Công văn 02/2003/CT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương năm 2003

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 02/2003/CT-BKHCN

Công văn 02/2003/CT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương năm 2003
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:02/2003/CT-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành:12/02/2003Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

tải Công văn 02/2003/CT-BKHCN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
SỐ 02/2003/CT-BKHCN NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2003
VỀ CÔNG TÁC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI
ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2003

 

Để đẩy mạnh hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương trong năm 2003, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh thành phố theo chức năng của mình, chỉ đạo và lập kế hoạch tập trung thực hiện các nội dung công tác sau đây:

1. Định hướng công tác năm 2003

1.1 Tiếp tục triển khai các Nghị định hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Đo lường, Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; và các Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ về công tác quản lý chất lượng, quản lý đo lường.

1.2. Đưa hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng vào các doanh nghiệp, thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá Việt Nam theo hướng hội nhập tích cực với kinh tế khu vực và thế giới.

1.3. Tăng cường năng lực, tiềm lực của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2. Về công tác phổ biến các văn bản pháp quy, quy định kỹ thuật và tiêu chuẩn

2.1. Phổ biến các Pháp lệnh về Chất lượng hàng hoá, Đo lường và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các Nghị định của Chính phủ và các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện các Pháp lệnh.

2.2. Tổ chức phổ biến áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tập trung vào các TCVN đã được hài hoà với Tiêu chuẩn Quốc tế, các TCVN thuộc các đối tượng chứng nhận hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn và chứng nhận về an toàn; các TCVN bắt buộc áp dụng theo yêu cầu quản lý nhà nước về vệ sinh, an toàn, bảo vệ môi trường. Thông báo các Tiêu chuẩn Quốc tế liên quan mới được ban hành.

2.3. Tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp về công tác xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, bảo đảm đo lường, trách nhiệm của nhà sản xuất đối với người tiêu dùng và xã hội .

3. Về công tác tiêu chuẩn và quản lý chất lượng

3.1. Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn hoá cơ sở theo phương thức thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá và công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn.

3.2. Thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng và công bố hàng hoá phù hợp TCVN theo Quyết định số 2425/2000/QĐ-BKHCNMT và Quyết định số 2424/2000/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Trong khi chờ ban hành Danh mục hàng hoá bắt buộc công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, các Chi cục tích cực vận động các cơ sở sản xuất tự nguyện công bố phù hợp tiêu chuẩn đối với hàng hoá của mình.

3.3. Thống kê, tập hợp hệ thống phòng thử nghiệm ở địa phương, tổ chức khai thác để chuẩn bị cho việc chứng nhận chất lượng sản phẩm trong thời gian tới.

3.4. Tích cực hướng dẫn các Doanh nghiệp áp dụng các tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Việt Nam thúc đẩy phong trào các Doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Việt Nam. Để đẩy mạnh hơn nữa phong trào này, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ sớm bổ sung, sủa đổi các quy định về xét tuyển Giải thưởng Chất lượng và kịp thời phổ biến đến các địa phương.

3.5. Tiếp tục khuyến khích, phát triển công tác đưa hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (ISO 9000, ISO 14000, TQM, HACCP...) vào áp dụng trong các Doanh nghiệp. Xây dựng chương trình hỗ trợ có hiệu quả Doanh nghiệp trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. Tạo mọi điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp tạo ra sản phẩm hàng hoá có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

3.6. Tổ chức có hiệu quả hoạt động kiểm tra hàng hoá nhập khẩu trên cơ sở áp dụng các phương thức kiểm tra phù hợp.

4. Về công tác đo lường

4.1. Tiếp tục thực hiện chương trình trang bị xe kiểm định lưu động và lắp đặt cân đối chứng tại các Trung tâm thương mại.

