Tra cứu Công văn về Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 442 văn bản: Khoa học-Công nghệ
421

Công văn 2718/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc Đài Truyền hình Việt Nam đăng cai tổ chức Cuộc thi Robot Châu Á-Thái Bình Dương

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 21/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2007
422

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 15/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2007
423

Thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 08/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2007
424

Công văn 1674/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hợp đồng nghiên cứu khoa học

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Khoa học-Công nghệ;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 03/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2007
425

Công văn 1484/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với hoá đơn kê khai trễ hạn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Khoa học-Công nghệ;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 18/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
426

Thông báo 50/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc áp dụng các công nghệ xử lý rác được nghiên cứu trong nước

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2007
427

Công văn 4899/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc hồ sơ hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp theo Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Khoa học-Công nghệ;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 26/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2007
428

Công văn 2289/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn bổ sung xây dựng đề án chuyển đổi của các tổ chức KH&CN theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 06/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2006
429

Công văn 1515/BBCVT-VT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch về quản lý trò chơi trực tuyến

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 01/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2006
430

Công văn 87/BKHCN/TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình quản lý chất lượng ô tô xe máy

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 14/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
431

Công văn 1024/BKHCN-VPCNTT của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án năm 2005 thuộc chương trình kỹ thuật - kinh tế về công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 06/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2004
432

Thông báo 2036/TM-KHĐT của Bộ Thương mại về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài cấp Bộ năm 2004

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 05/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2004
433

Công văn 3175/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định 06/2003/BKHCN

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hải quan Tải về
Ban hành: 04/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2003
434

Công văn 2599/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2003

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 21/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
435

Quy chế 14/LPQT của Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam - Môn-Đô-Va về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2004
436

Công văn 02/2003/CT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương năm 2003

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 12/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
437

Công văn 424/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 16 của Bộ Khoa học Công nghệ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Khoa học-Công nghệ;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
438

Công văn 11053/TC/HCSN của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính cho việc chuyển đổi sang bộ mã TCVN 6909:2001

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 11/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
439

Công văn 433/BKHCN-CNTT của Bộ Khoa học và Công nghệ về xây dựng kế hoạch công nghệ thông tin năm 2003

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 11/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
440

Công văn đính chính QĐ số 227/1999/QĐ-TTg ngày 15/12/1999 của TTCP về việc ban hành Kế hoạch dự phòng quốc gia ứng phó sự cố máy tính năm 2000 và thành lập Ban chỉ huy Quốc gia thực hiện Kế hoạch dự phòng quốc gia ứng phó sự cố máy tính năm 2000

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 20/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
Vui lòng đợi