Công văn 1890/TCT-VP của Tổng cục Thuế về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1890/TCT-VP

Công văn 1890/TCT-VP của Tổng cục Thuế về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1890/TCT-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Văn Phu
Ngày ban hành:23/05/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ

tải Công văn 1890/TCT-VP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
Số: 1890/TCT-VP
V/v: Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014
 
 

Kính gửi:
- Các Cục Thuế tỉnh, TP trực thuộc TW
- Các Vụ /đơn vị thuộc, trực thuộc TCT
 
Ngày 05/3/2014, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/5/2014 và thay thế Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg.
Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg nêu trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn một số nội dung thực hiện tại cơ quan thuế các cấp như sau:
1. Các bước xây dựng và áp dụng HTQLCL:
1.1. Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng của ngành, cơ quan Thuế các cấp tiến hành xây dựng Hệ thống văn bản, tài liệu và các quy trình xử lý công việc hợp lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thủ trưởng cơ quan Thuế các cấp xác nhận, phê duyệt Hệ thống trước khi áp dụng.
1.2. Áp dụng trên thực tế Hệ thống văn bản, tài liệu, quy trình trong các khâu quản lý thuế tại các bộ phận thuộc đối tượng áp dụng HTQLCL. Kiểm tra, đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo đảm bảo HTQLCL phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, phù hợp với quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của ngành và thực tế tại cơ quan. Thủ trưởng cơ quan Thuế các cấp xác nhận, phê duyệt bằng văn bản (Quyết định) hiệu lực của HTQLCL.
1.3. Công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trên website Cục Thuế và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Thuế các cấp. Đồng thời gửi 1 bản về Tổng cục Thuế (Văn phòng) để theo dõi, tổng hợp.
(Mẫu Quyết định và Bản công bố theo Phụ lục 1 đính kèm công văn này)
1.4. Duy trì, cải tiến HTQLCL khi có sự thay đổi về chính sách thuế và quy trình quản lý thuế (chậm nhất 03 tháng sau khi văn bản về chính sách và quy trình quản lý thuế mới có hiệu lực thi hành). Thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo tối thiểu 1 năm /1 lần để đảm bảo HTQLCL phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, phù hợp với quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của ngành và thực tế tại cơ quan. Thực hiện công bố lại (điểm 1.3) khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL.
2. Cơ quan Thuế các cấp có thể thuê tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia tư vấn độc lập để hướng dẫn, tư vấn trong việc xây dựng, áp dụng HTQLCL; không thuê các tổ chức chứng nhận độc lập đánh giá (chứng nhận, giám sát, điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng, chứng nhận lại) trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL.
Bãi bỏ nội dung hướng dẫn nêu tại điểm 2.9 công văn số 2838/TCT-VP ngày 15/8/2011 của Tổng cục Thuế.
3. Các Cục Thuế, Chi cục Thuế đã được cấp Giấy Chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và phạm vi xây dựng, áp dụng HTQLCL đã bao gồm tất cả các thủ tục hành chính thuế được công bố theo quy định của pháp luật thì thực hiện việc công bố theo điểm 1 (1.3) và có trách nhiệm áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo điểm 1 (1.4).
4. Các Cục Thuế, Chi cục Thuế đã được cấp Giấy Chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và phạm vi xây dựng, áp dụng HTQLCL chưa bao gồm tất cả các thủ tục hành chính thuế được công bố theo quy định của pháp luật thì thực hiện việc công bố theo điểm 1 (1.3) và mở rộng phạm vi áp dụng HTQLCL đảm bảo tất cả các thủ tục hành chính thuế được đưa vào áp dụng trong HTQLCL. Thực hiện việc công bố lại sau khi hoàn thành mở rộng và có trách nhiệm áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo điểm 1 (1.4).
5. Đề nghị các Cục Thuế tỉnh Ninh Bình, Tuyên Quang, Lai Châu, Đăk Nông, Bình Định, Trường Nghiệp vụ thuế, Tạp chí Thuế khẩn trương xây dựng, áp dụng và công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính.
6. Kinh phí xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm, nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn thu nhập hợp pháp khác (nếu có) của các Bộ, ngành, địa phương theo quy định của Bộ Tài chính.
Các quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước không trái với Quyết định 19/2014/QĐ-TTg được tiếp tục thực hiện cho đến khi có các quy định mới của Bộ Tài chính về các vấn đề nêu trên được ban hành và có hiệu lực thi hành.
7. Việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL là một nội dung bắt buộc của công tác cải cách hành chính thuế và là tiêu chí để xem xét, quyết định việc thi đua, khen thưởng hàng năm. Thủ trưởng cơ quan Thuế các cấp có trách nhiệm:
- Chỉ đạo và tổ chức triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL trong hoạt động quản lý thuế và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; đảm bảo toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính thuế đối với người nộp thuế, các quy trình xử lý công việc và các hoạt động quản lý nội bộ, hoạt động khác tại đơn vị được áp dụng HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức thuế về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL.
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL.
8. Định kỳ ngày 15/6, ngày 15/12 hàng năm và đột xuất theo yêu cầu, các Cục Thuế báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng HTQLCL trên địa bàn gửi Tổng cục Thuế (Văn phòng) để tổng hợp báo cáo Bộ. Tổng cục Thuế sẽ tổ chức kiểm tra tại các Cục Thuế và Chi cục Thuế nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của công tác này.
(Mẫu Báo cáo theo Phụ lục 2 đính kèm công văn này)
Tổng cục Thuế hướng dẫn để các Cục Thuế, các Vụ /đơn vị biết và thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Tổng cục (qua Văn phòng) để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để b/c);
- Đại diện VP.TCT tại TPHCM;
- Lưu: VT, VP (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ISO
Trần Văn Phu
 