4.2. Đẩy mạnh hoạt động kiểm định phương tiện đo thuộc diện kiểm định; củng cố và tăng cường khả năng kiểm định, hiệu chuẩn đối với thiết bị đo kiểm nói chung và các đối tượng phục vụ cho công tác quản lý chất lượng hàng hoá và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

4.3. Mở rộng mạng lưới kiểm định của Chi cục, quản lý tốt hoạt động của các đơn vị được uỷ quyền kiểm định trên địa bàn.

4.4. Tăng cường giám sát đo lường đối với hàng đóng gói sẵn, kể cả trang bị các phương tiện đo lường cần thiết để thực hiện việc kiểm tra hàng đóng gói sẵn.

5. Về công tác hỗ trợ doanh nghiệp

Tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuỳ theo điều kiện của từng địa phương, nghiên cứu và triển khai các phương án thành lập các Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

6. Về công tác Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

6.1. Tập huấn phương pháp kiểm tra hàng đóng gói sẵn và sai số đo lường trong thương mại bán lẻ cho các cán bộ của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, cán bộ thanh tra chuyên ngành về đo lường, cán bộ quản lý thị trường, quản lý chợ.., thống nhất thực hiện việc kiểm tra hàng đóng gói sẵn ngay tại doanh nghiệp sản xuất đóng gói cũng như việc kiểm tra tại thị trường.

Tăng cường kiểm tra hàng đóng gói sẵn, cân đong trong thương mại bán lẻ, phát động phong trào đảm bảo hàng đóng gói sẵn và cân đong trong thương mại bán lẻ đúng đinh lượng.

6.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt chú ý các lĩnh vực nước sạch, an toàn thực phẩm.

7. Về công tác tăng cường tiềm lực về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Dành một phần kinh phí thích đáng để tăng cường có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật và nâng cao trình độ cho cán bộ của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, bao gồm:

7.1. Tăng cường thiết bị, nâng cấp các phòng kiểm định, thử nghiệm, hệ thống kiểm định lưu động, cân đối chứng, phương tiện kiểm tra hàng đóng gói sẵn .... phục vụ cho các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về chất lượng và đo lường.

7.2. Xây dựng, sửa chữa, cải tạo mở rộng diện tích làm việc nhằm đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo và thử nghiệm chất lượng hàng hoá, phân tích môi trường.

7.3. Đào tạo nâng cao trình độ cán bộ công chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đáp ứng các yêu cầu công tác, có kế hoạch trẻ hoá đội ngũ cán bộ.

7.4. Triển khai hoạt động thông tin điện tử (Internet, e-mail) để tăng cường thông tin, cập nhật tài liệu kỹ thuật nghiệp vụ.

7.5. Tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế (ASEAN, APEC, ASEM, WTO,...) để tiếp cận, nắm bắt xu thế hội nhập, cải tiến công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương.

8. Về cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

8.1. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, trực tiếp tổ chức và thực hiện quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo phân cấp của Chính phủ, đúng quy định của pháp luật.

8.2. Trong khi chờ hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ về tổ chức bộ máy quản lý khoa học công nghệ ở địa phương, để đảm bảo sắp xếp hệ thống tổ chức các Cơ quan Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng một cách đồng bộ sau khi ổn định cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, tránh gây xáo trộn không cần thiết ở địa phương, tạm thời giữ nguyên cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng như hiện nay cho đến khi Bộ Khoa học và Công nghệ có quy định mới.

8.3. Để tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý, tùy theo điều kiện cụ thể của mình, Sở khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố cần tổ chức nghiên cứu và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000.

9. Về kế hoạch công tác năm 2003

Trên cơ sở các trọng tâm công tác nêu trên, các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường chỉ đạo Chi cục xây dựng kế hoạch năm 2003 và các năm sau theo các nội dung, biểu mẫu đã được Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn và gửi Uỷ ban Nhân dân, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường các tỉnh, thành phố.

Bộ Khoa học và Công nghệ giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện các công việc trên đây, kịp thời tổng hợp tình hình, đề xuất các kiến nghị cần thiết báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi