Công văn 11995/VPCP-KGVX 2018 Hỗ trợ triển khai nhiệm vụ Quốc chí

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 11995/VPCP-KGVX
V/v
: Hỗ trợ triển khai nhiệm vụ Quốc chí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Đại học Quốc gia Hà Nội tại văn bản số 3489/ĐHQGHN-KHCN ngày 19 tháng 10 năm 2018 về việc báo cáo và xin chỉ đạo để các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia “Xây dựng bộ Địa chỉ Quốc gia Việt Nam” (nhiệm vụ Quốc chí), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Đại học Quốc gia Hà Nội chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Bộ Địa chí quốc gia Việt Nam” theo Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định hiện hành về quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện việc xây dựng, triển khai nhiệm vụ Quốc chí, trong việc hỗ trợ về nguồn lực; cung cấp tư liệu, dữ liệu có liên quan trong phạm vi thẩm quyền để xây dựng cơ sở dữ liệu cho nhiệm vụ Quốc chí; tạo điều kiện để các nhà khoa học thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, QHĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT; KGVX(3). Tr

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 11995/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ triển khai nhiệm vụ Quốc chí
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 11995/VPCP-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 11/12/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!