Công văn 6045/BTNMT-KHCN 2019 triển khai hoạt động tổ chức khoa học công nghệ năm 2019

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

---------

Số: 6045/BTNMT-KHCN

V/v: Triển khai mội số nội dung liên quan đến hoạt động của tổ chức KHCN năm 2019 theo quy định của pháp luật

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

 

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

 

Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Để đảm bảo việc chấp hành Quy định của pháp luật về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN; Quy định của pháp luật về KH&CN trong quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; Quy định về công khai thông tin các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; Quy định về thành lập, đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ.

Bộ đề nghị các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Về thành lập, đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, chấp hành quy định về công khai thông tin về các nhiệm vụ KH&CN.

1.1 Xây dựng báo cáo tổng hợp về thành lập, đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức KH&CN trực thuộc (thống kê chi tiết số lượng và dẫn chiếu các quyết định thành lập hoặc giải thể, văn bản về đăng ký tổ chức KH&CN, đơn vị trực tiếp lưu trữ hồ sơ quản lý hoạt động của các tổ chức KH&CN).

1.2 Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin về các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước tại các tổ chức KH&CN trực thuộc, các nội dung về tài chính theo quy định tại Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Về chấp hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN

2.1 Đôn đốc các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc gửi báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ năm 2019 về Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định tại khoản 2, điều 8 của Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ (chậm nhất là ngày 01 tháng 02 năm 2020).

2.1 Chỉ đạo các tổ chức KH&CN tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình gửi báo cáo định kỳ thống kê cơ sở về KH&CN sau thời điểm Thông tư nêu trên có hiệu lực (từ năm 2015 đến 2018), yêu cầu khẩn trương nộp bổ sung các báo cáo còn thiếu về Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo đúng quy định.

3. Về đánh giá các tổ chức KH&CN: Chỉ đạo các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc xây dựng báo cáo đánh giá các tổ chức khoa học và công nghệ theo đúng quy định tại Thông số 38/2014/TT-BKHCN ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ gửi về Bộ.

Bộ đề nghị các đơn vi nghiêm túc triển khai, khẩn trương tổ chức thực hiện và có báo cáo tổng hợp của đơn vị trực thuộc Bộ đối với đầy đủ các nội dung nêu trên gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 15 tháng 12 năm 2019 để tổng hợp báo cáo chung, xem xét cho phép tiếp tục hoặc dừng lại việc giao nhiệm vụ thuộc kế hoạch KH&CN năm 2020./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để báo cáo); 

- Lưu: VT, KHCN, LTT.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG

VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

 

 

Trần Bình Trọng

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 6045/BTNMT-KHCN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai một số nội dung liên quan đến hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ năm 2019 theo quy định của pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 6045/BTNMT-KHCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Bình Trọng
Ngày ban hành: 15/11/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!