Tra cứu Công văn về Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 455 văn bản: Khoa học-Công nghệ
61

Công văn 1405/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tạo khung khổ pháp lý đối với việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động vận tải

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Giao thông Tải về
Ban hành: 19/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2019
62

Thông báo 52/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 02/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2019
63

Công văn 248/BKHCN-PC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc nhập khẩu phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 29/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2019
64

Công văn 10211/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị công bố Tiêu chuẩn Việt Nam - Thuốc bảo vệ thực vật

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2019
65

Công văn 10209/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị công bố 03 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nông sản

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2019
66

Công văn 10103/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực chăn nuôi

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2019
67

Công văn 11995/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ triển khai nhiệm vụ Quốc chí

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 11/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2018
68

Công văn 1607/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá hiệu quả dự án "Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh" (Movimar) giai đoạn 2016-2017

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 12/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2018
69

Công văn 8196/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia về công trình thủy lợi

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2018
70

Công văn 3894/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 11/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
71

Công văn 7075/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 12/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2018
72

Công văn 7038/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 11/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2018
73

Thông báo 310/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị Tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2017 và định hướng giai đoạn 2018-2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 24/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
74

Quy chế phối hợp 2222/QCPH-BKHCN-BNNPTNT-BCT của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương về việc xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 08/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2018
75

Công văn 5760/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực thú y

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2018
76

Công văn 2481/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đính chính danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 22/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2018
77

Công văn 1869/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo thực trạng, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức khoa học và công nghệ và nhu cầu thi thăng hạng viên chức khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 20/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
78

Công văn 276/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ, sự nghiệp môi trường năm 2019

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Xây dựng Tải về
Ban hành: 04/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
79

Thông báo 154/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi Đối thoại với các nhà khoa học để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình đăng ký, nghiên cứu, nghiệm thu các đề tài, dự án, chương trình khoa học

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 27/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2018
80

Công văn 3370/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm triển khai phương án nâng cao tính năng sáng tạo, khởi nghiệp tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 12/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2018
Vui lòng đợi