quét) văn bản đến, văn bản phát hành nội bộ và lưu hành trên hệ thống Văn phòng điện tử, tiến tới xử lý văn bản và công việc trên môi trường mạng. Áp dụng chữ ký số cho các văn bản nội bộ kể từ tháng 8/2014. Tổ chức khai thác tốt các chức năng đã xây dựng của hệ thống Văn phòng điện tử dùng chung khối cơ quan Bộ.

3. Đánh giá, hoàn thiện thể chế, kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì, Trung tâm Tin học và Thống kê, Văn phòng Bộ phối hợp nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy chế quản lý, khai thác mạng máy tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm đảm bảo an toàn, an ninh và xác thực thông tin khi luân chuyển và xử lý trên môi trường mạng; văn bản quy định về sử dụng văn bản điện tử của Bộ. Tổ chức đánh giá việc thực hiện xây dựng, triển khai chiến lược, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Bộ.

4. Củng cố hạ tầng mạng, đường truyền tín hiệu

a) Trung tâm Tin học và Thống kê chủ động củng cố hệ thống máy chủ mail, máy chủ dữ liệu của Cổng thông tin điện tử của Bộ, đảm bảo thông suốt trong quá trình trao đổi văn bản trên mạng. Nâng cấp thiết bị cung cấp tín hiệu wifi trong khu vực cơ quan Bộ, đảm bảo thiết bị kết nối wifi được thuận lợi, nhất là khu vực phòng họp của Bộ.

b) Văn phòng Bộ chủ trì xây dựng hệ thống bảo mật, sao lưu các thông tin, văn bản điện tử trên hệ thống Văn phòng điện tử dùng chung nhằm nâng cao và tăng cường việc sử dụng văn bản điện tử trong công tác chỉ đạo điều hành.

c) Các đơn vị chủ động đầu tư củng cố, nâng cấp hệ thống đường truyền tín hiệu, nâng cấp hệ thống máy chủ, thiết bị kết nối wifi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

5. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc

a) Văn phòng Bộ phối hợp Trung tâm Tin học và Thống kê tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin để các cán bộ, công chức, viên chức khối quản lý nhà nước có thể ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, trước hết tập trung vào các nội dung nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử.

b) Các đơn vị chủ động nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của công việc. Chủ động cử cán bộ chuyên trách tham dự các khóa đào tạo về công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn, chủ động tổ chức các lớp phổ cập về công nghệ thông tin đáp ứng nhiệm vụ công tác.

6. Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong tình hình mới

a) Trung tâm Tin học và thống kê chủ trì, các đơn vị phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về an toàn thông tin mạng, đặc biệt đối với những cán bộ liên quan đến thông tin cơ mật, thông tin nhạy cảm nhằm nâng cao nhận thức và năng lực bảo đảm an toàn thông tin mạng của đơn vị. Kịp thời ứng phó với những nguy cơ đến từ thông tin mạng.

b) Trung tâm Tin học và thống kê chủ trì đề xuất và triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng; Các đơn vị chủ động khắc phục những sơ hở, lỗ hổng trong quản lý, sử dụng các dịch vụ viễn thông và hạ tầng mạng tại đơn vị. Đối với các đơn vị liên quan đến thông tin trọng yếu, nhạy cảm, ưu tiên đầu tư trang bị hệ thống an toàn thông tin mạng hiện đại, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vụ tấn công mng nếu xảy ra.

c) Các đơn vị tiếp tục thực hiện nội dung văn bản số 173/BNN-VP ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường biện pháp an toàn thông tin trên mạng, trên thiết bị di động. Thực hiện việc quản lý các thiết bị lưu trữ, trao đổi xử lý thông tin; quản lý các máy tính có lưu trữ thông tin bí mật có kết nối Internet; các quy chế quy định về trao đổi thông tin, bao gồm cả thư điện tử trên mạng; quản lý các thiết bị lưu trữ thông tin khi đi công tác nước ngoài theo quy định chung của Chính phủ và của Bộ Thông tin truyền thông về bảo mật thông tin.

d) Các đơn vị chủ động đầu tư phát triển đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu về an toàn thông tin mạng, có khả năng xử lý khẩn cấp tại chỗ khi có sự cố mất an toàn thông tin mạng, phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý khi có sự cố an toàn thông tin mạng trên diện rộng.

đ) Trung tâm Tin học và Thống kê chủ động đầu tư hạ tầng an toàn thông tin mạng tại Bộ đủ mạnh để có khả năng ngăn chặn, chọn lọc thông tin không an toàn trên mạng đối với hệ thống công nghệ thông tin phục vụ ng tác chỉ đạo điều hành. Là đầu mối của Bộ kết nối và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng về bảo mật, an toàn thông tin của Chính phủ để xử lý khi xảy ra sự cố mất an toàn thông tin. Hướng dẫn các đơn vị triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin tại đơn vị.

Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa và xử lý khi mất an toàn thông tin trên mạng tại đơn vị. Coi trọng việc đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật; xây dựng hệ thống kết nối VPN để đảm bảo an toàn khi kết nối đến các hệ thống cơ sở dữ liệu của đơn vị; từng bước hiện đại hóa các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin mạng.

e) Trung tâm Tin học và Thống kê chủ động kiểm tra, phát hiện các lỗ hổng mất an toàn thông tin trên các Cổng thông tin điện tử/Website của các đơn vị. Đ xuất, hướng dẫn các đơn vị triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin trên các Cổng thông tin/Website. Thông báo kịp thời và phối hợp xử lý khi có sự cố mất an toàn thông tin xảy ra.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê, Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công nghệ thông tin. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các Chỉ thị theo yêu cầu.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phạm vi mình quản lý thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung liên quan đến đơn vị mình.

3. Văn phòng Bộ tổ chức các hình thức thông tin, tuyên truyền nội dung Chỉ số 15/CT-TTg ngày 22/05/2012, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

4. Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, các đơn vị chủ động bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nội dung trên./.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi