Chỉ thị 16/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------
Số: 16/2015/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 12 năm 2015
 
 
AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI.
 
 
Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, trong những năm qua, tại Quảng Ngãi, việc ứng dụng bức xạ và đồng vị hạt nhân diễn ra ngày càng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống và sản xuất như y tế, công nghiệp, nông nghiệp,... Những ứng dụng này đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.
Từ khi Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008 có hiệu lực cùng các văn bản qui phạm pháp luật liên quan khác được triển khai đến nay, công tác thực thi pháp luật và quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân ở những nội dung, lĩnh vực được phân cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phần lớn các đơn vị, cơ sở, cá nhân hoạt động ứng dụng bức xạ và hạt nhân cơ bản chấp hành tốt các quy định pháp luật. Các cơ quan chức năng quản lý nhà nước cũng đã triển khai các nhiệm vụ quản lý như cấp phép, kiểm tra, thanh tra; qua đó, đã phát hiện, xử lý chấn chỉnh những sai sót, vi phạm. Tuy nhiên, các kết quả kiểm tra trên địa bàn tỉnh cho thấy vẫn còn một số cơ sở có hoạt động bức xạ chưa chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn bức xạ, đặc biệt một số cơ sở sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời việc khai báo, báo cáo theo quy định.
Để chấn chỉnh tình trạng này, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh và thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đảm bảo an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
a) Sở Khoa học và Công nghệ:
a.1) Tổ chức đào tạo, tập huấn về các quy trình và nghiệp vụ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân; hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động ứng dụng bức xạ, sử dụng nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh; cung cấp các thông tin liên quan đến hiểu biết về năng lượng nguyên tử, hạt nhân, điện hạt nhân, về ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.
a.2) Thực hiện các nội dung tác nghiệp được phân cấp trong việc cấp phép hoạt động cho các cơ sở X quang; phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở cho các đơn vị, tập thể, cá nhân bảo đảm đúng các quy định hiện hành.
a.3) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; Thông tư liên tịch số 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 29/7/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong việc kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại các cửa khẩu.
a.4) Tham mưu UBND tỉnh về kế hoạch và trực tiếp triển khai các nội dung dự án thuộc Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020 được ban hành theo Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
a.5) Có kế hoạch tăng cường nhân lực và cơ sở vật chất để thực hiện chức năng của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân.
a.6) Phối hợp với Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ) trong việc xây dựng, phê duyệt và triển khai Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh.
a.7) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.
a.8) Thực hiện thường xuyên chế độ báo cáo cho UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ về công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân hàng năm đúng thời gian quy định.
a.9) Thực hiện các nhiệm vụ thường trực trong kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân và làm đầu mối triển khai các hoạt động theo Thông tư liên tịch số 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 29/7/2015.
a.10) Chủ trì, phối hợp với Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng tin, bài phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân.
a.11) Tăng cường phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, Mặt trận tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan thông tin truyền thông để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và các quy định của pháp luật cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động ứng dụng bức xạ, sử dụng nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh.
b) Sở Y tế:
b.1) Tăng cường chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở hoạt động bức xạ, cơ sở sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ phục vụ ngành y tế thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân.
b.2) Tư vấn, tham mưu và thực hiện các biện pháp và kỹ thuật cấp cứu, điều trị nạn nhân; phòng tránh, khám phát hiện; vấn đề sử dụng lương thực, thực phẩm, nước trong sự cố bức xạ và hạt nhân theo quy định an toàn vệ sinh thực phẩm.
c) Công an tỉnh:
c.1) Tham mưu, đề xuất về nguy cơ mất an ninh nguồn phóng xạ; thực hiện công tác đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ, điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh.
c.2) Tham mưu, đề xuất các biện pháp và giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trong ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.
d) Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh:
Tham mưu, đề xuất các biện pháp và giải pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.
e) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:
e.1) Tham mưu, đề xuất các biện pháp và giải pháp liên quan đến sơ tán người và tài sản trong ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.
e.2) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường về phương án tẩy xạ, khắc phục môi trường trong ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.
f) Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:
Tham mưu, đề xuất về các biện pháp và giải pháp liên quan đến việc ứng phó với các hoạt động phá hoại biên giới quốc gia, an ninh biên giới thông qua việc vận chuyển, nhập khẩu trái phép nguồn phóng xạ.
g) Sở Tài nguyên và Môi trường:
g.1) Tham mưu, đề xuất về các biện pháp và giải pháp liên quan đến vấn đề phục hồi môi trường trong ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.
g.2) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá tác động của bức xạ tới môi trường.
g.3) Tư vấn trong việc đánh giá và biện pháp khắc phục các vấn đề về môi trường phi phóng xạ trong ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.
g.4) Cung cấp thông tin về khí tượng thủy văn phục vụ cho việc đánh giá phát tán phóng xạ.
h) Sở Thông tin và Truyền thông:
h.1) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo để kịp thời thông tin, cảnh báo về sự cố bức xạ và hạt nhân khi có yêu cầu.
h.2) Tổ chức, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ nhằm từng bước nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh.
i) Sở Giao thông vận tải:
i.1) Phối hợp các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ trong kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh.
i.2) Tham mưu và chỉ đạo thực hiện triển khai phương án huy động, điều động phương tiện cho việc phục vụ sơ tán, vận chuyển trong ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật và phù hợp với các tình huống khẩn cấp khác của tỉnh.
j) Sở Tài chính:
Trên cơ sở dự toán thực hiện Chỉ thị này do các sở, ban, ngành lập và căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
k) Sở Công Thương:
Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý huy động lực lượng, vật tư, phương tiện hỗ trợ các tổ chức ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.
l) Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh:
Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân; thực hiện các nhiệm vụ truyền thông trong kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.
m) Cục Hải quan tỉnh:
m.1) Chỉ đạo kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh để phát hiện chất phóng xạ hoặc vật liệu hạt nhân qua biên giới.
m.2) Phối hợp thực hiện các biện pháp xử lý tình huống theo Thông tư liên tịch số 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 29/7/2015.
n) UBND huyện, thành phố:
n.1) Thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn theo quy định và các yêu cầu phối hợp khác của Sở Khoa học và Công nghệ.
n.2) Tham gia các hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân theo kế hoạch.
o) Đối với các cơ sở hoạt động bức xạ, cơ sở sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ:
o.1) Thực hiện chế độ báo cáo tình hình an toàn bức xạ và hạt nhân tại cơ sở theo quy định.
o.2) Đối với các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ, thực hiện việc khai báo theo quy định.
o.3) Cử cán bộ phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên bức xạ tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ để được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định và các lớp tập huấn do cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức.
o.4) Kịp thời thông báo đến cơ quan có thẩm quyền về sự cố mất an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ.
o.5) Huy động các nguồn lực cần thiết tương ứng với mức báo động để tham gia ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.
o.6) Nâng cao nhận thức trong lãnh đạo và nhân viên của cơ sở về trách nhiệm đảm bảo an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ; xây dựng văn hóa an toàn, an ninh; rà soát, sửa đổi, cập nhật, bổ sung các quy định nội bộ về quản lý an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ của cơ sở.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ sở hoạt động bức xạ và các cơ sở sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này./.
 

 Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT(
VX) UBND tnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Công an tỉnh;
- Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự t
nh;
- Ch
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Cục Hải quan t
nh;
- Báo Quảng Ngãi;
- Đài Phát thanh-Truyền hình t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, VXhmy288
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

thuộc tính Chỉ thị 16/2015/CT-UBND

Chỉ thị 16/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NgãiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:16/2015/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Lê Quang Thích
Ngày ban hành:04/12/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi