Tra cứu Công văn về Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 455 văn bản: Khoa học-Công nghệ
421

Công văn 4146/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý chất lượng và kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 25/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2007
422

Công văn 3591/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc phòng chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển

Ban hành: 29/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2007
423

Công văn 767/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư hai Dự án thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý

Ban hành: 14/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2007
424

Công văn 3236/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ, phối hợp thực hiện Đề án "Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước"

Ban hành: 13/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2007
425

Công văn 3250/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ưu đãi đầu tư đối với dự án sản xuất máy tính xách tay của Tập đoàn điện tử Compal

Ban hành: 13/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2007
426

Công văn 3199/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc kinh phí cho Ban Điều hành Đề án 112

Ban hành: 13/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2007
427

Công văn 1149/BBCVT-VT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc tổ chức triển khai Công điện số 659/CĐ-TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai khẩn cấp việc phòng, chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển, bảo đảm thông tin liên lạc

Ban hành: 05/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2007
428

Công điện 1197/CĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc triển khai Công điện số 659/CĐ-TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai khẩn cấp việc phòng, chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển, bảo đảm thông tin liên lạc

Ban hành: 04/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2007
429

Công văn 3009/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Công điện số 659/CĐ-TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai khẩn cấp việc phòng, chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển, bảo đảm thông tin liên lạc

Ban hành: 03/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2007
430

Công điện 659/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai khẩn cấp việc phòng, chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển, bảo đảm thông tin liên lạc

Ban hành: 31/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2007
431

Công văn 2804/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ

Ban hành: 24/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2007
432

Thông báo 116/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Bưu chính, Viễn thông ngày 10/5/2007

Ban hành: 22/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2007
433

Công văn 2717/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc khai thác cáp ngầm trái phép trên biển Đông của một số tàu cá Việt Nam

Ban hành: 21/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2007
434

Công văn 2718/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc Đài Truyền hình Việt Nam đăng cai tổ chức Cuộc thi Robot Châu Á-Thái Bình Dương

Ban hành: 21/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2007
435

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 15/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2007
436

Thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 08/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2007
437

Công văn 1674/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hợp đồng nghiên cứu khoa học

Ban hành: 03/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2007
438

Công văn 1484/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với hoá đơn kê khai trễ hạn

Ban hành: 18/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
439

Thông báo 50/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc áp dụng các công nghệ xử lý rác được nghiên cứu trong nước

Ban hành: 19/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2007
440

Công văn 4899/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc hồ sơ hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp theo Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore

Ban hành: 26/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2007
Vui lòng đợi