Tra cứu Công văn về Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 442 văn bản: Khoa học-Công nghệ
41

Công văn 2679/BKHCN-ĐTG của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2019
42

Công văn 2680/BKHCN-ĐTG của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2019
43

Công văn 2443/BKHCN-ĐTG của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Quyết định 18/2019/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 13/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2019
44

Công văn 39890/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 29/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2019
45

Công văn 1048/BKHCN-PTTTDN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định 13/2019/NĐ-CP

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 16/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2019
46

Công văn 219/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 08/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2019
47

Công văn 1158/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đánh giá kết quả Khoa học công nghệ - Môi trường và Xây dựng kế hoạch 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Tài nguyên-Môi trường;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 21/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2019
48

Công văn 1405/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tạo khung khổ pháp lý đối với việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động vận tải

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Giao thông Tải về
Ban hành: 19/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2019
49

Thông báo 52/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 02/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2019
50

Công văn 248/BKHCN-PC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc nhập khẩu phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 29/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2019
51

Công văn 10211/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị công bố Tiêu chuẩn Việt Nam - Thuốc bảo vệ thực vật

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2019
52

Công văn 10209/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị công bố 03 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nông sản

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2019
53

Công văn 10103/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực chăn nuôi

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2019
54

Công văn 11995/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ triển khai nhiệm vụ Quốc chí

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 11/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2018
55

Công văn 1607/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá hiệu quả dự án "Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh" (Movimar) giai đoạn 2016-2017

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 12/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2018
56

Công văn 8196/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia về công trình thủy lợi

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2018
57

Công văn 3894/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 11/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
58

Công văn 7075/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 12/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2018
59

Công văn 7038/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 11/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2018
60

Thông báo 310/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị Tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2017 và định hướng giai đoạn 2018-2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 24/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
Vui lòng đợi