Danh mục

Tra cứu Công văn về Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 478 văn bản: Khoa học-Công nghệ
421

Công văn 2967/BTTTT-TTra của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường ngăn chặn hack Online game và nhắn tin lừa đảo

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Khoa học-Công nghệ;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 17/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2008
422

Thông báo 379/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ tại cuộc họp triển khai Quyết đính số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch Ứng ụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 03/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2008
423

Thông báo 227/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về "Chương trình đầu tưcác nhà máy xử lý rác áp dụng công nghệ trong nước đã được cấp giấy chứng nhận cho các địa phương trong cả nước"

Lĩnh vực: Đầu tư;Khoa học-Công nghệ;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2008
424

Thông báo 212/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia Dự án VINASAT tại phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2008
425

Công văn 1119/TĐC-ĐGPH của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chuẩn Việt Nam 2:2008/BKHCN về mũ bảo hiểm

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Chính sách;Giao thông Tải về
Ban hành: 15/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2008
426

Thông báo 191/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện "Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 04/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2008
427

Công văn 2336/BTTTT-ƯDCNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2008
428

Công văn 8192/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc triển khai Phần mềm tin học Quản lý đăng ký tài sản nhà nước

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2008
429

Công văn 1594/BTTTT-ƯDCNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 22/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2008
430

Thông báo 43/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Cục Tần số vô tuyến điện

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 25/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2008
431

Thông báo 1050/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc lùi thời hạn công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 20/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2008
432

Thông báo 05/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp ngày 28/12/2007 về Đề án Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 10/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2008
433

Công văn 12966/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh triển khai một số hoạt động về công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 10/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2007
434

Công văn 7145/VPCP-NN về việc chuẩn bị phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 07/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2007
435

Công văn 7016/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 03/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2007
436

Thông báo 248/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12/11/2007 về Đề án Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2007
437

Công văn 6450/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Dự án VINASAT

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2007
438

Công văn 5592/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình MTQG về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 03/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2007
439

Công văn 5535/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc cấp phép triển khai dịch vụ thông tin di động 3G và dịch vụ truy nhập băng rộng không dây WiMAX

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2007
440

Thông báo 176/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 20/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2007
Vui lòng đợi