Công văn 1607/TTg-NN 2018 Kết quả dự án Movimar giai đoạn 2016-2017

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1607/TTg-NN
V/v: Đánh giá hiệu quả dự án Movimar giai đoạn 2016 - 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 4787/BNN-TCTS ngày 22 tháng 6 năm 2018 về đánh giá hiệu quả dự án “Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh” (Movimar) giai đoạn 2016 - 2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Về tiếp tục sử dụng ngân sách nhà nước duy trì tổng thể Hệ thống Movimar đến khi Hệ thống thông tin quản lý nghề cá giai đoạn II được triển khai

- Đối với năm 2019, đồng ý ngân sách trung ương tiếp tục hỗ trợ kinh phí duy trì Hệ thống Movimar. Trong quá trình triển khai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lưu ý các ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 12106/BTC-HCSN ngày 03 tháng 10 năm 2018 để đảm bảo hiệu quả.

- Đối với giai đoạn các năm tiếp theo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng Dự án Hệ thống thông tin quản lý nghề cá giai đoạn II, lưu ý nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 12106/BTC-HCSN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5152/BKHĐT- KTNN ngày 30 tháng 7 năm 2018; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong Quý II năm 2019.

2. Về cho phép sử dụng nguồn ngân sách dự phòng 10% từ nguồn vốn trung hạn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai Dự án Hệ thống thông tin quản lý nghề cá giai đoạn II

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 12106/BTC-HCSN ngày 03 tháng 10 năm 2018 và thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 1607/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá hiệu quả dự án "Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh" (Movimar) giai đoạn 2016-2017
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1607/TTg-NN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 12/11/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!