Danh mục

Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.241 văn bản: Khoa học-Công nghệ
1161

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8088-1:2009 IEC 61305-1:1995 Thiết bị và hệ thống âm thanh gia dụng có độ chính xác cao-Phương pháp đo và xác định tính năng-Phần 1: Yêu cầu chung

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2018
1162

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8006-6:2015 ISO 16269-6:2014 Giải thích dữ liệu thống kê-Phần 6: Xác định khoảng dung sai thống kê

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
1163

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7789-5:2007 ISO/IEC 11179-5:2005 Công nghệ thông tin - Sổ đăng ký siêu dữ liệu (MDR) - Phần 5: Quy tắc đặt tên và định danh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2020
1164

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8060:2009 ISO 14557:2002 Phương tiện chữa cháy-Vòi chữa cháy-Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2018
1165

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10906-3:2017 Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6)-Sự phù hợp của giao thức-Phần 3: Kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật IPv6

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
1166

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10894-3:2015 IEC 61760-3:2010 Công nghệ gắn kết bề mặt-Phần 3: Phương pháp tiêu chuẩn áp dụng cho quy định kỹ thuật linh kiện để dùng trong hàn nóng chảy lại lỗ xuyên

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
1167

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12482-1:2019 ISO/IEC 18384-1:2016 Công nghệ thông tin - Kiến trúc tham chiếu cho kiến trúc hướng dịch vụ - Phần 1: Thuật ngữ và khái niệm cho kiến trúc hướng dịch vụ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
1168

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12481:2019 ISO/IEC 17789:2014 Công nghệ thông tin - Tính toán đám mây - Kiến trúc tham chiếu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
1169

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10758-6:2016 ISO 18589-6:2009 Đo hoạt độ phóng xạ trong môi trường-Đất-Phần 6: Đo tổng hoạt độ alpha và tổng hoạt độ beta

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
1170

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11495-3:2016 ISO/IEC 9797-2:2011 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Mã xác thực thông điệp (MAC)-Phần 3: Cơ chế sử dụng hàm băm phổ biến

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2017
1171

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3184:1979 Mỡ đặc, parafin, xerezin - Phương pháp xác định kiềm và axit tan trong nước

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
1172

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6741:2000 ISO 917:1989 Máy nén lạnh - Phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
1173

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6755:2008 ISO/IEC 15417:2007 Công nghệ thông tin-Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động-Yêu cầu kỹ thuật về mã vạch 128

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2018
1174

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3730:1982 Nước biển chuẩn - Quy trình sản xuất

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
1175

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6662:2000 ISO 10260:1992 Chất lượng nước - Đo thông số sinh hóa - Phương pháp đo phổ xác định nồng độ Clorophyl-a

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
1176

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6659:2000 ISO 13358:1997 Chất lượng nước - Xác định sunfua dễ giải phóng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
1177

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6658:2000 ISO 11083:1994 Chất lượng nước - Xác định Crom (VI) - Phương pháp đo phổ dùng 1,5-Diphenylcacbazid

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
1178

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11464:2016 ISO 17258:2015 Phương pháp thống kê - 6-sigma - Tiêu chí cơ bản về đối sánh chuẩn đối với 6-sigma trong các tổ chức

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
1179

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11461:2016 ISO GUIDE 80:2014 Hướng dẫn việc chuẩn bị nội bộ vật liệu kiểm soát chất lượng (QCM)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
1180

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11462:2016 ISO/TR 79:2015 Mẫu chuẩn - Ví dụ về các mẫu chuẩn cho tính chất định tính

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
Vui lòng đợi