PHỤ LỤC 1
 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ…..
--------
Số:        /QĐ-CT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
…địa danh…, ngày     tháng     năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
--------------------------
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ
 
 
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;
Căn cứ kết quả đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo Cục (Ban chỉ đạo triển khai dự án ISO của Cục Thuế)
Xét đề nghị của Trưởng phòng (đơn vị trình),
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Thuế tỉnh, TP …….. phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 3. Lãnh đạo Cục, Trưởng các Phòng và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng cục Thuế (để b/c);
- Các Chi cục Thuế trực thuộc:
- Lưu: VT, đơn vị trình.
CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 
PHỤ LỤC
CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC THUẾ TỈNH, TP ………..
PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-CT ngày …../…/2014 của Cục trưởng Cục Thuế)
 
 
Liệt kê danh mục các lĩnh vực hoạt động được xác nhận, phê duyệt là phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
1. ……………
2. ……………
3. ……………
4. ……………
5. ……………
6. ……………
7. ……………
8. ……………
9. ……………
………
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
 
BẢN CÔNG BỐ
 
CỤC THUẾ TỈNH, TP ……………
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Cục Thuế tỉnh, TP ……….. phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-CT ngày …./…. /2014 của Cục trưởng Cục Thuế
 
Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành
 

 
…. địa danh…., ngày …/…/2014
CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 
 
PHỤ LỤC 2
 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ …..
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số:        /BC-CT
…địa danh…, ngày     tháng     năm 2014
 
 
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HTQLCL
THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
 
 
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, Cục Thuế tỉnh, TP ………. báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 như sau:
1. Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008:
a) Tình hình phê duyệt kế hoạch, dự trù kinh phí triển khai thực hiện:
- Cục Thuế: .................................................................................................................
- Các Chi cục Thuế: ....................................................................................................
- Cộng: ........................................................................................................................
b) Kết quả cụ thể:

STT
Tên cơ quan
Tên tổ chức /chuyên gia tư vấn (nếu có)
Số lượng TTHC /quy trình quản lý, thuế đã xây dựng, áp dụng ISO
Kết quả đánh giá nội bộ
Tình hình công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Kết quả kiểm tra của UBND tỉnh hoặc cơ quan cấp trên
Ghi chú
Đáp ứng yêu cầu
Chưa đáp ứng yêu cầu
Đã công bố
Chưa công bố
Đáp ứng yêu cầu
Chưa đáp ứng yêu cầu
 
1
Cục Thuế...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Chi cục Thuế
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Đánh giá, nhận xét:
a) Tự đánh giá về hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế:
...................................................................................................................................
b) Tình hình xử lý vi phạm đối với hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế:
...................................................................................................................................
c) Nhận xét về hoạt động tư vấn của tổ chức /chuyên gia tư vấn tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế:
...................................................................................................................................
d) Những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề tồn tại trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế (phân tích nguyên nhân):
- Về phía Cục Thuế, Chi cục Thuế:
...................................................................................................................................
- Về phía đơn vị chủ trì giúp việc triển khai Quyết định 19/2014/QĐ-TTg:
...................................................................................................................................
- Về tình hình kiểm tra của UBND tỉnh /cơ quan cấp trên:
...................................................................................................................................
- Về việc lựa chọn tổ chức /chuyên gia tư vấn:
...................................................................................................................................
- Về các nội dung khác có liên quan:
...................................................................................................................................
3. Đề xuất, kiến nghị:
...................................................................................................................................
Cục Thuế báo cáo Tổng cục Thuế được biết./.
 

 Nơi nhận:
- Tổng cục Thuế (để b/c);
- Các đơn vị khác có liên quan…;
- Lưu: VT, đơn vị trình.
CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi